PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Misafir SorularıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 1. Bir başka kişi için Allahın isimlerini zikrederek dua edebilir miyiz?
 2. Bir olan Allah aynı anda her şeyi nasıl bilir ve yapar?
 3. Bir şey için -Allah'ın sanatı- ifadesini kullanmak caiz midir?
 4. Bir şeyden Allah için nefret etmek ne demektir? Ne gibi şeylerden Allah için nefret edilir?
 5. Bir şeyi ya da insanı, Allah´tan daha çok sevmenin hükmü nedir? Mevlana’nın “Allah’tan daha çok sevdiğini, Allah elinden alır” sözünü nasıl anlamalıyız?
 6. Bismillah ve B harfinin sırrı hakkında detaylı bigi verir misiniz?
 7. Biz bir bilgisayar programıyız. Allah adaletlidir diye kimsenin bizi kandırmadığını nasıl anlarız?
 8. Biz iman eden kişinin mutlu olacaklarını söylüyoruz. Dinini yaşayan bir hıristiyan, bizim sahip olduğumuz mutluluğa sahip midir?
 9. Biz müslümanlar Allah'ın nesine aşık oluruz? Yaptıklarına desek bir insan neden yapılan işlere aşık olsun ki...?
 10. Bizim ne yapacağımız, kaderimizde yazılmış ise, ne suçumuz var? Allah cennet veya cehenneme gideceğimizi biliyorsa ne diye bizi bu dünyaya gönderdi?
 11. Bizzat güzel ve netice itibariyle güzel olma
 12. Bütün varlıkları Allah yarattı; öyleyse -haşa- Allah'ı kim yarattı?
 13. Cansız varlıklar da Allah'ı zikir ve tesbih eder mi?
 14. Cehennem korkusundan değil Allah'ın sevgisi için tövbe etmek...
 15. Celle Celalühu Ne demektir?
 16. Cemalde ehadiyet, Celalde vahidiyet ne demektir, nasıl olur, örneklerle açıklar mısınız?
 17. Cenab kelimesi ne anlama gelmektedir?
 18. Cenab-ı Hak, hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde insanlara ibadeti emretmesi ve bu görevi yerine getirmeyenleri şiddetle tehdit etmesi, nedendir?
 19. Cenab-ı Hakk'ın mekândan münezzeh olması nasıl anlamlıyız?
 20. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları zatının aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır. Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmenin farz oluşu akli midir, yoksa şer'i midir?
 21. Cenâb-ı Hakk'ın, yetmiş bin perde arkasında olması, ne demektir?
 22. Cenabı Allahın (c.c) Latif ve Mutekebbir isimlerini açıklar mısınız?
 23. Cenabı hakkın Şafi ismi cennette nasıl tecelli edecektir?
 24. Cennet sonsuz mudur?
 25. Cennette Allah'ı (c.c) nasıl göreceğiz, cismi olmayan mekandan münezzeh olan nasıl görülür?
 26. Cennette Allah'ı görüp konuşabilecek miyiz?
 27. Cennette rü’yet yani Allah’ı görme olacak mıdır? Rü’yet hakkında İslâm alimlerinin görüşü nasıldır?
 28. Çevremizde, az da olsa, “Görmediğime inanman” diyen kişilerle karşılaşıyoruz. Bunlara bu yanlış düşüncelerinden vazgeçirmek için neler söylemeliyiz?
 29. Cevşen'deki Allah'ın isimleri hakkında bilgi verir misiniz?
 30. Çocuklara Allahı (cc) nasıl anlatabiliriz?
 31. Determinizm düşüncesini Allah'a iman akidesine bağlı olarak değerlendirebilir misiniz?
 32. Dinlerin deistler hakkındaki düşüncesi nedir? Yaratıcının kurallar koyduğunu söylemek basit bir düşünce değil midir?
 33. Dinlerin deistler ve deizm hakkındaki düşüncesi nedir? Yaratıcının kurallar koyduğunu söylemek basit bir düşünce değil midir?
