Kan ilk Yardim Hakknda Bilgi
Kan ilk Yardim Nedir
Kan ilk Yardim Anlam
Kan
Kan, atardamar ve toplardamardan oluan damar ann iinde dolaan; akcplazma ve hcrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmi krmz renkli bir svdr.

Kan ile ilgili tbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- szckleri ile balar. Bu szckler eski Yunanca'da kan szcn karlayan "haima" dan tretilmitir.

Kann ana ilevi; besin maddelerinin ( oksijen,glikoz) salanmas, yapsal elemanlarn salanmas ve atk maddelerin (karbondioksit, laktik asit vs.) atlmasnn salanmasdr.

Her bedende 5 ila 6 litre aras kan bulunur. Bu miktar ortalama vcut arlnn %7-8'ini oluturur. Kann yars, sv olan blmden yani plazmadan meydana gelir. Dier yars ise kann iinde eitli grevler stlenmi olan hcreler veya molekllerdir. Kandaki hcreler, vcuttaki kan miktarnn yarsn oluturmalarna ramen, yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km'lik bir izgi oluturabilecek kadar fazladrlar. Bu, dnyann evresini iki kez dolamaya yeterli bir uzunluktur.

Kan, hcrelerden ve “plazma “ ad verilen bir svdan olumutur. Hcreler eritrositler (krmz kan hcreleri), lkositler (beyaz kan hcreleri) ve trombositlerdir. Hcrelerin % 99’undan fazlasn eritrositler oluturur. Eritrositler kann oksijen tayan hcreleridir.Lkositler vcudu enfeksiyonlara ve kansere kar koruyan hcrelerdir. Trombositler ise kann phtlamasnda grev alrlar.

Eer kan santrifj edilirse, hcreler plazmadan ayrlr. Hcreler daha ar olduklar iin dibe kerken daha hafif olan plazma stte kalr. Kan, ii heparin ile svanm “mikropipet” denilen kk tplerde santrifj edilir. Bu tpn en alttaki ksmnda eritrositler toplanr, bunun hemen stnde ise ok ince bir tabaka halinde lkositler bulunur, en stte ise plazma bulunur. Hematokrit, eritrositlerin oluturduu kan hacminin toplam kan hacmine orandr. Hematokrit tayini iin kan heparinize zel tplerde santrifj edilir, eritrositler en altta toplanr, onun stnde lkosit ve trombositlerin oluturduu ok ince bir tabaka oluur, en stte ise plazma ad verilen ak saman sars-beyaz renkte sv toplanr. Hematokriti hesaplamak iin eritrositlerle dolu olan tpn uzunluu kanla dolu tpn uzunluuna blnp, kan sonu 100 ile arplr.Hematokrit pipetinde eritrositler 36 mm lik bir stun olutururken, lkosit ve trombositler birlikte yaklak 1-2 mm lik bir stun oluturmalarnn sebebi, bu hcrelerin saylarndan kaynaklanmaktadr. 1 mm3 kanda 4,6-6,2 milyon eritrosit varken, 5.000-10.000 lkosit ve 200.000-400.000 trombosit vardr. Doal olarak, sayca fazla olan eritrositler hemotokrit pipetinde daha uzun bir stun oluturacaklardr.

Hematokrit oran erkeklerde % 40-50 arasnda deiirken, bu oran kadnlarda % 35-45 arasnda deiir. Erkeklerde hematokrit orannn yksek olmasnn sebebi, erkeklerdeki toplam kan hcresi saysnn kadnlarnkinden daha fazla olmasndan kaynaklanmaktadr. Erkeklerde 1 mm3 kanda ortalama 5,1-5,8 milyon kan hcresi varken kadnlarda 1 mm3 kanda 4,3-5,2 milyon kan hcresi vardr. Eritrositlerin saysnn azald durumlara anemi (kanszlk) denirken, eritrosit saysnn artt durumlara ise polisitemi denir.

