Bir Birine Zıt Anlamlı Sözcükler


SÖZCÜK
ZIT ANLAMI

SÖZCÜK
ZIT ANLAMI

acemi
usta
galip
mağlup

aktif
pasif
genç
yaşlı

azami
asgari
güzel
çirkin

artı
eksi
gerçek
sahte

açık
kapalı
hatırlamak
unutmak

alçak
yüksek
hırçın
uysal

alt
üst
hızlı
yavaş

ağır
hafif
ıssız
kalabalık

acı
tatlı
iniş
çıkış

arka
ön
ilk
son

azalmak
çoğalmak
indirim
zam

afacan
uslu
iyi
kötü

alçak gönüllü
kibirli

dış

alıcı
satıcı
ince
kalın

anormal
normal
katı
yumuşak

ak
kara
kaybetmek
bulmak

ast
üst
keder
neşe

atılgan
çekingen
kalabalık
tenha

aşağı
yukarı
kuru
yaş

aynı
farklı
kış
yaz

aydınlık
karanlık
kıt
bol

bekâr
evli
kirli
temiz

bolluk
kıtlık
medeni
ilkel

borç
alacak
ödül
ceza

bulanık
duru
nazik
kaba

başlamak
bitirmek
negatif
pozitif

büyük
küçük
minimum
maksimum

batı
doğu
neşeli
üzgün

barış
savaş
övmek
yermek

bağımsızlık
tutsaklık
pahalı
ucuz

çekmek
itmek
ret
kabul