Galyum Hakkında Genel Bilgi
Galyum Hakkında Bilgi
Galyum İle ilgili bilgi
Galyum İle ilgili Geniş bilgi
Galyum NEdir?,
Galyum


Galyum, elinize aldığınızda eriyen bir metaldir.Galyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Galyum elementi ile ilgili bilgi.


galyum, periyodik cetvelin III A grı-ubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Varlığı daha önce Mendelyef tarafından “ekaaluminyum” olarak bildirilmiş olup, 1875′de Fransız kimyacısı Boisbaudran tarafından (1838-1912) bulundu ve 1879′da saf olarak elde edildi.


Sembolü: Ga
Atom Numarası: 31
Atom Ağırlığı: 69.723
Elemet serisi: Zayıf Metal


Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi Beyaz


PERİYODİK TABLO


Grimsi renkli metaldir, grimsi mavi yansıma gösterir, erimiş halde kalay yada gümüşe benzer. Doğal galyum iki izotopun karışımından oluşmuştur. Ga-69 ve Ga-71. Galyumun yapay radyoaktiff izotopları elde edilmiştir.


Galyum kuru havada kararlıdır. Nemli havada yada oksijen varlığında yüzeyi donuklaşır. Havada ışıtıldığında yüzeyi bir oksit katmanıyla kaplanır. Alkalilerle hidrojen çıkararak tepkimeye girer. Sıcak derişik klorürasidinde çözünür, sıcak nitrat asidinde edilgenlik kazanır. Halojenlerden kolaylıkla etkilenir. Başlıca yükseltgenme basamağı +3 tür.


Galyumun Elde Edilmesi:


Doğada galyum alüminyum ve çinko filizlerinde ok az miktarda rastlanır. En önemli galyum kaynağı %0,7 oranında galyum içeren germanittir. Bunun yanında çinko blendlerde, alüminyum killerde demir, krom ve mangan filizlerinde çok küçük oranda bulunur. Tuzların elektroliziyle metalik olarak elde edilir.


Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında aliminyumla beraber elde edilir. Galyum bir yan üründür. En çok kullanılan bileşikleri galyum nitrit ve galyum arseniktir.