Elementler Hakkında Genel Bilgi
Elementler Hakkında Bilgi
Elementler İle ilgili Genel Bilgi
Elementler İle ilgili Bilgi
Elementler Nedir?
lementler Nelerden Oluşur
element nelerden oluşur - elementlerin oluşumları - element neden oluşur

Element Grekçe’de “elementa” kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya metodun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime ayni zamanda kimyada farklı atom yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir.
Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir.