Yallarda Deri Hastal Hakknda Bilgiler

60 yan zerindeki poplasyonun artc artna bal olarak yal deri sorunlar daha sk grlmeye balanmtr. Yirminci yzyln balarnda saptanan ortalama yaam sresi insanln 5000 yl ncesine eittir. Ya lanma sreci ve onun deri zerindeki etkisi hakknda mutlaka daha ok ey bilinmesi gereklidir.


Yallarda Deri Hastalklar


Dokularn niye yalandna dair ok az ey bilmekteyiz. Biz genellikle yaa bal (intrensik) ve evresel faktrlere (ekstrensik) bal yalanma arasnda ayrm yaparz. kincisi gerek yalanma deildir. rnein; tek bana zamann dokular zerindeki etkisine ek olarak evresel travmala rn biriken etkileri vardr. Deriyi ilgilendirdii kadaryla en nemli evre sel travma ultraviyole nlar eklinde gne nlarndan gelir.


ntrensik yalanma ile ilgili DNA molekl iinde biriken bir yalanma etkisinden aktif oksijen ve serbest radikallerin etkisiyle biriken metabolik hasara kadar birok hipotez bulunmaktadr. Aklama ne olursa ol sun u anda yllarn akn durdurmak iin uzun yaayan ebeveynler se menin dnda fazla bir ey yaplamaz! Yalanmann aklanamayan ba ka bir yn deikenliidir. nsanlar arasnda yalanmada byk farkllk lar vardr ve ayn zamanda bir insanda organlar ve sistemleri arasnda yalanmada byk fark grlebilir