Dnya Czzam Gn Mesaj

Dnya Czzam Gn le ilgili Mesaj

Prof. Dr. Trkan Saylan
Czzamla Sava Dernei ve Vakf
Genel Bakan

Czzam, tans kolay, tedavisi kesin, erken tan konduunda nlenebilir, ad bir hastalktr.

Dnyann geri kalm lkelerinde, alk, yoksulluk, yaam ve temizlik koullarnn ktl, salk hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, ar reme, i savalar, srekli gler gibi nedenlerle kk kaznamamaktadr.

Bu nedenle, her yl Ocak aynn son haftas Czzam haftas ve her son pazar Dnya Czzam Gn olarak deerlendirilir.

lkemizde, Cumhuriyetle birlikte tutulan kaytlara gre onbin civarnda hastamz olmu, 1960'larda Ankara niversitesi'den Do. Dr. Etem Utku'nun nderliinde lke apnda tarama almalar balatlmtr. Etem Utku, Van'da bir tarama srasnda geirdii kazada yaamn yitirmi, ardllar bu abay srdrmlerdir.

Bugn, yaplan almalar ve taramalar sonucu, yaayan kaytl hastalarn says 2500'e inmi olup, bunlarn tmne yaknnn zgn czzam (lepra) tedavisi tamamlanmtr. Her yl 10 - 15 kadar yeni hasta saptanmakta, bunlar da derhal tedavi edilmektedir. Tm hastalarmz tedavilerini bitirmi olmakla birlikte, yallk hastalklar, ge tan nedeniyle olumu geri dnmeyen sakatlklar ve kt sosyal durumlar nedeniyle, Czzamla Sava Derneklerinin katklaryla, devletin Czzam hastanelerinde (Ankara, Elaz, stanbul) tedavi ve yardm grmektedirler.

Czzam, gnmzde, ne yazk ki, hakkndaki bilgisizliin srmesi nedeniyle, hala korkulan ve insanlar korkutmak - rktmek iin kullanlan bir simge olmaya devam etmektedir. Bilinen eski ve sakat hastalar, hi kimseye bir zararlar olmad halde, damgalanmaktan (stigma) kurtulamamakta, ou kez anlayszlkla karlanp dlanabilmektedirler.

200.. yl Czzam Haftas ve Czzam Gnnde toplumumuza armz, evrensel insan haklar dorultusunda dnme ve davranma yetisi kazanarak, her trl zrly olduu gibi, czzam hastalarmz da, kendilerinden biri olarak grmeleri, onlar damgalamamalar, dlamamalar, dosta, kardee yaklamalar ve destek vermeleridir.

ada bir dnyada, biz insanlar, gnll kurulular ve devlet olarak elele verip ncelikle, NLENEBLR HASTALIKLARIN yok edilerek insanlarn daha salkl bir yaama kavumalar iin aba gstermeliyiz.

200.. Dnya Czzam Gnnde, artk hi kimsenin nlenebilir olan bu ad hastala yakalanmamas, eski hastalarmzn da mrlerini huzur iinde ve dlanmadan srdrmesi en nemli dileimizdir.