Plazma kann sv ksmdr, su iinde znm ok sayda organik ve inorganik maddelerden oluur. Bu maddelerden en nemlisi proteinlerdir. Proteinler plazmann toplam arlnn yaklak yzde 7 sini oluturur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrlr. Bunlar, albminler, globlinler ve fibrinojendir. Bu proteinlerin kandaki konsantrasyonu, srasyla 4,5 g/100mL , 2,5 g/100 mL ve 0,3 g/100mL dir. Proteinler iinde miktar olarak en fazla olan albminlerdir. Bu proteinler, hcreler tarafndan kullanlmak zere plazmadan ayrlmazlar. Hcreler kendi proteinlerini yapmak iin plazma amino asitlerini kullanrlar fakat hibir zaman plazma proteinlerini kullanmazlar. Plazma proteinleri plazmann iinde yada interstisiyel svda fonksiyon yaparlar. Ksacas, plazma proteinleri, hcreler tarafndan kullanlmak zere plazmay terk etmezler. Eer kann phtlamasna izin verilirse, tpn stnde kalan svya plazma deil serum denir. Serumda fibrinojen ve phtlama ile ilgili dier proteinler, phtlamada kullanld iin yoktur. Matematik forml olarak ifade etmek gerekirse

[Plazma - Fibrinojen = Serum ]diyebiliriz.Kan hcreleri

Eritrositler

Eritrositler bikonkav disk eklinde yaplardr. Yani her iki tarafndan bask daire eklindedirler. 7 m m apndadrlar. Eritrositlerin yapm yeri yass kemiklerin iliidir. Eritrositlerin hcre zar kiiden kiiye deien zel proteinler ierir, bu proteinler sayesinde kan, ABO dediimiz kan gruplarna ayrlr. Eritrositler hemoglobin denilen ve eritrosit arlnn te birini oluturan bir protein ierirler. Bu proteinin grevi O2 tamaktr, oksijenin yaklak % 99’u hemoglobin ile tanr, geri kalan % 1’lik ksm ise kanda znm olarak tanr.

Hemoglobin proteini 4 adet hem ve 4 adet polipeptid zincirinden oluur. Bu polipeptid zincirlerini ikisi a dier ikisi ise b zincirinden olumutur. Her bir hem grubu bir adet polipeptid zinciri zerinde yer alr (ekil 2). Oksijeni balayan hem grubudur, her hem grubu bir molekl oksijen balar, dolays ile bir hemoglobin 4 adet oksijen molekl balayabilir. Drt adet O2 balayan hemoglobin tmyle doymutur, yani artk bir beinci O2 molekln balayamaz, buna oksihemoglobin denir. Oksihemoglobin parlak krmz renktedir. Oksihemoglobin balad 4 adet O2 moleklnden bir veya daha fazlasn kaybederse, o zaman deoksihemoglobin adn alr. Deoksihemoglobin koyu krmz renktedir. Venz kan arteryel kandan daha fazla deoksihemoglobin ierdii iin daha koyu renktedir. Hemoglobine hi O2 molekl bal deilse ilk O2 moleklnn balanmas daha zordur, eer hemoglobin 2 yada 3 O2 molekl balandysa 3. Veya 4. O2 moleklnn hemoglobine balanmas daha kolaydr, buna allosterik etki denir. Bu etkinin sonucu olarak oksijen basncnn artmasyla hemoglobinin oksijen balamas “S” eklinde yada “sigmoid” eklinde artar. Parsiyel oksijen basnc ile hemoglobin balanmas arasndaki bu iliki “oksihemoglobin disosasyon erisi” ile gsterilir.

Oksijen tama kapasitesi belirli bir hacimdeki kann ierdii O2 hacmidir. Bu kapasite etkin hemoglobin konsantrasyonuna baldr. Tama kapasitesi anemide azalr. Aneminin tipine bal olarak, bu kapasite, ya eritrositlerin saysnn azalmasndan, yada, yetersiz veya anormal hemoglobin yapmndan kaynaklanr.

Kemik iliinden ayrlan immatr (tam gelimemi) eritrosit, ekirdei olduu iin blnme yeteneine sahiptir, fakat henz hi hemoglobin iermez. Gelime devam ederken eritrosit ekirdeini kaybeder, ve ierdii hemoglobin miktar artar. Gelime tamamland zaman, eritrosit ekirdek de dahil tm organellerini kaybeder. Eritrositlerin ekirdek ve organelleri olmad iin ne blnebilirler ne de yaamlarn uzun sre devam ettirebilirler. Eritrositlerin yaam sresi 120 gndr. Eritrositlerin yapm iin amino asit, lipid, karbonhidrat gibi olaan besin maddelerinin yan sra, ek olarak demir, folik asit ve B12 vitamini de arttr.

