PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Misafir SorularıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 1. imam eşari kimdir
 2. imam eşari Hayatı
 3. Engelliler Haftası hakkında genel bilgi
 4. Engelliler Haftası örnek konuşma metni lazım
 5. Engelliler Haftası şiirleri lazım
 6. Engelliler konulu güzel sözler
 7. Özürlülere Hayatımızda Yer var mı?
 8. Fedakar Kadın (Öykü)
 9. Sakatların İyileştirilmesi Ve Eğitimi
 10. Sakatlığın Bellibaşlı Nedenleri
 11. Topal ile ilgili öykü
 12. +9' kesin item geçirme videolu anlatım varsa atın lütfen
 13. Osmanlı devletine ilk katılan beylik Hakkında bilgi
 14. Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
 15. Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
 16. Osmanlı Devletine son katılan beylik listesi
 17. Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
 18. Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
 19. Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
 20. Taç mahal Kimin Adına yaptırılmıştır?
 21. Taç Mahal Hangi ülkede bulunmaktadır?
 22. Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
 23. osmanlı tarihi kuruluş dönemi
 24. Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
 25. Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
 26. Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
 27. İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
 28. Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
 29. Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
 30. Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
 31. İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
 32. Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
 33. Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
 34. Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
 35. Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
 36. Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
 37. Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
 38. Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
 39. İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
 40. Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
 41. Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
 42. Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
 43. Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
 44. Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
 45. Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
 46. İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
 47. osmanlı devletinin yükselme dönemi?
 48. İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
 49. Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
 50. F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
 51. Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
 52. Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
 53. Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
 54. İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
 55. Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
 56. Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
 57. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
 58. Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
 59. Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
 60. osmanlı devletinin duraklama dönemi lazım
 61. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
 62. Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
 63. Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
 64. Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
 65. Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
 66. Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
 67. Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
 68. Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
 69. Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
 70. 17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
 71. 17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne denir?
 72. OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
 73. osmanlı döneminin gerileme dönemi hakkında
 74. Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
 75. Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
 76. Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
 77. Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
 78. Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
 79. Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
 80. Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
 81. Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
 82. Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
 83. III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
 84. III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
 85. Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
 86. Osmanlı Döneminin Yıkılma dönemi hakkında?
 87. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
 88. Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
 89. Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
 90. Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
 91. Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
 92. Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
 93. Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
 94. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
 95. Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
 96. Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
 97. Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
 98. Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
 99. Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir?
 100. Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?