PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Misafir SorularıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 1. Allah'ın birliğinin Kur`an'da geçen delilleri olduğu halde, Onun varlığının delillerinin Kur'an'da olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 2. Allah'ın bize kibirli olmayı yasakladığı halde, zatının büyüklüğünü açıklamasının hikmeti nedir?
 3. Allah'ın bizi ummadığımız yerden rızıklandırması ne demektir? Böyle bir ifade Kuran-ı Kerim'de geçmekte midir?
 4. Allah'ın bütün isimleri ahirette de tecelli edecek mi; Allah'ın Şafi isminin ahirette tecellisi nasıl olacak?
 5. Allah'ın celali ve cemali isimleri nelerdir?
 6. Allah'ın el-Adl ismi var mıdır? Böyle bir isim Kuran'da geçiyor mu?
 7. Allah'ın el-Vasi ismi hakkında bilgi verir misiniz? Kainatın genişlediği gibi, Allah'ın da bu sürece dahil olduğu iddiası doğru mudur?
 8. Allah'ın ENİS ismi var mıdır?
 9. Allah'ın ezeli ve ebedi oluşunu nasıl anlamak gerekir?
 10. Allah'ın her yerde olduğunu ve arşa istiva ettiğini nasıl anlamalıyız?
 11. Allah'ın Hz. musa ve Hz. İbrahimle konuşmasının keyfiyeti
 12. Allah'ın ilminin zuhur etmesini açıklar mısınız? Manevi cemal ve kemalinin dünya üzerindeki tecellilerini nasıl açıklarsınız?
 13. Allah'ın isimleri hakkında bilgi verir misiniz?
 14. Allah'ın isimleri olan Esmaü'l-Hüsna ve tecellileri hakkında Kur'an ve Sünnet ışığında bilgi verir misiniz?
 15. Allah'ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?
 16. Allah'ın küllî iradesi ile insanın cüzî iradesi nasıl bağdaştırılabilir? Allah'ın sonsuz ilmi karşısında insan özgür olabilir mi?
 17. Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhametini anlatır mısınız?
 18. Allah'ın Kur'an'da övülmesinin sebebi nedir?
 19. Allah'ın mahiyeti, insan aklıyla kavranabilir mi?
 20. Allah'ın Mürid ismi var mıdır, anlamı nedir?
 21. Allah'ın sıfatları nelerdir, nasıl anlaşılmalıdır?
 22. Allah'ın sıfatları nelerdir?
 23. Allah'ın sıfatlarının her şeyi kapsadığını nasıl anlayabiliriz?
 24. Allah'ın sonsuz kudret sahibi oluşunu anlayamıyorum aklıma gelen sorulardan dolayı imanım tehlikede midir?
 25. Allah'ın vaadinden dönmeyeceğinin akli delilleri var mıdır?
 26. Allah'ın varlığını nasıl anlatabilirim?
 27. Allah'ın varlığını nasıl kanıtlarız?
 28. Allah'ın varlığını nasıl kanıtlayabiliriz?
 29. Allah'ın varlığının delili için söylenen ihtira ve hudus delili arasında fark var mı?
 30. Allah'ın varlığının delilleri nelerdir?
 31. Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri nelerdir; inanmayan insanlara nasıl ispatlarız?
 32. Allah'ın zamandan münezzeh olması ne demektir?
 33. Allah'ın zatını düşünmemekle ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz?
 34. Allah'ın zatını, aklımızla anlayabilir miyiz?
 35. Allah'ta ruh ne demektir? Ruhî = ruhum, ruhihî = ruhu, ruhuna/ruhana/ruhina = ruhumuz, Ruhullah, Ruhumuzdan üfledik, ondan bir ruh, gibi ifadeler nasıl anlaşılmalı
 36. Allah'ta sevinme, üzüntü veya (Haşa) ağlama gibi durumlar var mıdır?
 37. Allah'tan başka her şeyin helak olması ne demektir?
 38. Allah, aciz kullarını sevmezmiş, diye bir söz duydum. Bu ne anlama gelir, günah işleyip tövbe edeni de kapsar mı?
 39. Allah, bir fiil icra ederken, o iş vukuunda bütün esma-i ilahiye farklı farklı boyutta mı tecelli eder, yoksa sadece mahdut belirli esma-i ilahiye mi tecelli eder?
