Virs Worm ve Trojan Arasndaki Farklar Nedir?

Bilgisayar virsleri, solucanlar ve truva atlar arasnda genellikle yaylma ekilleri itibariyle farklar bulunmaktadr. Bu farklar yle sralayabiliriz:
  • Bir virs yaylabilmek iin konak programa ihtiya duyar ve o programn bir paras gibi hareket ederken bir bilgisayar solucan herhangi bir programa ihtiya duymaz. (Fakat baz gelimi solucanlar dosyalar gizlenmek amacyla kullanrlar.)
  • Bilgisayar solucanlar ounlukla internet ana zarar verirken, virsler sadece hedef olan bir bilgisayardaki dosyalara zarar verir ya da programlar bozar.
  • Trojanlar virsler gibi kendilerini oaltamazlar bu yzden virs saylmazlar.
  • Trojanlar virsler ya da solucanla gibi kendi kendilerine almazlar. Trojanlarn alabilmesi iin kullanclarn o program altrmalar gerekir. nk trojanlar kendi kodlarn dosya iine datmazlar, o dosyaya yapp o dosya altrld zaman alrlar.
Son Sz

Bu tr bilgisayar zararllarndan korunmak iin onlarca gvenlik yazlm bulunmakta, fakat ne derece etkili olduklar tartlr. ou truva at bilgisayarnza bir kere bulatktan sonra sinsice saklanp, ortalk sakinleince yeniden yeniden oalr ve antivirs yazlmlar bu olaya ou zaman seyirci kalr. Bu nedenle en gzel korunma yntemi, her ilemde dikkatli, sorgulayc ve biraz da pheci olmak, admlarmz bastmz yerleri bilerek atmak. nk hibirimiz bir anlk dalgnlmz yznden gnlerimize hatta belki de aylarmza mal olan emeklerimizi kaybetmek istemeyiz...