Kara Cisim Işıması Hakkında Genel Bilgi
Kara Cisim Işıması Hakkında Bilgi
Kara Cisim Işıması İle ilgili Geniş Bilgi
Kara Cisim Işıması İle ilgili Bilgi
Kara Cisim Işıması Nedir?
Kara Cisim Işıması

Kara Cisim Işıması - Kara Cisim Işınımı Nedir


karacisim nedir - kara cisim hakkında bilgiler - kara cisim ışıması hakkında bilgiler - kara cisim ışınımı hakkında bilgiler


Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin, ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınım, oluşma tarzına göre iki gruba ayrılır. Isıl (termal) ışınım ve ısıl olmayan ışınım. Isıl ışınıma, kara cisim ışıması da denilmektedir.

Evrendeki her cisim ya da parçacık, enerjisine ya da diğer deyişle ısısına bağlı olarak belirli frekansta elektromanyetik ışınım salar. Önceleri cismin ya da parçacığın ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışınımın frekansının sıfırdan -kuramsal olarak- sonsuza kadar olabileceği düşünülüyordu. Fakat deney sonuçları böyle değildi ve bu duruma "mor ötesi katastrofu" denildi. Planck Kanunu ile bu sorun çözüldü ve Planck'ın burada yaptığı "enerjinin kuantum durumunun değişmesiyle salındığı" önermesi, kuantum fiziğinin temelini attı.

Oda sıcaklığındaki cisimler esas olarak kızılötesi (enfra ruj) elektoromanyetik ışınım yaparlar, dolayısıyla insan gözü tarafından algılanamaz. Daha yüksek ısılarda ise insan gözünün algılayacağı frekanslarda ışınım yaparlar.

Örnek vermek gerekirse; bir metal teli ısıtmaya başladığımızda ilk olarak cismin ısındığını daha sonra yavaş yavaş kırmızı bir renk aldığını, ısıya maruz kalma süresi devam ettikçe de maviye doğru renginin değiştiğini görmemiz mümkündür.Bu cismin ısınmaya maruz kaldığında rengini değiştirdiğine ve sonuç olarak da cisimlerin ısındıkça renklerinde değişmeler olduğunu yani renklerin belirli ısılara sahip olduğunu görmüş oluruz. Cisimlerin renklerindeki bu değişim Kelvin ölçü birimiyle ölçülür. 19. yy'da Lord William Kelvin tarafından icat edilmiş ve geliştirilmiştir.

Isıl ışıma, cismin sahip olduğu ısıya 273°C eklenerek bulunur. 0°C, 273°K'e eşittir (0°C = 273°K). Siyah rengin oda sıcaklığında sıfır ışık yansıttığı kabul edilir. Isıtılmaya başlandığında düşük sıcaklıklardan itibaren kırmızı, yüksek sıcaklıklarda ise turuncu, sarı ve mavi tonları gözlemlenir.