 40. Allah, insanı neden şeytandan üstün yarattı; hikmeti nedir?
 41. Allah, iyi kullarından ezelden beri mi hoşnuttur yoksa yarattıktan sonra mı hoşnut oldu?
 42. Allah, kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?
 43. Allah, kendi katından yeryüzüne yüz parça rahmetinden sadece biri göndermiştir. Bu yüz parça rahmet konusunu açıklar mısınız?
 44. Allah, keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmış mıdır?
 45. Allah, malı istediğine, ilmi ise isteyene verir hususunda bilgi verir misiniz?
 46. Allah, peygamberlerine küser mi?
 47. Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
 48. Allah, Yahudilerden kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bildiği halde, onlardan neden söz alıyor?
 49. Allah, yaratmış olduğu mahlukları ile kıyaslanabilir mi?
 50. Allah?ın arşa istivasından sonra arşın dört parmaklık yerinin fazla geldiği, şeklinde bir rivayet var mıdır?
 51. Allah?ın birliğinin Kur`an?da geçen delilleri olduğu halde, Onun varlığının delillerinin Kur?an?da olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 52. Allah?ın isimlerinden Ğaffar-Ğafur; Halık-Bari-Musavvir-Mubdi-Bedi; Muid-Bais yakın anlamlara gelmektedir. Aralarındaki fark nedir?
 53. Allah?ın küllî iradesi ile insanın cüzî iradesi nasıl bağdaştırılabilir? Allah?ın sonsuz ilmi karşısında insan özgür olabilir mi?
 54. Allah?u Teala zulmün cezasını erteleyebilir ama kesinlikle ihmal etmez sözünü açıklar mısınız?
 55. Allaha iman etmemenin cezası neden ebedi cehennem de kalmaktır?
 56. Allaha inanmayan insanlara Allahın varlığını nasıl tebliğ edebiliriz?
 57. Allaha küfür etmenin dinen hükmü ve cezası nedir?
 58. Allahı gören var mı?
 59. Allahı tanımak İle ilgili bilgi
 60. Allahın 99 esmasının tamamı Kuran-ı Kerim de mevcud mu?
 61. Allahın Gaffar isminin ne demek olduğunu öğrenmek istiyorum. Açıklar mısınız?
 62. Allahın gazab etmesi
 63. Allahın güzel isimlerine insan nasıl ayna olabilir?
 64. Allahın hakim isminin tecellisi
 65. Allahın her yerde olduğunu ve Arşa istiva ettiğini nasıl anlamalıyız?
 66. Allahın ibadetimize ihtiyacı var mı?
 67. Allahın sıfatları zatıyla kaimdir
 68. Allahın varlığı ile ilgili bilgi
 69. Allahın varlığını nasıl kanıtlayabiliriz?
 70. Allahın varlığının delilleri
 71. Allahû Teala her şeyin malikidir. O halde, Felak Suresi´nde geçen "sabah aydınlığının Rabbine sığınırım" ifadesini nasıl anlamalıyız?
 72. Allahu Teala kimin cennet veya cehenneme gideceğini bildiği halde neden mahşerde hesaba çekip ondan sonra gönderiyor?
