Kayıt ol

Eger sitemize yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Lütfen öncelikle Yardım kriterlerini okuyunuz. Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar forumumuzda hiçbir şekilde aktivite uygulayamaz; Konu açamaz, Mesaj yazamaz, Eklenti indiremez, Özel mesajlasamaz. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için üye olabilirsiniz...

+ Yorum Gönder
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2
 1. #1
  Yeni Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  514
  Tecrübe Puanı
  6
  Sponsorlu Bağlantılar

  Standart doğal afete uğrayan bir yerleşim yerinde neler yapılır

  doğal afete uğrayan bir yerleşim yerinde neler yapılır doğal afete uğrayan bir yerleşim yerindeysem öncelikle kızılaya haber veririm. sonra akuta...

 2. #2
  Maximilyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Yaş
  30
  Mesajlar
  512
  Tecrübe Puanı
  10
  Sponsorlu Bağlantılar

  Standart Cevap: doğal afete uğrayan bir yerleşim yerinde neler yapılır

  DOĞAL AFETLER VE
  ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

  Ülkemiz deprem,
  sel ve erozyon gibi doğa olaylarının sıkça meydana geldiği bir coğrafyada
  bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan depremlerin insan ve yerleşim
  yerleri üzerindeki yıkıcı etkileri kamuoyunun dikkatini doğal afetlere
  çekmiştir. Gerçekte kamuoyunun bu ilgisinden önce ülkemizde bu konuya ilişkin
  akademik çalışmaların uzun süredir yapıldığı ve bilimsel yazıda "afet yönetimi"
  olarak tanımlanan alanın son yıllarda giderek artan bir ilgi odağı haline
  geldiği görülmektedir.
  Doğal afet,
  Kentbilim Terimleri Sözlüğünde, "yerel toplulukların genel yaşamını etkileyen,
  aksatan, bozan deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, erozyon (toprak
  kayması), çığ ve kaya düşmesi gibi doğa olayları" olarak tanımlanmaktadır.
  Tanıma göre bir doğa olayının doğal afet sayılabilmesi için yerel toplulukların
  yaşamını etkilemesi, aksatması ve bozması gerekmektedir. Bu olumsuz etkiler
  bütünüyle önlenemese de sınırlanabilmektedir.
  Doğa
  olaylarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yıkım olayı öncesi bir takım
  önlemlerin alınması ile olasıdır. Bu önlemlerin başında kentleşmenin gelişimine
  ve yerleşim düzenine doğal afet riskini göz önünde bulunduracak biçimde bir yön
  vermek gelmektedir. Başka bir deyişle, kentleşme politikası, doğal afetin
  olumsuz etkilerini en aza indirecek bir kararlar ve izlenceler bütünü olarak
  görülebilir. Bu yazının konusunu, kentleşme politikasının doğal afetlerin
  olumsuz etkisini azaltan bu işlevinin, günümüze kadar meydana gelen doğal
  afetlerde yaşanan sorunlara bakarak ne ölçüde çözüm olacağının tartışılması
  oluşturmaktadır. Bunun için önce doğal afetlerle ilgili yönetim yapısı ve
  yönetsel sorunlar incelenmekte, daha sonra ise kentleşme ile doğal afetler
  arasındaki ilişki ortaya konarak, kentleşme politikasının doğal afetlerin
  olumsuz etkilerinin azaltılmasındaki rolü
  tartışılmaktadır.

  Doğal Afetlerin
  Olumsuz Etkilerinin Azaltılması:
  Doğal afetler doğa
  olayları sonucu meydana gelmektedir. Doğa olaylarının olması, örneğin depremin
  meydana gelmesi, önlenemez. Ancak bu olaylar sonucu olan olumsuz etkilerin
  olabildiğince azaltılması sağlanabilir. Alınacak önlemleri yıkım olayı öncesi
  yıkım olayı sonrası alınacak önlemler olmak üzere ayırabiliriz. Yıkım olayı
  sonrası o yerin Mülki İdare Amiri tarafından;
  a) Haberleşme,
  ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması,
  b) Can kaybının
  en aza indirilmesi (kurtarma),
  c) Emniyet ve
  asayişi sağlama,
  d) Ölü ve
  yaralıların yıkıntı altından çıkarılması,
  e) Tıbbî ilk
  yardım, hasta ve yaralıların hastaneye nakli,
  f) Ölenlerin
  gömülme işlemlerinin yürütülmesi,
  g) Yangınların
  söndürülmesi,
  h) Acil ve
  geçici barınmanın sağlanması,
  i) Hastalıkları
  önleyecek sağlık koşullarının sağlanması,
  j) Evsiz,
  barksız kalan insanların yiyecek, giyecek, ısınma ve barınma ihtiyacının
  karşılanması,
  k) Elektrik, su
  ve kanalizasyon düzenlerinin işler duruma getirilmesi, karantina önlemlerinin
  alınması,
  l) Yıkıntı
  kaldırma ve temizlemenin yapılması,
  m) Zararların
  saptanmasını kapsayan önlemleri alırlar.
  Yıkım olayı
  öncesi alınması gereken önlemler ise, yıkım ile oluşacak olası zararları
  olabildiğince azaltmayı amaçlar. Bu amaçlar, politika oluşturmanın yanı sıra,
  bilimsel ve teknik çalışmaların yapılmasını içerir. Bu kapsamda, planlama,
  dayanıklı yapı yapma, önceden haber alma-uyarma, ilk yardım ve kurtarma
  hizmetleriyle ilgili planlama ve örgütlenme çalışmaları doğal afetin yaratacağı
  olumsuz etkileri en aza indirebilecek çalışmalar olarak sayılabilir.
  Yıkım olayı
  öncesi alınması gereken önlemler, örgütlenme ve yönetim ile kentleşme politikası
  olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir.