Bu maddelerden demir olmad zaman, eritrositler normalden daha kk olur ve grevlerini tam yapamazlar, bu duruma demir eksiklii anemisi denir. Folik asit ve B12 eksikliinde ise eritrositler normalden daha byk olur ve yine grevlerini tam olarak yapamazlar, bu duruma da megaloblastik anemi denir.

Anemi, normal hemoglobine sahip eritrositlerin toplam saysnn azalmasndan, yada eritrositin iindeki hemoglobinin konsantrasyonunun azalmasndan, yada her ikisinin birlikte olmas sonucu ortaya kan hastalk durumudur. Diette demir, B12 vitamini veya folik asit eksiklii; kemik iliinin kanser yada toksik maddelerle bozulmas, yada ar kan kayb, bbrek hastalklarnda eritropietin eksiklii, yada eritrositlerin ekil bozukluundan dolay ar yklmas.Lkositler

Bir damla kan uygun bir boya ile boyayp mikroskop altnda incelediimiz zaman eitli tiplerde lkosit grlr. Lkositler yaplarna ve eitli boyalara kar olan afinitelerine gre snflandrlrlar. Buna gre lkositler 3 gruba ayrlrlar.

1.Polimorfonkler granlositler

a) Ntrofiller

b) Eozinofiller

c) Bazofiller

2. Monositler

3. Lenfositler

Polimorfonkleer granlositlerin nkleuslar ok lobludur ve sitoplazmalarnda ok sayda granl bulunur. Bu gruptaki hcrelerin bazlarnn granlleri “eozin” isimli boyay tutarlar. Bu hcrelere eozinofil denir. Bir dier grup bazik boyalar tutar, bu yzden bu gruba bazofil denir. Bir baka grup ise boyalara zel bir afinite gstermez, bu gruba da ntrofil denir. Monositler granlositlerden biraz daha byktr ve at nalna benzeyen tek paral bir nkleuslar vardr, sitoplazmalar da daha azdr. Lenfositler en az sitoplazma ieren gruptur, monositler gibi tek para ve byk ekirdek ierirler.

Lkositlerin hepsi kemik iliinde yaplrlar, ancak daha sonraki gelimelerini kemik ilii dnda tamamlarlarTrombositler

Trombositler ok sayda granl ieren renksiz hcre paralardr. Megakaryosit denilen kemik iliinin byk hcrelerinin paralarndan oluur. Bu megakaryosit paralar sistemik dolama girince trombosit adn alrlar. Hemostazn salanmasnda yani kanamann durdurulmasnda nemlidirler. Trombositler bir yzeye yapma eilimindedirler, fakat kan damarlarnn iini deyen normal endotel hcrelerine yapmazlar. Ancak damarn iindeki endotel bir ekilde hasar grrde altndaki ba dokusu (kollajen) aa karsa, trombositler kollajene balanr. Bu balanma trombositlerin granllerdeki ierii ortama boaltmalarna sebeb olur. Ortama boalan bu maddelerden biri olan ADP trombositlerin yzeyinde birtakm deiikliklerin balamasna neden olur ve yeni gelen trombositler de bu trombositlere balanarak trombosit agregasyonu denilen olaya yol aarlar. Hzla ilerleyen bu olay damarn iinde trombosit tkacnn olumasn salar. Endotel hcreleri tarafndan salglanan bir protein olan von Willebrand faktr (vWF) trombositlerin hasarl damar duvarna tutunmasn kolaylatrr. VWF nce kollajene balanr ve trombositin kollajene balanmasn salar. Koaglasyon iin trombosit agregasyonu art olduu iin von Willebrand faktr eksiklii yada bozukluunda koaglasyon bozukluklar grlr. Bu faktrn eksikliinden kaynaklanan hastala von Willebrand hastal denir. Trombositlerin kollajene balanmas, trombosit hcre zarndaki araidonik asidin tromboksan A2 ye dnmesine neden olur. Bu madde trombosit agregasyonu uyard gibi, trombosit granllerinden dier maddelerin de salnmasna neden olur. Trombosit tkac kan damarndaki sznty tmyle nler, ve bu tka kontraksiyon ile daha da kuvvetlenir. Trombositler yksek oranda kontraktil protein ierirler. Kontraksiyon trombosit tkacnn skarak daha kuvvetli hale gelmesini salar. Bu olaylar olurken ayn zamanda hasarl damar duvarndaki dz kaslar da kaslarak o blgeye gelen kan miktarn azaltr, dolays ile o blgedeki kan basncn azaltr. Trombosit tkac sadece hasarl blgede olur, ve oradan yaylmaz. Bunu nedeni damar duvarnn prostasiklin de denilen PGI2 isimli bir madde sentez etmesidir. PGI2 kuvvetli bir trombosit agregasyon inhibitrdr.