 73. Allahu Teala Kuran-ı Kerim de kendisinden bahsederken hep biz diye bahsediyor. Bunun sebebini açıklar mısınız?
 74. Allahu tealanın bizi sevdiğini nasıl biliriz?
 75. Allahu Tealanın varlıkları ibda ve inşa şeklinde yaratmasını açıklar mısınız?
 76. Allahü tealaya Onun 99 isminden başka, Padişah, Sultan, Rabb, Mevla, Çalap, Hüda gibi isimler söylemek caiz olur mu?
 77. Allah\'a ermek ne demektir? Her insan Allah'a erebilir mi?
 78. Allah´a şirk koşmak neden yedi büyük günah içinde zikredilmiştir? Şirk koşmak küfür değil midir? "Şirk karıncanın ayak sesinden bile gizlidir." hadisi ne anlatmaktadır?
 79. Allah´ın birliği için bazı ayetlerde "vahid", ihlas suresinde ise "ehad" kelimesi geçmektedir. Bu ayrımın hikmeti nedir? Bu iki kelimenin anlam farkı nedir?
 80. Allah´ın işi gücü yok mu neden insanlarla uğraşşsın diyen ateiste nasıl cevap vermeliyiz?
 81. Allah´ın ölülerin tekrar dünyaya döndürülmeyeceğine dair sözü olmasına rağmen, Hz. İsa’nın ölüleri Allah’ın izniyle diriltmesi nasıl açıklanabilir?
 82. Allah’ı bu dünyada niçin göremiyoruz?
 83. Allah’ın bildiği her şey yaratılabilecek cinsten midir?
 84. Allah’ın her şeyi yarattığına inanıyopruz. Neden her şeyde kudret tecellisine ihtiyaç var? Ateş yaktı deyince ne için şirk oluyor?
 85. Allah’ın mahiyeti ve kemiyeti yoktur, sözünü nasıl anlamalıyız?
 86. Allah’ın varlık alanına çıkardığı her güzel şeye nimet denilebilir mi? Örneğin kötü söz duymak bir nimet midir?
 87. Allah’ın zatını, aklımızla anlayabilir miyiz?
 88. Allah’ın Zat’ının sonsuz olduğu hangi ayet ve hadiste geçiyor?
 89. Arapça köklerden gelen Esmaü’l-Hüsna’nın diğer hak metinlerde bulunuş şeklini açıklar mısınız?
 90. Ateistlerin "belki de bizi ufolar yönetmektedir" iddiasına nasıl cevap verebiliriz?
 91. Ay'ın ikiye yarılması ve Kıyamet alameti hakkında.
 92. Ayette ?Öldürülen adama ineğin parçasıyla vurun? deniliyor. Neden ölüyü diriltmek için kesilen hayvanın parçasıyla vuruldu?
 93. Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin? ifadesini nasıl anlamalıyız?
 94. Ayette “O, insana kalemle yazmayı öğretti” deniyor ama okula gittiğimizde öğretmenler öğretmiyor mu, bunun arasındakı ilişkiyi veya farkı anlatabilir misiniz?
 95. Bakara Suresi 63. Ayette geçen, İsrailoğulları?nın üzerine Tur Dağı?nın kaldırılması, ne demektir?
 96. Bakara Suresi 71. Ayette, Yahudilerden neden kusursuz bir kurban isteniyor? Bunun Hz. İsa'nın kusursuz olmasıyla ve İslam?daki Kurban ile bir ilgisi var mıdır?
 97. Başıma gelen musibetleri nasıl değerlendirmem gerekir. Başıma gelen musibetlerden dolayı Allaha olan inancımda şüpheler oluşmaktadır.
 98. Bazı Hristiyanlar, Allah'ın ancak sevileceğini iddia ediyor ve Allah korkusunu anlamsız buluyorlar. Bu görüş sahiplerine nasıl cevap verebiliriz?
 99. Bazı insanlar haşa Allah unuttu ifadesini kullanmaktadır. Allahın unutmaktan münezzeh olduğunu nasıl anlatmalıyız?
 100. Bazı kimseler ?Allah Rahman ve Rahim ise, neden insanları akıl almaz işkencelerle diri diri yakıp cezalandırıyor " diyorlar. Nasıl cevap vermeliyiz?