Tarih Nedir - tarih Hakkında Bilgi
Tarih İle ilgili Bilgi
Tarih Hakkında Bilgi
Tarihin ANlamı
Tarih Nedir

Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

Tarih Anlatımında yer ve Zamanın Önemi Nedir
Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

Tarihin Konusu
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir. Insan faaliyetleri önce düsünce olarak ortaya çikar, daha sonra uygulama alanina konulmasi ile olgu ve olaylar sekline dönüsür.

Olgu : Fetih hareketi, nüfus artisi.
Olay : Istanbul’un fethi, bir çocugun dogumu.

Tarihi olayların Özellikleri
Konusu insan geçmisidir.
Tarihin kanunu yoktur.
Olaylari neden – sonuç iliskileri içerisinde ele alir. (Bu özellik tarihe bilimsellik kazandirir.)
Olaylari yer ve zaman belirterek ifade eder. (Tarihi hikaye olmaktan çikarir.)
Tarih ele aldigi olaylari o günün sartlarina göre degerlendirir ve açiklar. (Tarihe objektiflik kazandirir.)
Tarihin deneyi, tekrari, gözlemi yoktur.
Tarihteki olaylarin her biri digerinin ya sonucu ya sebebidir.
Belgelere dayanarak olaylari açiklar. (Tarihe dogruluk ve kesinlik kazandirir.)