Darülmuallimat Hakkında Genel Bilgi
Darülmuallimat Hakkında Bilgi
Darülmuallimat İle ilgili Bilgi
Darülmuallimat İle ilgili Geniş Bilgi
Darülmuallimat Nedir?
1870 yılında Osmanlı Devletinde ilk ve orta öğretim kız mekteplerine kadın öğretmen yetiştirmek için açılan okul. Osmanlı Devletinde kızlar için ilk iptidaiye (ilkokul) ve rüştiye (ortaokul) mektepleri 1858 yılında açıldı. 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nde bu okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla bir kız öğretmen okulunun açılması öngörüldü.


Nitekim bu maksatla 26 Nisan 1870’te Darülmualimat adıyla İstanbul’da Sultanahmed semtinde bir konakta açılan okulda eğitime başlandı. Bu ilk kız öğretmen okulu, Darülmuallimat-ı Sıbyan ve Darülmuallimat-ı Rüştiye bölümlerinden meydana geliyordu. Sıbyan muallimliğinin öğretim süresi iki, rüştiye muallimliğinin dört yıldı. Mektepte ulum-i diniye, hesap, kavaid-i lisan, nakış, resim, hat, tarih ve coğrafya dersleri okutuluyordu.


1910-11 öğretim yılında Fatih semtinde Darülmuallimatın bir yatılı bölümü açıldı. 1913’te bazı büyük vilayet merkezlerinde de yeni Darülmuallimatlar açıldı. 1916’da Darülmuallimat için yeni bir nizamname ve müfredat programı vücuda getirildi. Buna göre Darülmuallimat ibtidai, izhari ve ali olmak üzere üçe ayrıldı. 1918’de çıkan Fatih yangını sırasında okulun yanması üzerine mektep, Çapa’daki binasına taşındı. İlk uygulamalı dersler burada başlatıldı. 1922’de Maarif Vekaletine bağlanan Darülmuallimat 1924’te Kız Öğretmen Okulu adını aldı.