  1- Örgütlenme
  ve Yönetim
  :
  a) Doğal afete
  uğrayabilecek bölgeleri saptamak, buralarda yapılacak yapıların teknik
  koşullarını belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak.
  b) Afete
  uğrayabilecek bölgelerde, afetlerden en az can ve mal kaybıyla kurtulmayı
  sağlayacak önlemleri ve esasları belirleyip uygulanmasını sağlamak.
  c) Olası afet
  yerlerini saptamak ve bu afetlerin önlenmesi için gereken önlemleri
  almak.
  d) Afet
  olduğunda, ivedi yardım uygulamasını ve eşgüdümünü sağlamak.
  e) Afete
  uğramış bölgelerde, en kısa zamanda, yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve
  uzun süreli önlemleri alıp uygulamak ve uygulatmak; ayrıca, bu bölgelere
  götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak ve bu konuda kamu
  kuruluşlarının eşgüdüm ve işbirliği sağlamak.
  f) Afete
  uğramış ve uğrayabilecek bütün yerlerin imar ve yerleşme işlerinin hazırlık,
  uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak.
  2- Kentleşme
  Politikası:

  Kentleşmenin
  yönünün belirlenmesi nüfusun deprem riski daha az olan yerlere yönlendirilmesi,
  bölge ve kent planlarının doğal afet riskine göre hazırlanmasının sağlanması ve
  yapı denetimi gibi bir çok yolla doğal afetin olumsuz etkilerinin önceden
  azaltılmasını sağlayabilir. Bu bağlamda, kentleşme politikası çerçevesinde
  alınan önlemler şöyle sıralanabilir:
  Kent planları,
  yerleşim yerinin üzerinde olduğu toprağın jeolojik özellikleri göz önünde
  bulundurularak hazırlanmaktadır. Kent ve kasabanın gelişme doğrultusu ve alçak
  ve yüksek yapı düzenleri toprağın bu özellikleri çerçevesinde belirlenmektedir.
  Böylece, özellikle yer sarsıntısının olduğu yerlerde olası olaylardan en az
  zarar görecek bir yerleşme yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak, bunun
  günümüze kadar ülkemizde tam olarak uygulandığını ileri sürmek güçtür. Bunun
  nedeni, planı yalnızca kent ölçeğinde ele alan "imar planlaması" yaklaşımının
  benimsenmesi, buna karşın doğrudan mekânsal dokuyu etkileyen yoğunluğu artırıcı
  potansiyelleri göz önünde bulunduran "mekânsal planlama" yaklaşımının
  yeğlenmemesi olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, İstanbul, İzmit,
  Adapazarı, Gölcük ve Yalova gibi çekicilikleri öne çıkan kentlerin, ekonomik
  yoğunlaşma ve bunun özendirici etkisiyle oluşan nüfus baskısının yaşandığı
  mekânlar olmasının önüne geçilememiştir.
  Bu
  yerleşimlerin ekonomik ve sosyal potansiyeli, deprem riskinin önüne geçmiş,
  planlamada ise bu durum göz ardı edilerek, bölgenin başta jeolojik, ekonomik ve
  sosyal özelliklerini göz önünde tutan bütüncül bir planlama yaklaşımı yaşama
  geçirilememiştir.
  Afet riski olan
  yerlerde yapı ve konut yapımının sınırlanması, yıkım olayı olmadan alınan önemli
  bir önlemdir. Dayanıklı yapılar yapılmasının sağlanması, doğal yıkım olaylarının
  önceden kestirilmesine yarayan en son teknik gelişmelerin izlenmesi ve olası
  afetlerde alınacak önlemler için bir izlence hazırlanması gibi önlemler ile
  doğal afetlerin olumsuz etkileri en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
  Sonuç
  olarak:
  Jeolojik yapısı
  gereği ülkemizin özellikle deprem nedeniyle doğal afet riski yüksek olmasına
  karşın, olası olumsuzlukları azaltıcı önlemlerin yeterince alınmadığı
  görülmektedir.
  İlk olarak,
  doğal afetlerle ilgili yönetsel karmaşaya son verilerek, yetkinin merkezde tek
  elde toplanması ve merkez ile taşrada görev paylaşımının açıklığa kavuşturulması
  gerekli görülmektedir.
  İkinci olarak,
  kent ve bölge planları doğal afet riskine göre hazırlanabilir. Bunun için bazı
  teknik bilgilere ve çalışmalara sahip olunması gerektiği kuşkusuzdur. Ülkemizde
  henüz, jeolojik çalışmalar yapılarak mikro-bölgeleme belgelerinin elde edilmesi,
  kentsel kusurlar araştırmaları ve kentsel risklerin belirlenmesi çalışmaları
  akademik çevrelerde bile fazlaca bilinmemektedir.
  Üçüncü
  ve son bir önemli nokta da, doğal afetlerle ilgili bilimsel ve teknik
  gelişmelerin sürekli izlenmesidir.

  Kaynak: icisleriafad.gov.tr

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22-11-2012, 00:35
 2. Camide neler yapılır?
  By Kayıtsız Üye in forum Misafir Soruları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-05-2012, 18:52
 3. Kazaya Uğrayan Kız (Polyanna) Hakkında Genel bilgi
  By Bilgi Lideri in forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-05-2012, 05:07
 4. Adetliyken kandil gecelerinde neler yapılır
  By Bir Sorum Var in forum Sizin Sorularınız
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-02-2012, 00:25

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Var
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:04.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.