D U Y U R UDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;


1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,
2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için,
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 19/03/2011 tarihinde yapılacaktır.

A- Sınav Giriş Şartları:

1-Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) müracaatlar 03/02/2011 - 02/03/2011 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girilerek elektronik ortamdan yapılacaktır.

2-Müracaat edenler 30 TL (Otuz TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 03/02/2011 – 02/03/2011 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücretini yatırmayanlar sınav için müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.

3-Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında hiçbir hesaba hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4-Sınava girecek personel Sınav Giriş Belgelerini, sınav ücretlerini ilgili şubelerin hesaplarına yatırdıktan sonra, 10/03/2011 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alacaklardır.

5-Sınav ücretinin yatırılması esnasında ilgili dekonta Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. Yazdırmayanlar, giriş belgelerini ilgili siteden (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) alamayacaklardır.

1-Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) soru kitapçığı üç bölümden oluşacaktır.
I- Nakil sınavlarına başvuracaklar için (Genel) sorular 80 adet,
II- Hac ve Umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,
III- Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,
Olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.
Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel dahil) I. Bölümün (Genel) sorularını; Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve II: Bölümün sorularını birlikte; Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve III. Bölümün sorularını birlikte; Nakil ile Hac ve Yurtdışı görevlendirmelerinin tamamından yararlanmak isteyenler
I., II. ve III. bölümün sorularını birlikte cevaplandıracaktır.

2-Sınav yeri ve saati, www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları internet adresinden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

3-Sınava girecekler, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır.

4-Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan personelin ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; Görevlinin kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu ödendi makbuzu ile EĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5-Görevlinin sınava girmesine mani bedensel özrü olması halinde durumunu yukarıda belirtilen adres (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) bölümünde yapacağı başvuruda belirtecektir.

6-Sınava başvuranlar arasında; sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumu olan görevli var ise, durumuna ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya görevlinin özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini en geç 02/03/2011 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Bu tarihten sonra Başkanlığa ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

B- Sınav Konuları

1- Dini ve Mesleki Bilgiler,
2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,
3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,
4- Genel Kültür.

İlgililere Duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜD U Y U R U

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,
2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için,
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 19/03/2011 tarihinde yapılacaktır.

A- Sınav Giriş Şartları:

1- Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) müracaatlar 03/02/2011 - 02/03/2011 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girilerek elektronik ortamdan yapılacaktır.

2- Müracaat edenler 30 TL (Otuz TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 03/02/2011 – 02/03/2011 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücretini yatırmayanlar sınav için müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.

3- Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında hiçbir hesaba hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4- Sınava girecek personel Sınav Giriş Belgelerini, sınav ücretlerini ilgili şubelerin hesaplarına yatırdıktan sonra, 10/03/2011 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alacaklardır.

5- Sınav ücretinin yatırılması esnasında ilgili dekonta “Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. Yazdırmayanlar, giriş belgelerini ilgili siteden (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) alamayacaklardır.

1- Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) soru kitapçığı üç bölümden oluşacaktır.
I- Nakil sınavlarına başvuracaklar için (Genel) sorular 80 adet,
II- Hac ve Umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,
III- Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular 20 adet,
Olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.
Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel dahil) I. Bölümün (Genel) sorularını; Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve II: Bölümün sorularını birlikte; Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve III. Bölümün sorularını birlikte; Nakil ile Hac ve Yurtdışı görevlendirmelerinin tamamından yararlanmak isteyenler
I., II. ve III. bölümün sorularını birlikte cevaplandıracaktır.

2- Sınav yeri ve saati, www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları internet adresinden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

3- Sınava girecekler, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır.

4- Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan personelin ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; Görevlinin kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu ödendi makbuzu ile EĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5- Görevlinin sınava girmesine mani bedensel özrü olması halinde durumunu yukarıda belirtilen adres (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) bölümünde yapacağı başvuruda belirtecektir.

6- Sınava başvuranlar arasında; sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumu olan görevli var ise, durumuna ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya görevlinin özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini en geç 02/03/2011 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Bu tarihten sonra Başkanlığa ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

B- Sınav Konuları

1- Dini ve Mesleki Bilgiler,
2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,
3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,
4- Genel Kültür.

İlgililere Duyurulur.
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