İşte Böyle Destanlaştı Çanakkale

Eğitim alanında uzman Japon heyetinin Turgut Özal'ın huzurunda verdiği çarpıcı örnek.

Bir metrekareye bin merminin düştüğü Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı tarihî savaş alanları sizde. Çocuklarınızın ve gençlerinizin şoke olması için yeter de artar bile. Dünyanın en gelişmiş ve güçlü ordularına karşı Türkler olmazları olduruyor ve bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan bir zafer kazanıyorlar. İşte sadece bu olay bu bölge ve bu zafer dahi gençlerinizin milli şuur kazanmalarına yetecek örneklerle doludur. Bu sebeple gençlerinizi Çanakkale'ye götürüp gezdirmelisiniz. Bölgeyi bilerek gezmeli atalarının ne olmazları başardığını gururla görmeli iftiharla öğrenmelidirler Daha sonra onlara demelisiniz ki: Sizler de birlik beraberlik içinde çalışmazsanız düşmanlarınız yine gelirler Çanakkale'yi işgal etmeye kalkışırlar yurdunuzda özgür yaşamayı size layık görmezler. Ama çalışır teknolojiyi yakalarsanız ülkenizi kalkındırır ilerleyen ülke haline getirirseniz düşmanlarınızın sizi etkileri altına alma cesaretleri yok olur. Özgürlüğünüzü korursunuz İki büklüm değil başınız dimdik yaşarsınız!