PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Misafir SorularıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 1. Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
 2. Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
 3. Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
 4. II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
 5. Osmanlı Kültür medeniyeti hakkında
 6. Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
 7. I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
 8. Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
 9. Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
 10. Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
 11. Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
 12. Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
 13. Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
 14. Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
 15. Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
 16. Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
 17. Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
 18. I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
 19. Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
 20. Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
 21. Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
 22. Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
 23. Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
 24. İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
 25. M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
 26. Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
 27. ilk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
 28. Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
 29. Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
 30. Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
 31. Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
 32. Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
 33. İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
 34. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
 35. sagopanın kajmerenin anlamı nedir?
 36. Koleranın anlamı nedir?
 37. Sagopa Kajmer'in bugüne kadar kullandığı terimlerin anlamı?
 38. Socotra Adası Yemen resim lazım
 39. Howard Carter
 40. Howard Carter ile ilgili bilgi
 41. Howard Carter Kimdir?
 42. Howard Carter Hayatı
 43. Howard Carter Hakkında Bilgi
 44. Howard Carter Resimleri
 45. İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
 46. TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
 47. TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
 48. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
 49. Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
 50. TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
 51. Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
 52. Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
 53. Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
 54. Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
 55. Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
 56. Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?
 57. Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
 58. Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
 59. İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
 60. Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
 61. M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
 62. Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
 63. 1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
 64. TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
 65. Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
 66. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
 67. Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
 68. İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
 69. Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
 70. Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
 71. Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
 72. Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
 73. Son Osmanlı Padişahı kimdir?
 74. Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
 75. İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
 76. Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
 77. Laikliğe geçişin ilk aşamaı nedir?
 78. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
 79. Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
 80. Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
 81. Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
 82. Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
 83. Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
 84. Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
 85. M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
 86. Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
 87. 17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
 88. Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
 89. Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
 90. Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
 91. Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
 92. Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
 93. Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
 94. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
 95. İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
 96. İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
 97. Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
 98. buz yemenin zararları nelerdir?
 99. icazet nedir?
 100. Osmanlının ingilizceyle adı nedir?