Boğulan insan nasıl davranmalı
Boğulan insan o an ne yapmalı

Suda boğulmaları 2 türde değerlendirebiliriz.


1-Kuru boğulma; akciğerlerde su yoktur veya oldukça az vardır. Bu kişilerde gırtlak spazm halindedir, akciğerlere ne su ne de oksijen girebilir.


2- Su yutarak boğulma; boğulmaların büyük çoğunluğu bu neden ile olur. Akciğerlere dolan su miktarı, cinsi ve ısısı solunumun durmasında faktördir. Suda boğulmakta olan şahsa yüzme bilsek bile ilk olarak can yeleği, can simidi, ip gibi suda batmayan bir cisim atmalıyız. Yüzerek can kurtarmak şayet bu hususta eğitim almamışsak bizim açımızdan de tehlikeli olabilir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik durumunda çırpınırken bize de zarar verebilir, boğulmamıza yol açabilir.


-Boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkartılınca, varsa ağzındaki protez, takma diş, kusmuk gibi yabancı cisimler temizlenmeli, sert bir zemine alınmalı


-Baş geriye yatırılıp çene kaldırılmalı, ensenin altına katlanmış giysi vb.konmalı


-Bir el kişinin alnına konarken aynı elin baş ve işaret parmakları ile burun kapatılmalı, diğer el ile ağız açılmalı


-Kurtarıcı normal bir soluk alır yaralının ağzını içine alacak biçimde ağzını yerleştirir, yaralının göğsü yükselmeye yetecek kadar 2 kurtarıcı nefes verilir, havanın geri çıkması için zaman verilir


-Sonrasında kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst uçu tesbit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir, diğer el bu elin üzerine yerleştirilir ve eller kenetlenir


-Ellerin parmakları göğüse temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak biçimde, göğüs kemiği 5 cm. aşağı inecek kadar 30 kalp basısı yapılır. Basıyı dakikada 100 olacak biçimde yapmalıyız.


-Bu uygulamayı 30/2 biçiminde yaralı kendine gelene kadar, hastaneye ulaştırılana ya da ambulans gelene kadar uygulamalıyız.


Boğulma vakalarında tatlı su-tuzlu su farkı var mı?


Evet. Tatlı suda ölüm 3-4 dakikada gerçekleşir. Akciğerlerdeki hava kesecikleri kapanarak kanın oksijenlenmesini engeller, kan oksijenlenmeden yeniden dolaşıma geçer. Tatlı suyun yoğunluğu düşük olduğu için damarlar tarafından emilir, alyuvarlar patlar, kanın hacmi artar ve kalbin yetersizliğe düşmesine neden olur. Kanın dokulara oksijen taşıması bozulur. Tuzlu suda ise ölüm 5-6 dakikada gerçekleşir. Yutulan suyun sodyum klorür miktarı fazla olduğu için kan damarlardan akciğer keseciklerine dolar. Oksijenlendirilemeyen dokular sonucu ölüm oluşur.


İKİNCİL BOĞULMA NEDİR?

Hastalar kurtarıldıktan sonra 72 saat takip edilmelidir. Çünkü ikincil boğulma diye adlandırılan durum gerçekleşebilir. Bu durum çoğunlukla bebeklerde ya da çocuklarda tehlikelidir. Özellikle havuz sularındaki kimyasallar, akciğerlerde kalan su zamanla akciğerlerin yapısını bozarak görevlerini yapmasına engeller ve boğulmaya neden olabilir. Eğer çocukta nefes alma güçlüğü, yoğun öksürük, halsizlik, uyku sersemliği, fark edersek kesinlikle hekime götrmeliyiz. Aynı biçimde suyun mikrobik yapısı, yutulan yosun vb. parçacıklar zamanla enfeksiyona ya da hava yolunun tıkanmasına da neden olabilir.
Kaynak Haber Türk