 34. Dualarımızda Allah?a "Sen" deriz. Halbu ki bizde "sen" kelimesi saygısızlık olarak algılanmış?
 35. Dünya sınavında her insanın aynı şartlarda olmamasının nedeni nedir?
 36. Dünyada hem inanan hem de inanmayan insanlar var. Çoğu insan bizim inandığımız gibi inanmadan vefat ediyor. Allah nasıl bir hikmetle bu düzeni devam ettiriyor?
 37. Dünyada hem inanan hem de inanmayan insanlar var. Çoğu insan bizim inandığımız gibi inanmadan vefat ediyor?
 38. Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber şerhi olan, Şerhu'l-Akidetu'l-Tahavi'de Allah'ın zatıyla arşın üzerinde olduğu yazılıyor; bunu nasıl anlamalıyız?
 39. Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber şerhi olan, Şerhul akidetul Tahavide Allahın zatıyla arşın üzerinde olduğu yazılıyor?
 40. Eezelde Allah'tan başka birşey yok iken Allah nasıl yaratıcı sıfatına sahip olur?
 41. Efendimiz miraçta cenneti cehennemi gördüğü zaman içinde insanlar var mıydı?
 42. En üstün iman, nerede olursan ol Allah'?ın seninle olduğunu bilmendir, hadisini açıklar mısınız?
 43. Enam Suresi 13. ayetteki "gece ve gündüzde barınan" ifadesi ile kastedilen nedir?
 44. Enfal Suresi 1. Ayetteki ?ganimetlerin Allah?a ait olması? ne anlama geliyor?
 45. Erhamerrahimin kelimesinin manası nedir? Errahmanirrahim'e benziyor.
 46. Esmai Hüsna, Allahın bütün isimleri güzeldir. Allahın isimleri neye dayanır?
 47. Evlerimizde, dinimizin anlatıldığı sohbetleri yapmanın önemiyle ilgili ayet ve hadisler var mıdır?
 48. Ezelde Allah'tan başka bir şey yok iken, Allah nasıl yaratıcı sıfatına sahip olur?
 49. Farsça’da Allah derken ilk baştaki A harfini E diye okumanın ve Farsça müzik yapan bir sanatçının da Allo demesinin bir sakıncası var mıdır?
 50. Farsça’da Allah derken, ilk baştaki A harfini E diye okumanın ve Farsça müzik yapan bir sanatçının da "Allo" demesinin bir sakıncası var mıdır?
 51. Fetret ehli Hakkında bilgi
 52. Fiillerimiz üzerinde kaderin etkisi var mıdır?
 53. Fotoğraftan veya hiç görmeden de nazar değer mi?
 54. Galu bela veya öncesindeki geçen zaman için neler bildirilmiştir? Peygamberimizin nuru yaratıldıktan sonra neler olmuştur?
 55. Gayretullah nedir, açıklar mısınız? Zulümler, haksızlıklar belli bir raddeden sonra gayretulllah dokunur, deniyor...
 56. Gayretullah nedir. Bunu açıklar mısınız?
 57. Gerçekte kulluk nedir?
 58. Hadid Suresi 3. ayeti, hiç bir şey yok iken Allah var idi, her şey yok olduğunda gene o var olacak, şeklinde anlamak doğru mudur?
 59. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Buradaki övme Allah?ın insanı övmesi, övülme ise Allah?ın övülmesi manasına mıdır?
 60. Hayvanların mahşerde hesaplaşması nasıl olacak? Vahşi hayvanların diğer hayvanlara zarar vermesi, Allah'ın rahmet ve merhametine uygun mudur?
 61. Hazreti Allah ifadesi doğru mu?
 62. Her insana hususi bir şeytan musallat olmaktadır. İnsan manen terakki ettikçe şeytanı da kendini geliştirip daha fazla zarar verebilir mi?
 63. Her kavme peygamber geldi, deyip de İsrail oğullarına gelen peygamberlerden başkasının izine rastlanamaması nasıl açıklanabilir?
 64. Her saniye Rabbimizin kalbimize 70 defa veya 360 defa nazar ettiğine ilişkin rivayet var mıdır?
 65. Her saniye Rabbimizin kalbimize yetmiş defa veya üç yüz altmış defa nazar ettiğine ilişkin rivayet var mıdır?
 66. Her şey zıttı ile bilinirse, Allah’ın zıttı olmadığına göre, insan Allah’ı nasıl bilebilir? Allah’ın zıddı, niddi, misli, benzeri, şeriki yoktur ne demektir?
