Bilgisayar Alar Nedir? Alar Hakknda Bilgiler
Alarn ne ie yaradn renelim

Bilgisayarlarn birbirleriyle haberlemeleri, birbirlerine veri aktarmalar iin genellikle bir kablo kullanlarak aralarnda kurulan balantyla oluturulan btn, a olarak isimlendirilir. Bir adaki veri iletim kapasitesini genellikle bilgisayarlar balamak iin kullanlan ara belirler. Bu aralardan gnmzde en ok kullanlanlarna koaksiyel kablo, telefon telleri, fiber optik kablolar, makro dalgalar rnek verilebilir. Bu aralardan hepsi deien veri iletim kapasite ve hzlarna sahiptir. Fiber optik kablolar ise gnmzde en hzl iletim salayan balant aracdr.

Alar byklklerine gre temelde LAN ve WAN olmak zere ikiye ayrlrlar. Bir bina iindeki bilgisayarlarn balanmasyla veya mesela bir niversite kampsndeki yan yana yer alan binalardaki bilgisayarlarn balanmasyla oluturulan alar yerel blge alar (LAN= Local Area Networks) olarak isimlendirilir. Corafi olarak birbirinden uzak bilgisayarlarn balanmas ile oluturulan alar ise geni alan alar (WAN= Wide Area Networks) olarak adlandrlr.

Yerel alarn en byk faydas yazlm ve donanm kaynaklarn a kullanclar tarafndan ortak kullanlmasna izin vermesidir. Bu kaynaklara yazclar, sabit diskler, CD srcler, kelime ilemci, tablolama, veri taban programlar rnek verilebilir. Yerel bir a ortam oluturulduu zaman bir bilgisayara bal olan yazc o a zerindeki btn bilgisayarlar tarafndan kullanlabilir hale gelmektedir. Bylece btn kullanclar o yazcdan kt alabilirler. Bu yaplar ekonomik olarak olduka avantajldr. Mesela bir irket byle bir a yaps kurduu zaman btn alanlar iin ayr ayr yazc almaktan kurtularak hem basm kalitesi hem de basm hz daha iyi olan bir yazcy herkesin ortak kullanmna sunar. Benzer ekilde yazlmlar iinde gereksiz masraftan kanlabilir. Mesela bir kelime ilemci program herkes iin ayr ayr satn almak yerine bir kopya satn alnp a lisans ile kullanlrsa yine ok daha ucuza gelecektir. Yine benzer ekilde donanm ve yazlmn bakm ve yenilenmesi daha kolay ve ucuz olacaktr. Ayrca a ortamnda dosyalarn tek bir kopyasn tutmak yeterli olmaktadr. Bylece herkes deiiklikleri bu dosya zerinde yapaca iin tekrar tekrar kopyalama zahmetinden ve tutarszlklardan kurtulunur. Kopya saysnn azalmas ile yine yedekleme ve gvenlik ilemleri de zahmetsiz bir ekilde gerekletirilir ve itina ile yaplmas salanr.

lant Aralar

Alar zerinde bilgisayarlar birbirine balamak iin iletim yaplacak verinin miktarna ve biimine gre deiik balant aralar kullanlabilir. Her balant eklinin avantajlar ve dezavantajlar vardr. Bu yzden a yneticileri bu balant aralarnn hepsini tanmal ve bir a iin en uygun arac seebilmelidir. Veri iletim ortam, sinyallerin bir bilgisayardan kp dierine giderken takip etmek zorunda olduu yoldur. Veri iletim aralar bu yol dnlerek ikiye ayrlmtr.

a. Klavuzlu iletim arac (Guided transmission media)

b. Klavuzsuz iletim arac (Unguided transmission media)

Klavuzlu iletim aralar eitli kablo ekilleridir. Veri sinyalleri bir noktadan dierine giderken takip edecei yol belli olduu iin bunlar klavuzlu olarak isimlendirilir. Klavuzsuz aralarda da sinyaller belli bir yol izler. Fakat bunun bir kabloda olduu gibi nereden olaca tam belli deildir. Su ve hava bu aralara rnek verilebilir.

Topolojiler

Yerel alarda a kablolarnn balant dzeni topoloji olarak isimlendirilir. Balca eit topoloji vardr. Dorusal (Bus), Halka (Ring) ve Yldz (Star) topolojileri.

1.) Dorusal (bus) topoloji

Bu a dzenlemesinde btn bilgisayarlar dorusal olarak uzanan bir kabloya balanrlar. Kablonun iki ucunda ise sonlandrc direnler yer alr. Gnmzde en ok kullanlan topoloji bus topolojisidir.

2.) Halka (ring) topolojisi

Bu topolojide a zerindeki bilgisayarlar halka eklinde yer alan bir kablo sayesinde haberleirler. Bu halka eklindeki kablo zerinde veriler tek ynde hareket eder ve halka zerinde daire izerler.

3.) Yldz (star) topolojisi

Yldz topolojisinde btn bilgisayarlar merkezi bir sunucuya direk olarak balanrlar. Fakat ou zaman direk balant iin gereken kablo saysn azaltmak iin yldz topolojisi biraz deitirilerek arada Hub ismi verilen cihazlar kullanlr.