Flor elementi Hakkında Genel Bilgi

Flor elementi Hakkında Bilgi
Flor elementi İle ilgili Bilgi
Flor elementi İle ilgili geniş bilgi
Flor elementi Nedir?
Flor elementi
Flor elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Flor elementi ile ilgili bilgi.

Soluk sarı bir gazdır. Flor, 1771′de Scheele tarafından bulunduysa da element olarak ancak 1886′da Fransız kimyacı Henri Mouissan tarafından elde edilebildi. Mouissan potasyum florienin susuz florür asidindeki çözeltisini U biçiminde bir platin boruda, platin elektrotlar yardımıyla -23 derecede elektrolizleyerek floruelementel olarak elde etti.Flor, tüm elementlerin içinde en elektronegatif ve reaktif olanıdır. Hemen hemen tüm organik ve inorganik maddeler ile reaksiyona girer. Flor, sıcakta altın ve platine bile etki edebilir. Kuru flor gazı soğukta camı etkilemese de, cam biraz ısıtıldığında, flor gazı etkisiyle büyük bir şiddetle yanar. Hemen hemen bütün organik bileşikler flor etkisi altında Hidroflorik asit (HF) ve Karbontetraflorid (CF4) bileşikleri vererek yanarlar.Flor adi koşullarda oksijen ve sodyum, potasyum ya da kalsiyum oksitlerle tepkimeye girmez. Oksijenle oluşturduğu bileşikler gerçekte birer oksit olmayıp, florürdürler. Bu bileşiklerde oksijen pozitif değerliklidir. Bu nedenle bunun florür oksit yerine oksijen florür olarak adlandırılması daha doğrudur. Florür iyonu iyi bir kompleks yapıcıdır. Bunun sonucu olarak florürlerin çok büyük bir bölümü florür iyonlarının varlığında kompleks iyonlar oluşturur.Florun solunması çok tehlikelidir. Gazın, deri ve mukozalı zarlar üzerine şiddetli yakıcı etkisi vardır. Kronik olarak alınması diş minelerinde lekelere, diş dökülmelerine ve eklemlerde kireçlenmeye neden olur.Sembolü: F
Atom Numarası: 9
Atom Ağırlığı: 18,9984 g/mol
Elektron Sayısı: 9
Elemet serisi: HalojenMaddenin Hali: Gaz
Görünümü: Sarı
Kullanım Alanları:Flor, nükleer silah yapımında uranyum zenginleştirmek için kullanılır. Ayrıca sülfür heksaflorid yapmak için kullanılır. Aynı zamanda entegre devreler yapmak için kullanılır. Flor bileşiklerinin çok kullanım alanı vardır. Flor bileşiklerinde Flor iyonları bulunur . Flor iyonları diş macununda kullanılır. Bazıları yapışmaz kaplamalarda kullanılır. Freonlar da flor içerir.Flor Elde Edilmesi:Temel olarak Momissan yöntemine göre elde edilir. Bunun için erimiş potasyum florür hidrojen florür karışımı karbon anot kullanarak elektrolizlenir. Katotta ayrılan hidrojen anotta ayrılan florden çok iyi biçimde ayrı tutulur. Elektroliz kalu bakır, nikel yada manel alaşımından yapılmıştır. Elde edilen elementel flor tüpler içinde gaz yada sıvı olarak pazarlanır.