Beyin Anevrizmalar Hakknda bilgi
Beyin Anevrizmalar Nedir
Beyin Anevrizmalar nedenleri
Beyin Anevrizmalar Nasl olur
Halk arasnda baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan tayan damarlara (arter) ait genilemeler anlalr. Anevrizmalar aort damar gibi ok geni damarlarda oluabildii gibi, kk ve orta boy damarlarda da teekkl ederler. Bu blmde konu edilen, bazen hi bir belirti vermeden ani kanamalarla bazen ok dramatik sonulara yol aan beyin anevrizmalardr.
Anevrizmalar yap itibar ile damar duvarnn doutan zayf olduu noktalarda, genellikle de damarn daha kk dallara ayrld noktalarda oluur. Damar duvarnn zayf olduu noktada damar ii basn (tansiyon) nedeniyle her kalp atmnda damar duvar zayf noktadan dar doru bombeleerek baloncuk oluur. Baloncuk duvar, basnca dayanamad anda da patlar, patlama ya kendiliinden olur ya da eforla oluur. rn. ksrme, knma, cinsel temas gibi basn artmasna neden olan aksiyonlar...


 • Anevrizma kimlerde oluur, risk faktrleri nelerdir...
 • Damar duvarndaki yetersizlikler (Doumsal)
 • Damar duvarndaki Arteriosklerotik veya hipertansif deiiklikler.
 • Travmatik (darp veya kaza sonucu kafa yaralanmalar)
 • Enfeksiyona bal

 • Risk Faktrleri:
 • Hipertansiyon
 • Sigara Kullanm
 • Oral Kontraseptifler (Doum kontrol ilalar)
 • Alkol (pheli)
 • Kokain
Anevrizmann beyinde olutuu yerler:

Beyini besleyen damarlar, beyin tabannda birleerek Willis Poligonu ad verilen damar an meydana getirirler. Anevrizmalar genellikle bu willis poligonunda oluur.
Anevrizmas olan insanlarn byk bir blmnn hibir ikayeti yoktur. Ancak bazen migren tarznda ya da spesifik olmayan ba arlar olabilir. Ayrca anevrizmann byk olduu durumlarda kitle etkisi nedeniyle beyinde komuluk yapt sinirlerle ilgili belirtiler grlebilir. Koku ve grme duyularndaki bozulmalar gibi...
Anevrizma nasl ortaya kar?


 • Genel amal yaplan tomografi veya MR tetkikinde tesadfen
 • Kafa sinirlerine ait belirti vererek. rnein grme sinirine ait feller.
 • Kanama sonucu: Kanama da sznt eklinde beyin zarlar arasna (subaraknoid kanama) veya beyin dokusu ierisine olmak zere iki trl olabilir.
Yukardaki nedenlerden en nemlisi kanamadr. Aniden, ok iddetli ba ars, arkasndan menenjit belirtisi olan ense sertlii, kusma, kanamann cinsi ve arlna gre bilinte bozulma ve bazen bel ars ile ortaya kabilir. Tehis iin yaplacak ilk i bir nrolog ya da beyin cerrahisine mracaat etmektir. Anevrizmalarda ilasz olarak ekilen ilk beyin tomografisi kanama olup olmad konusunda yeterli bilgiyi verir. kinci aamada MR veya kateter anjiografi mutlaka yaplmaldr. Anevrizmalarn rastlanma oran Amerika'daki istatistiki verilere gre yzbinde 6-10 arasnda bulunmutur. Anevrizmalarn tedavisi cerrahidir. Ancak buradaki nemli olan nokta anevrizmaya kanama olmadan mdahele etmek, ya da hi deilse birinci kanamdan sonra hastann genel durumu uygunsa ameliyatn yapmak arttr. Ameliyat, mikroirrji uygulanarak yaplmaktadr. Son yllarda endovaskler giriim de baaryla uygulanmaktadr.