Adli bilişim Hakkında Bilgi
Adli bilişim Hakkında Genel bilgi
Adli bilişim Hakkında Yazı
Adli bilişim İle ilgili geniş bilgi
Adli bilişim İle ilgili yazı
Adli bilişim İle İlgili bilgi
Adli bilişim Nedir?

Adli bilişim, elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmaları bütünüdür

Hukuki Durum
Adli bir konuda şüpheliye ait materyalde Adli Bilişim incelemesi yapılabilmesi için CMK madde 134 gereğince ilgili mahkeme kararı olması gerekmektedir. Mahkeme kararı olmadan şüpheliye ait materyalde inceleme yapılması mümkün değildir. Mahkeme kovuşturma aşamasında re'sen karar verebileceği gibi, soruşturma evresinde de cumhuriyet savcısının talebi ile bu kararı verebilir.

Kanunda yalnızca şüpheliye ait materyallerden bahisle bu kararın alınması gerektiği belirtilmiştir. Mağdur, müşteki, maktul ve diğer taraflarla ilgili bir hüküm mevcut değildir. Ancak gerekli Adli Bilişim incelemesinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcısı, materyal sahiplerinin rızası ve talebi ile inceleme talimatı verebilmektedir. Aslında bu durum kanunun bir boşluğu olarak görülmektedir. Bu durumda nasıl bir yol izleneceği net olarak mevzuatta belirtilmemiştir.

CMK Madde 134 metninde yalnızca "bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde" ibaresi geçmektedir. Bu durum cep telefonlarının bilgisayar olarak değerlenip değerlendirilemeyeceği tartışmasına yol açmıştır. Cep telefonlarının da bilgisayarın kabiliyetlerine tamamen sahip olduğu düşünülerek şüpheliye ait cep telefonları için de Adli Bilişim incelemesi için mahkeme kararı aranması gerektiği genel görüş ve uygulamadır.

Aslında CMK 134 metnine bakıldığında öngörülen bu uygulama bir İNCELEME olarak değil ARAMA olarak öngörülmüştür. Yapılan işlem "bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde" arama işlemidir. İlgili suç ile ilgili delillerin aranmasını öngörmektedir. Ancak yapılan bu delil arama işlemi ADLİ BİLİŞİM İNCELEMESİ olarak adlandırılmaktadır.
kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi