HiTiTLeR
-Orta Anadolu'da kuruldular.
-Merkezi Hattuşaş'tır.
-Tarım ve hayvancılıkla uğraştılar.
-Madencilik yaptılar.Taş oymacılığı ve seramaik işleriyle uğraştılar
-Kral tarafından yönetilmiştir. Kralın eşine Tavananna adı verilirdi. Devlet yönetiminde söz sahibiydi.
-Pankuş Meclisi bulunmaktaydı. Devlet işleri burada görüşülürdü.
-Mısır ile yaptıkları savaştan dolayı aralarında Kadeş antlaşması imzalandı. Tarihte imzalanan ilk yazılı antlaşmadır.
-Hitit kralları Anal isimli defterlere kendi dönemlerinde meydana gelen olayları tarafsız bir şekilde yazmışlardır.
Bu şekilde tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
Frigler

-İç Anadolu B**gesi'nde Ankara yakınlarında kurulmuştur.
-Merkezi Gordion'dur.
-Kuruldukları bölge tarıma elverişli olduğu için tarıma büyük önem verdiler. Tarımı koruyan kurallar koydular.
-Saban kıran ve öküz öldürene cezalar verdiler.
-Hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan yünlerinden tapates adı verilen kilimleri dokudular.
-Madencilikle uğraştılar.


Lidyalılar

-Ege Bölgesi'nde Gediz ve Menderes etrafında kurulmuştur.
-Merkezi Sard'tır.
-Tarihte parayı ilk kullanan uygarlıktır. Bu şekilde takas usulünün sona ermesini sağlamışlar. Ticaretin gelişmesine
büyük katkıda bulunmuşlardır.
-Ticaret hayatı Lidyalılarda önemlidir. Anadolu'dan başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yaptılar. -Böylelikle,Anadolu ve Mezopotamya arasında etkileşim olmasını sağladılar.
Paralı asker kullanmaları yıkılmalarında etkilidir.


İyonlar

-Ege Bölgesi'nde kurulan bir medeniyettir.
-Efes, Milet, İzmir gibi sitelerde (şehir devletleri) yaşadılar.
-Deniz ticaretinde çok ilerlediler.Ticaret kolonileri kurdular. Bu şekilde çok zengin bir devlet haline geldiler.
-Zengin bir devlet oldukları için bilimi ve sanatı korudular ve geliştirdiler.Edebiyata önem verdiler.
-Özgür düşüncenin gelişmesini sağladılar.Avrupa'nın ve Yunan medeniyetinin temelini attılar.
-Tales, Pisagor, Hipokrat önemli bilm adamlarıdır.


Urartular

-Van ve civarında kurulan bir medeniyettir.
-Merkezi Tuşpa'dır.
-Tarımla uğraştılar. Sulama kanalları, bentler ve barajlar yaptılar.
-Taş oymacılığında ustadırlar.
-Madencilikle uğraştılar.
-**ümden sonraki hayata inandıkları için mezarlarını oda şeklinde yaptılar.**ülerin yanlarına günlük yaşamda kullandıkları eşyaları koydular.Mezopotamya Medeniyeti

Mezopotamya,Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. İki nehi arası anlmına gelir.Verimli topraklar bulunan bu bölge çok miktarda göç almıştır.

Mezopotamya'da kurulan medeniyetler

Sümerler


-Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyettir.
-Ur,Eridu, Uruk gibi Şehir devletleri halinde yaşadılar.
-İlk defa yazıyı kullandılar. (Çivi yazısı) Tarihi çağları başlattılar. Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları bulunmaktadır.
-Matematik, Astronomi, Tıp alanlarında dünya kültürüne katkıda bulundular.
-Ziggurat adı verilen çok katlı ve aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılan tapınakları vardır.
-Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.


Akadlar

-Merkezi Akad'tır.
-İlk merkezi devleti kurdular.
-İlk düzenli orduyu kurdular.


Babiller

-Merkezi Babil'dir.
-Hammurabi'nin hazırlamış olduğu kanunlar önemlidir.Bu kurallar göre büyük suçların cezası ölümdür.Adalete önem verdiler.


Asurlular

-Merkezi Ninova'dır.
-Ticaretle uğraştılar. Anadolu Kayseri Kültepe'ye kadar gelerek ticaret yaptılar.
-Anadolu'ya yazıyı getirdiler ve Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağladılar.
Alıntı