HEMOSTAZ (KANAMANIN DURDURULMASI)

Kan dokusu organizmada son derece yaygn bir damar a iinde srekli dolam halinde bulunduu iin, vcudun bir blgesindeki yaralanmalar , bir nlem alnmad taktirde, nemli miktarda kann kaybyla sonulanabilir. Ancak hem damar sistemi hem de kann bizzat kendisi kan kaybnn nlenmesine ynelik bir dizi koruyucu mekanizmaya sahiptir. Bir damarn hasara uramas halinde kanamann durdurulmas aamal bir mekanizma ile salanr.

1)Vazokonstriksiyon

2)Trombosit tkac oluumu

3)KOAGLASYON (PIHTILAMA)

Koaglasyon sv olan kann, pht yada trombus denilen jel kvaml kat bir maddeye dnmesidir. Phtlama plazma proteinlerinden fibrinojen fibrine dnt zaman gerekleir. Fibrinojen karacier tarafndan yaplan ve normal insanlarn serumunda her zaman bulunan ubuk eklinde bir proteindir. Fibrin balangta gevek bir iplik a gibidir. Olutuktan hemen sonra kovalent apraz balarn olumasyla kuvvetlenir. Bu olay faktr XIII denilen bir plazma enzimi sayesinde gerekleir. Fibrinojen kanda her zaman bulunur, fakat trombin normalde kanda bulunmaz, yalnzca phtlama olay uyarld zaman oluur. Uyarlmadan nce kanda protrombin denilen inaktif ekilde bulunur. Kan damarnn yaraland blgede enzimatik olarak trombine evrilir. Trombin de faktr XIII aktive eder.

Phtlamaya braklan kan rneinde, phtlama sonras ayrlan svya serum denir. Serum plazmadan farkl olarak fibrinojen ve baz phtlama faktrlerini kapsamaz, bunun dnda bileimi plazma ile ayndr. Kimler kan verebilir?

Donr: Kan ba yapan kii.
Ya: 18 - 65 yalar arasnda olan her salkl kii kan verebilir.
Sklk: Erkekler,en sk 2 ayda bir; kadnlar ise, en sk 3 ayda bir olmak zere ve ylda toplam 4 niteyi gememek kouluyla kan verebilirler.
Vcut Arl: 50 kg'n zerinde olan herkes kan ba yapabilir.
Miktar: Balanan kan standart olarak 450 mL'dir. nsan vcudunda toplam 5000-6000 mL kan olduu dnlrse, bu miktar, toplam kan hacminin sadece % 7,5-9' u kadardr.Kan ban takiben, eksilen sv hacmi, damar dndaki svnn, damar iine gemesiyle saatler ierisinde karlanr. Hcrelerin yenilenmesi sreci ise, 2 ay kadardr. Dzenli aralklarla yaplan kan bann salk asndan herhangi bir sakncas olmad gibi, aksine bir ok yarar mevcuttur.
Anemi: Kanszlk, elbetteki kan ba iin engeldir. Gnlk yaamn olaan saylabilecek ve ounlukla psikolojik kaynakl olan halsizlik, bitkinlik gibi durumlar, anemi olarak alglanmamaldr. Anemi tans, kan testleriyle yaplmaktadr. Kan ba iin kriter hemoglobin deeridir..
Saklama: Kann saklanma sresi, torba iindeki antikoaglan solsyonun niteliine baldr. Bugn kullanlmakta olan torbalarda bu sre 35-42 gndr.Bu sre, kann tketimi iin fazlasyla yeterli bir depolama sresidir.
Sterilite: Kan torbalar, tek kullanmlk ve steril olarak imal edilmektedir. Bu sebeple, kan ba srasnda donre herhangi bir hastalk bulatrlmas sz konusu deildir.
Yan Etki: Kan bann, kilo aldrma, zayflatma, halsiz brakma, kant ve bamllk gibi yan etkileri yoktur.
la Kullanm: Alm olduunuz ilalar, kannza gemektedir. Bu ilalardan bazlar kan ba yapmaya engel tekil eder.Kan bandan nce, eer salnz asndan mecbur deilseniz, ila almaynz. Almak durumundaysanz, kan verip veremeyeceinizi kan merkezi doktorlarmza danabilirsiniz.
1. Aspirin kullanm: Kan bana engel deildir. Sadece, trombosit amal kal almnda veya tromboferezde dikkat edilmelidir.
2. Tegison (Sedef hastalnda kullanlan bir ila) kullananlar, ilac kestikten 3 yl sonra kan verebilir.
3. Accutan veya benzeri retinoik asit trevi ilalar kullananlar, ilac braktktan 4 hafta sonra gnll donr olabilir.
4. Faktr konsantresi kullananlar, donr olamazlar.
Tansiyon: Sistolik kan basnc 180 mmHg'y, diastolik kan basnc ise, 100 mmHg'y amamaldr.

