ban Nedir ban Neden kar bann Tedavisi Nedir?
ban Nedir ban Neden kar Hakknda Bilgi
ban her hangi bir mikrobun etkisiyle kl kknn ya da onun evresinin irin toplamasdr. ba nlar vcutta fazlaca oluan zehirlerin birikmesi sonucu ve vcudun bu zehirleri dan atmak iin vermi olduu tepkidir.

Krmz ve ikin ii irin dolu bir ekli vardr. Vcu*dun her hangi bir yerinde kabilirler. Genellikle vcu*dun omuz srt ksmnda ve kask blgelerinde kmak*tadr. banlar kimi zaman seyrek kmalarna karlk kimi zamanda sk sk kmaktadrlar. Ortaya kan bu banlar skmamakta fayda vardr.

nk sklan bu banlar dalarak vcutta baka *banlarn kmasna da zemin hazrlar. Bunun nne gemek iinde antibiyotik kullanm ve alkol kullanm*nn yan sra kahve eker ve ikolataya da dikkat etmek gerekir.
Bu bana sahip olan kiilerin havlusu tra malzeme*leri yata ya da buna benzer kiisel eyalar da ba*nn bu eyalar kullanan kiilere gemesine neden olur.

Kullanlan malzemeler:
Badem
Bal
am Sakz
Sabun
Terebentin

Hazrlan:
kier tatl ka badem am sakz sabun tereben*tin ve bir ay barda bal alnarak bir kaba konur. yice kartrlarak merhem haline getirilir ve banlara srlr.

Kullanlan malzemeler:
Gl kurusu
Kedi otu
Mahmude
Mesteki
Sandal
Sar Sabr

Hazrlan:
tatl ka glkurusu mesteki kedi otu sandal iki tatl ka sarsabr ve yedi tatl ka mahmude al*narak bir kaba konur. yice ezildikten sonra iki ay ka* yenir.

Kullanlan malzemeler:
Adaay
Papatya
Gl
Hatmi
Sinir Otu
Su

Hazrlan:
tane papatya iki tutam gl adaay hatmi ve bir tutam sinir otu alnarak bir kaba konur. Be bardak su eklenerek kaynatlr. Soutulduktan sonra bir pamuk yardm ile banlarn stne srlr.

Kullanlan Malzemeler:
Hava civa
Ya

Hazrlan:
Birer tutam hava civa ve i ya alnarak bir kaba ko*nur. yice kartrlarak merhem kvamna getirildikten sonra bann zerine srlr.