PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Misafir SorularıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 1. Allah, yaratmış olduğu mahlukları ile kıyaslanabilir mi?
 2. Allah, Yahudilerden kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bildiği halde, onlardan neden söz alıyor?
 3. Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
 4. Allah, peygamberlerine küser mi?
 5. Allah, malı istediğine, ilmi ise isteyene verir hususunda bilgi verir misiniz?
 6. Allah, keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmış mıdır?
 7. Allah, kendi katından yeryüzüne yüz parça rahmetinden sadece biri göndermiştir. Bu yüz parça rahmet konusunu açıklar mısınız?
 8. Allah, kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?
 9. Allah, iyi kullarından ezelden beri mi hoşnuttur yoksa yarattıktan sonra mı hoşnut oldu?
 10. Allah, insanı neden şeytandan üstün yarattı; hikmeti nedir?
 11. Allah, bir fiil icra ederken, o iş vukuunda bütün esma-i ilahiye farklı farklı boyutta mı tecelli eder, yoksa sadece mahdut belirli esma-i ilahiye mi tecelli eder?
 12. Allah, aciz kullarını sevmezmiş, diye bir söz duydum. Bu ne anlama gelir, günah işleyip tövbe edeni de kapsar mı?
 13. Allah'tan başka her şeyin helak olması ne demektir?
 14. Allah'ta sevinme, üzüntü veya (Haşa) ağlama gibi durumlar var mıdır?
 15. Allah'ta ruh ne demektir? Ruhî = ruhum, ruhihî = ruhu, ruhuna/ruhana/ruhina = ruhumuz, Ruhullah, Ruhumuzdan üfledik, ondan bir ruh, gibi ifadeler nasıl anlaşılmalı
 16. Allah'ın zatını, aklımızla anlayabilir miyiz?
 17. Allah'ın zatını düşünmemekle ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz?
 18. Allah'ın zamandan münezzeh olması ne demektir?
 19. Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri nelerdir; inanmayan insanlara nasıl ispatlarız?
 20. Allah'ın varlığının delilleri nelerdir?
 21. Allah'ın varlığının delili için söylenen ihtira ve hudus delili arasında fark var mı?
 22. Allah'ın varlığını nasıl kanıtlayabiliriz?
 23. Allah'ın varlığını nasıl kanıtlarız?
 24. Allah'ın varlığını nasıl anlatabilirim?
 25. Allah'ın vaadinden dönmeyeceğinin akli delilleri var mıdır?
 26. Allah'ın sonsuz kudret sahibi oluşunu anlayamıyorum aklıma gelen sorulardan dolayı imanım tehlikede midir?
 27. Allah'ın sıfatlarının her şeyi kapsadığını nasıl anlayabiliriz?
 28. Allah'ın sıfatları nelerdir?
 29. Allah'ın sıfatları nelerdir, nasıl anlaşılmalıdır?
 30. Allah'ın Mürid ismi var mıdır, anlamı nedir?
 31. Allah'ın mahiyeti, insan aklıyla kavranabilir mi?
 32. Allah'ın Kur'an'da övülmesinin sebebi nedir?
 33. Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhametini anlatır mısınız?
 34. Allah'ın küllî iradesi ile insanın cüzî iradesi nasıl bağdaştırılabilir? Allah'ın sonsuz ilmi karşısında insan özgür olabilir mi?
 35. Allah'ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?
 36. Allah'ın isimleri olan Esmaü'l-Hüsna ve tecellileri hakkında Kur'an ve Sünnet ışığında bilgi verir misiniz?
 37. Allah'ın isimleri hakkında bilgi verir misiniz?
 38. Allah'ın ilminin zuhur etmesini açıklar mısınız? Manevi cemal ve kemalinin dünya üzerindeki tecellilerini nasıl açıklarsınız?
 39. Allah'ın Hz. musa ve Hz. İbrahimle konuşmasının keyfiyeti
 40. Allah'ın her yerde olduğunu ve arşa istiva ettiğini nasıl anlamalıyız?
 41. Allah'ın ezeli ve ebedi oluşunu nasıl anlamak gerekir?
 42. Allah'ın ENİS ismi var mıdır?
 43. Allah'ın el-Vasi ismi hakkında bilgi verir misiniz? Kainatın genişlediği gibi, Allah'ın da bu sürece dahil olduğu iddiası doğru mudur?
 44. Allah'ın el-Adl ismi var mıdır? Böyle bir isim Kuran'da geçiyor mu?
 45. Allah'ın celali ve cemali isimleri nelerdir?
 46. Allah'ın bütün isimleri ahirette de tecelli edecek mi; Allah'ın Şafi isminin ahirette tecellisi nasıl olacak?
 47. Allah'ın bizi ummadığımız yerden rızıklandırması ne demektir? Böyle bir ifade Kuran-ı Kerim'de geçmekte midir?
 48. Allah'ın bize kibirli olmayı yasakladığı halde, zatının büyüklüğünü açıklamasının hikmeti nedir?
 49. Allah'ın birliğinin Kur`an'da geçen delilleri olduğu halde, Onun varlığının delillerinin Kur'an'da olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 50. Allah'ın arşının su üstünde olmasını nasıl anlamalıyız?
 51. Allah'ın arşa istivasından sonra arşın dört parmaklık yerinin fazla geldiği, şeklinde bir rivayet var mıdır?
 52. Allah'ın ancak isim ve sıfatlarını bilebilirmişiz. Allah'ın zatını bilen insan(lar) var mı? İnsan kendi zatını bilebilir mi?
