Zararl Yazlmlar Nelerdir? - Zararl yazlmlar Hakknda Bilgiler

Zararl Yazlmlar nedir?-zararl yazlm varmdr?

Buraya kadar anlattmz faydal yazlmlarn yan sra, faydal yazlmlara zarar veren yada kullanc dosyalar zerinde tahribat yapan zararl yazlmlar da vardr. Bu yazlmlara genel bir ifadeyle zararl yazlmlar yada “bilgisayar virsleri” denir. Bilgisayar virsleri kendi kendilerini oaltabilen, bir bilgisayardan dierine yaylabilen ve ou kez bilgisayar sistemlerine kasten zarar vermek iin yazlm programlardr.
Bir bilgisayar virsnn temel karakteristii vardr:
1.Kendi kendini oaltma mekanizmas, aadaki fonksiyonlar yapar;
Enfekte etmek iin dier programlar arar,
Bir program bulduu zaman, daha nce enfekte edilip edilmediini tespit eder,
Gizli talimatlar program ierisinde bir yere ekler,
Programn veya dosyann enfekte edildiini gsteren bir iaret ekler. aret (flag) gerekli olabilir. Aksi takdirde iaret olmadan programlar tekrar tekrar enfekte edilir veya ok anormal ekilde byyebilir.
Kendi kendini oaltma mekanizmas dosyalarn enfekte edildiinin gizlenmesine yardm edecek olan dier baz fonksiyonlar da icra eder. Mesela dosyalarn zerinde deiiklik yapld son tarihi tekrar eski deerine ayarlayabilir.
2.Aktivasyon mekanizmas, baz olaylarn ortaya kmasn kontrol eden bir mekanizmadr. Olay vuku bulduu zaman virs amacn yerine getirir. Eer aktivasyon mekanizmas amacn icra etmeden nce belli bir tarihin veya zamann gelmesini kontrol ediyorsa, ona zaman bombas (time bomb) denir. Bir programn nceden tespit edilmi bir sayda icra edilmesi gibi belli bir faaliyeti beklerse, buna da mantk bombas (logic bomb) denir. Bunun birok varyasyonu olabilecei gibi, herhangi bir programn ilk defa icra edilmesiyle de aktivasyon mekanizmasnn devreye girmesi sz konusu olabilir.
3.Ama, genellikle istenmeyen ve tahrip edici baz olaylarn meydana getirilmesidir. Bugne kadar yaanan olaylarda virsler tadklar amalarda farkllklar gstermilerdir. Bazen ekranda ortaya kan sinir bozucu fakat zararsz mesajlar, bazen dosyalarn ve programlarn silinmesi veya deitirilmesi ve bazen de sistem donanmnn farkl bir ekilde davranmasna sebep olunmas eklinde ortaya kmlardr. Bazen virsn sebep olduu zarar tm sistem yazlmlarnn ve verilerin yeniden yklenmesini gerektirir.
Bir truva at virs program gerekte bilgisayara veya sisteme zarar vermek amacnda olmasna ramen faydal bir fonksiyon icra ediyormu gibi grnen bir programdr. Bir truva atnn yazar ya faydal gibi grnen bir program yazar yada dier kullanclara cazip grnen faydal bir programn kaynak koduna eriim kazanp faydal fonksiyonun yan sra zararl baz fonksiyonlar da yerine getiren bir kod ekleyerek amacna ular.
A solucan denilen virs programlar ise sistemden sisteme yaylmak iin a balantlarn kullanrlar.