Hastalklar: Yine baz hastalklar da ilalar gibi kan bana srekli veya belli bir dnem iin engel oluturmaktadr. Bu hastalklara ilikin baz bilgiler aada belirtilmitir.( Aada olmayan hastalklar iin, kan merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.)Kimler kan veremez?

1. Hepatit B (Hibir zaman kan veremezler)
2. Hepatit C (Hibir zaman kan veremezler)
3. AIDS (Hibir zaman kan veremezler)
4. Stma (Tedavinin salanmasndan 3 yl sonradan itibaren kan verebilirler)
5. Frengi geiren hastalar, iyilemeden 1 yl sonra kan verebilirler.
6. Creutzfeldt-Jacob hastal olanlar, hibir zaman kan veremez.
7. Chagas Hastal ( Alnan kan sadece fraksinasyon amal kullanlabilir)
8. Tberkloz (Tedavinin salanmasndan 5 yl sonra kan verebilirler)
9. Diabet (la kullanmayan veya ila kulland halde, kan ekeri regle edilmi olanlar kan verebilir)
10. Anemi (Anemi tehisi konmu kiiler kan bas olamazlar)
11. Gebeler kan veremez. Doum veya gebeliin sonlan(drl)masndan 6 hafta sonra kan verebilirler.
12. Koroner kalp hastal, angina pektoris, ciddi kardiyak aritmi, serebrovaskler hastalklar, arteriyal tromboz veya rekkren venz trombozu olan kiiler kan veremezler.
13. Allerji ( Astm hastalar kan veremez. Polen allerjisi olanlar ise, sadece allerjileri olduklar dnemde kan veremezler.)
14. Otoimmn hastal olanlar kan veremezler.
15. Kanama diatezi (Kanama eilimi) olanlar mr boyu kan veremezler.
16. Bronit (Kronik bronit hastalar kan veremez)
17. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit geirmi olanlar ise, iyilemeden 5 yl sonra ba yapabilir.
18. Malign (Habis) hastal olanlar, gnll donr olarak kabul edilmezler.
19. Brusella alm olanlar, tam iyilemeyi takiben iki sene sonra kan ba gnlls olabilirler.
20. Epilepsi hastalar, kan veremezler.
21. Osteomyelit geirmi hastalar, tam dzelmeden 5 yl sonra kan verebilirler.
22. Cerrahi: Byk ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan ba alnmaz.Mide rezeksiyonu geirenler ise, hibir zaman donr olamazlar.
23. Transfzyon: Kan veya kan rn alan donrler, 1 yl boyunca kan veremezler.
24. Attene virus as yaplm olanlar 3 hafta kan veremez.( Su iei, sar humma, kzamk, kzamkk, oral polio, kabakulak)
25. l bakteri as olanlar, 5 gn donr olamazlar.( Kolera, tifo, antrax)
26. naktif virus as ve toxoid alanlar ise 3 gn kan veremezler ( Polio-injeksiyon , influenza, rabies, difteri, tetanoz)Kan ile ilgili bilgiler