 53. Allah'ın Adl isminin olmadığını iddia edenler var. Allah'ın Adil ismi var mıdır?
 54. Allah'ın 99 ismini sayan, ezberleyen cennet girecek değil mi? Bunların hepsinin manalarını da mı ezbere bilmek gerekiyor?
 55. Allah'ın 1001 ismi var olduğu doğru mudur? el-Malik ve el-Melik'in farkı nedir?
 56. Allah'ı sevmeli mi yoksa ondan korkmalı mı?
 57. Allah'ı niçin göremiyoruz, ve ahirette herkes Allah'ı görecek mi?
 58. Allah'ı (cc) ne zaman görebileceğiz? Cennette müminler görebilecek mi?
 59. Allah'a selam olsun denir mi? Ettehıyyatünün başında böyle bir ifade mi geçiyor?
 60. Allah'a mekan isnad etmek ve cariyenin verdiği cevabın açıklaması
 61. Allah'a inanmayan insanlara, Allah'ın varlığını nasıl tebliğ edebiliriz?
 62. Allah'a imanın maddi ve manevi faydaları nelerdir?
 63. Allah'a iman ettiği halde Hz. Muhammed'e inanmayan kimsenin durumu?
 64. Allah'a ermek ne demektir? Her insan Allah?a erebilir mi?
 65. Allah'a babalık isnad etmek, teslis ve ruhullah ifadesi?
 66. Allah'a aşık olmak ne demektir?
 67. Allah yarattığı kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor?
 68. Allah ve Peygamber sevgisini içimde nasıl arttırabilirim? Onlara olan sevgimin daha büyük olmasını istiyorum...
 69. Allah var mı; bunun mantıki delilleri nelerdir? Bir yaratıcının olduğunun mantıki izahını kendi kendinize nasıl yapıyorsunuz?
 70. Allah ü tealaya, 99 isminden başka, Padişah, Sultan, Rabb, Mevla, Çalap, Hüda gibi isimler söylemek caiz olur mu?
 71. Allah Teala neden Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde kendini Rab ismiyle tanıtıyor?..
 72. Allah Teala neden Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde kendini Rab ismiyle tanıtıyor?..
 73. Allah şu an ne yapıyor, diye bir soru sormak caiz midir ve bu soruya nasıl cevap verilir?
 74. Allah sonumuzun ne olacağını bildiği halde, neden imtihana tabi tutuyor; direkt cennet veya cehenneme gönderseydi olmaz mıydı?
 75. Allah sevdiği kuluna, dünyanın fani olduğunu anlamasını, üstün bir ilim elde etmesini ve hatalarını görme imkanını verirmiş?
 76. Allah şefkatinden dolayı nasıl kulunu cehennem ateşine atar?
 77. Allah rızkı teminat altına almışsa Afrika'da açlıktan ölenler hakkında ne dersiniz?
 78. Allah rahim ve rahman ise, niçin aşırı kötülüklere engel olmuyor?
 79. Allah övülmek mi ister? Allah'ın övülmeye ihtiyacı var mıdır? "Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam." sözü nasıl çürütülür?
 80. Allah övülmek mi ister? Allah'ın övülmeye ihtiyacı var mıdır?
 81. Allah nur mudur? Nur Allah'ın mahlukudur ne demektir?
 82. Allah niye var? Neden değil! Niye var? Bu düzen var olmadan önce de Allah vardı. Öyleyse niye vardı?
 83. Allah nefret eder mi; sinirlenir mi?
 84. Allah neden Kuranı Kerimde çoğunlukla biz diye hitap ediyor?
 85. Allah neden kadınları güçsüz yaratmıştır? Bunu Hz. Havva'nın cezası ile ilgili bir durum olduğunu söylüyorlar. Sizce neden böyledir?
 86. Allah Müslüman ordulara yardım ettiği halde, Müslümanların yenilmesini nasıl açıklamak gerekir?
 87. Allah mekândan münezzehtir; hâlbuki bazı ayetlerden hareketle Allah'n göklerde olduğu iddia ediliyor. Bunu nasıl açıklarsınız?
 88. Allah madem geleceği biliyor neden hayat daha devam ediyor?
 89. Allah Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde "Ben" veya "Biz" yerine "o" ifadesini, üçüncü tekili kullanıyor. Bunun nedeni nedir?
 90. Allah kulunu, mahlukatı sevmiş de yaratmış ne demektir? Nasıl anlamalıyız?
 91. Allah kulunu, mahlukatı sevmiş de yaratmış ne demektir? Nasıl anlamalıyız?
 92. Allah kulundan ne zaman razı olur?
 93. Allah kullarını yarattıysa onlara nimet vermesi gerek değil midir? Allah yarattıklarını neden dost olarak görmüyor da kul olarak görüyor?
 94. Allah kullarını niçin seviyor?
 95. Allah kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor?
 96. Allah kullarına zulmetmez ve onlara kaldıramıyacağından fazla yük yüklemez. Bu sözü açıklar mısnız?
 97. Allah kullarına buğz eder mi? Tövbe ile buğzdan kurtulabilir miyiz?
 98. Allah kullarına buğz eder mi?
 99. Allah kendisini öldürüp tekrar diriltebilir mi?
 100. Allah kendisinden büyük bir varlık yaratabilir mi?