Doku Geniletme Yara Tedavileri Geni Bilgiler
Doku Geniletme Yara Tedavileri Hakknda Bilgi
Sk sk tekrarlayan veya iyilemeyen yaralar ounlukla eker … Bu yaralar ounlukla eker hastal yataa bal olan yal yada fel varis n tedavisi ve damar hastal hastalarnda ortaya kmaktadr. Ancak bu yaralar olutuu hastadaki altta yatan hastala gre tedavisi de deiiklik gstermektedir.
1. eker Hastalarnda Oluan Yaralar
eker hastal yllar getike hastalarda damar ve sinir dokularna hasar vermekte ve buna bal olarak zellikle ayakta olmak zere yaralar kmaktadr. Ayaktaki kk travmalar sinir dokular harsal olduundan hasta tarafndan fark edilmez ve kolaylkla yara alr. Damar yaps da bozuk olan eker hastalarnda yaral blgede kan dolam yetersizdir. Yara hzla byr ve enfekte olur. Yara almas eker hastalnn kontroln zorlatrmakta ve bu da dnml olarak yarann iyilemesini daha da imkansz hale getirmektedir. Bu nedenle eker hastalarnda ayakta yara varsa kan ekeri seviyesi kontrol altna alnmal enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi verilmeli nekrotik dokular salkl dokulardan uzaklatrlmaldr. Ayrca yaral ayak kalp seviyesinden yukarda tutulmaldr.Unutulmamaldr ki; eker hastalarnda ayak yarasnn tedavisi bazen aylar alan uzun bir tedavi srecini gerektirir sabrl olunmaldr. Baz hastalarda uzun uralar sonucu bile olumsuz gelimeler olup ayan kesilmesine kadar giden klinik tablolar yaanabilir.

2. Yatak Yaralar (bas yaralar dekbit lserleri)
Uzun sre yataa yada tekerlekli sandalyeye bal kalan hastalarda yatak yada sandalyeyle temas yerlerinde oluan basn nedeniyle kzarklkla balayan ve dikkat edilmezse byyen yaralar almaktadr. Bu yaralar birka adla anlsa da gnmzde en sk kullanlan terim bas yarasdr. zellikle basn oluturan unsurlarn ortadan kaldrlmas tedavi ve nlemede nemli rol oynamaktadr. Bu amala bu hastalarn yat ve oturma pozisyonlar sk sk deitirilmeli basnca maruz kalan yerleri kuru ve temiz tutulmal ve haval yatak kullanlmaldr. Bylece yarann ilerlemesi durdurularak tedavisine balanabilir ve ameliyata hazrlanr. Cerrahi tedavide yarann derinlii ve byklne gre deiik teknikler uygulanarak bas yaras kapatlabilir. nlemler ameliyat sonrasnda hem iyileme hem de yarann tekrarlamamas iin arttr.

3. Varis Yaralar
Varis ilerledike kan dolamnn dnn engelleyen problemlere yol amaktadr. Bu da zellikle bacaklarda dokularn yeterli oksijen almn bozmakta ve ayak bileinin yanlarnda yzeyel yara almasna neden olmaktadr. Bacan kalp hizasndan yukar kaldrlmas dolam bozan unsurlarn mmkn olduu kadar dzeltilmesi yaraya uygun pansuman yaplmas lzumu halinde cerrahi mdahale yaplmas varis yaralarnn tedavisini salamaktadr.

4. Arteriyel damar hastalklarna bal yaralar
Arterler vcuttak temiz kan ihtiyac olan dokulara tayan damarladr. Burger veya arteroskleroz gibi hastalklar bu damarlar tkamakta hele bir de hasta sigara iicisi ise hastaln seyri daha hzl olmaktadr. Bu hastalarda bacak zaman zaman souk ve arl olabilmektedir. Bu hastalarda alan bacak yaralar genellikle derin yaralardr. lerleyen yaralarda ayak parmaklar ayaklarn kesilmesine kadar giden tablolar ortaya kmaktadr. nlemler bu hastalarda en nemli tedavidir. Yaralarn iyilemesi uzun sreler almaktadr.

5. Radyasyon Yaralar
ounlukla kanser gibi hastalklar nedeniyle n tedavisi (radyoterapi) gren hastalarda ortaya kmakatdr. Seyrek olarak da radyasyon kazalarnda grlr. yilemesi olduka zordur. Radyasyon maruz kalan blgedeki damarlar da zarar grdnden yaraya kan dolam hemen hemen imkansz hale gelmektedir.