. Vcut arlnn % 7- 8'ini kan oluturuyor. Tek bir damlas bile birok konuda etken. eitleri karakterimizi belirliyor, zelliklerinin deimesi hastalklara yol ayor. Dikkat kan aranyor! Radyolardan sk sk duyduumuz bir anons bu. Belki, o anda bunun nemini dnmeyiz ama, en basitinden bir yerimiz kanadnda damlayan kann ne derece deerli olduunu anlarz. Hepimizin de bildii gibi, kan vcudumuzdaki en nemli yap talarndan biri... Bu blmde kan hakknda bilinmeyenleri size aktarmak, bilinenleri de tekrar hatrlatmak istedik...
Damarlarmzda dolaan ve birok hayati fonksiyonu bulunan bu krmz renkli svnn en nemli grevi hcrelere oksijen tamas...Ayrca hayati nemi olan maddeleri hcrelere tayor ve zararl olan metabolizma artklarnn dar atlmasn salyor.
Bir yetikinde, vcut arlnn % 7-8' ini kan oluturuyor. Ancak bu miktar kiinin ideal kilosu zerinden hesaplanyor. Yani sizin mevcut kilonuzun % 7-8 i kadar deil olmanz gereken ideal kilonun % 7-8 i kadar kan tayorsunuz.
ocuk doduu zaman ilk hafta iindeki hemoglobin miktar 100 mililitrede 17-18 gr, sonra 11-12 gr oluyor. Salkl, yetikin kadnlarda 12-14 gr, erkeklerde 14-16 gr miktarnda grlyor.
Vcudumuzdaki alyuvarlarn % 1'i hergn yenileniyor. 1 milimetrekp kanda bulunan alyuvar says kadnlarda 4,5-5 milyon, erkeklerde ise 5- 5,5 milyondur. Ayn miktarda kanda, akyuvarlarn miktarysa 4.000-11.000 arasndadr. 1 milimetrekp kanda bulunan trombositler ise 150-400 bin arasnda deiiyor.
A, B, AB ve O olmak zere 4 eit kan grubu vardr. Bunlar da Rh pozitif (+) ve negatif (-) olmak zere 2 gruba ayrlrlar. Beyaz rkn yzde 85'i Rh +, yzde 15'i ise Rh (-) tir.Kan Merkezleri

stanbul apa (0 212) 534 69 73-75
stanbul Zeynep Kamil (0 216) 310 03 85
Ankara Kzlay Kan Merkezi (0 312) 362 97 00
zmir Kzlay Kan Merkezi (0 232) 421 47 89 Kan n dier anlam

mecazSoy.Atasz, deyim ve birleik fiiller:


kana boyamak (veya bulamak)
kan alamak
kan aktmak
kan akmak
kan alacak damar bilmek
kan almak
kana susamak
kan beynine kmak
(birini) kan bomak
kan ana gibi
kan ekmek
kan kmak
kan dere gibi akmak
kan dkmek
kan gelmek
(birinden) kan gitmek
kan gvdeyi gtrmek
kan gtmek
kan donmak
kan snmak
kan iine akmak
kan kanla yumazlar, kan suyla yurlar
kan kaynamak
(birine) kan kaynamak
kan kurumak
kanna dokunmak
(birinin) kanna ekmek doramak
kanna girmek
(kendi) kanna susamak
(bir eyin) kann emmek
kann iine aktmak
kann kaynatmak
(birinin) kann kurutmak
(birinin) kann yerde koymak
kan sulanmak
kan temizlenmek
kanyla demek
kan istemek
kan kaybetmek
(birine) kan kusturmak
kan kusup kzlck erbeti itim demek
kan olmak
(aralarnda) kan olmak
(vcudun bir yerine) kan oturmak
kan revan iinde (kalmak)
kan tere batmak
kan ter iinde (kalmak)
kan tutmak
kan vermek
kan (veya kan) bana kmak (veya sramak veya toplamak)
kan yrmek Birleik Szler

kan akesi
kan aktarm
kanayakl
kan ba
kan bankas
kan basnc
kan bilimi
kan ban
kan davas
kan doku
kan dolam
kan grubu
kan kanseri
kan kardei
kankrmz
kan krmz
kan nakli
kan otu
kan pahas
kan paras
kan plazmas
kan portakal
kan ta
kan zehirlenmesi
kana kan
kan ayakl
kan bozuk
kan scak
ak kan
kirli kan
saf kan
temiz kan
kardekan
karde kan
tavankan
ak kan yangs