 67. Her şey, yaratılmadan önce Allah'ın ilminde var mıdır?
 68. Her şeyin Allah'ın nurundan yaratılması ne demektir?
 69. Hiç bir şey yaratılmadan, insanlar ve cinler yaratılmadan önce, Allah?ın isimlerinin tecellisi nasıldı?
 70. Hırsızlık yapanın elinin kesilmesi, çalışamayacağı için, onu yeniden hırsızlık yapmaya mecbur etmeyecek midir? Bu nasıl caydırıcılık olur?
 71. Hristiyanların Tanrı anlayışları nasıldır? Günümüzdeki Hristiyanların, İslam dinine ve Müslümanlara bakışları nasıldır?
 72. Hüda isminin kullanımı caiz midir?
 73. Hz. Adem (as) ve Hz. Havva, tövbeleri kabul edildiği halde, dünyaya gönderilirken neden ayrı ayrı yerlere bırakıldılar? Bu ayrılığın hikmeti nedir?
 74. Hz. İbrahim, neden Hz. Hacer ve Hz. İsmail?i Mekke'de bırakıp gitmiştir?
 75. İblis ve Hz. Adem (as) Allah'ın rüyetine mazhar oldu mu?
 76. İblis ve Hz. Adem Allah?ın rüyetine mazhar oldu mu?
 77. İçinde ayet yazılan kağıtları yakmak caiz midir?
 78. İlah ve rab ne demektir, arasındaki farkları açıklar mısınız?
 79. İmam Azam Ebu Hanife'nin, Allah nerdedir, diye soran birisine, göktedir, diye cevap verdiği iddia ediliyor; bu doğru mudur?
 80. İman ve tevbe
 81. İnancımızın kuvvetli olmamasının sebebi nedir?
 82. İnanmayanlara Allah'ın varlığını nasıl anlatabiliriz?
 83. İnsan fıtratının istediği şeyler, genelde haram olduğu halde, çok evlilik neden serbest bırakılmıştır?
 84. İnsana ruhun üflenmesinin hakikatını açıklar mısınız?
 85. İnsanın Muhyi ismine mazhar olması
 86. İnsanlar Allah ismini ne zaman duymuşlardır?
 87. İnsanlar Cennette sonsuz yaşamasıyla ebedilik özelliği kazanmaz mı? Allah'ta akıl varsa sınırlı da olsa insanda da vardır. Bu yönüyle insanlarla benzerliği yok mudur?
 88. İnsanlar günah işleme özelliğinde yaratıldığı halde neden cehenneme atılıyor?
 89. İnsanların cehenneme veya cennete gitmesi Allah?a ne kaybettirecek veya ne kazandıracak? İnsanlar oynanan bir oyunda oyuncak mı?
 90. İnsanların cehenneme veya cennete gitmesi, Allah'a ne kaybettirecek veya ne kazandıracak? İnsanlar oynanan bir oyunda oyuncak mı?
 91. İslam alimlerinin, Allah yarattığının dışındadır, diye bir ifadeleri var mı?
 92. İslam dini neden boy abdesti, domuz eti, beden kıllarının temizliği gibi basit şeyleri Cennete girme şartı olarak görmektedir?
 93. İslam'dan önce, Arapların Allah inancı nasıldı?
 94. Kabala ile Ebced arasında bir fark var mıdır?
 95. Kabe için neden Allahın evi ifadesi kullanılıyor?
 96. Kadının mirastan payı eski zamanın şartlarına göredir. Günümüzde kadınların çalışması, mirastaki payın ortak olmasını gerekli kılmaz mı?
 97. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır deniyor. 1000 denmesinin özel bir sebebi var mı?
 98. Kafirlerin dışında Allah'ın rahmetinden uzak kişiler kimlerdir?
 99. Kâfirlerin; 'Bu Kur'an Muhammed?in uydurduğu iftiradır' iftiraları hakkında.
 100. Kainatın bir sınırı var ise, Allah'ın mülkü sınırlı mıdır? Allah'ın 99 isminin olması, Onun sınırlandırılması anlamına gelmez mi?