Ktphaneyi kim buldu Hakknda Genel Bilgi
Ktphaneyi kim buldu Hakknda Bilgi
Ktphaneyi kim buldu
Ktphaneyi kim buldu

Belli bir sisteme gre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin topland, sakland, okuyucu ve
aratrmaclarn istifadesine sunulduu yer. Farsada ev manasna gelen hane ile Arapada kitaplar
manasna gelen ktb kelimelerinin birlemesinden meydana gelen hane-i ktb (kitaplar evi) isim
tamlamasndaki tamlama isinin dmesi ve kelimelerin yer deitirerek birlemesinden meydana
gelmi, Ktphane eklinde sylenen birleik bir isimdir. Gnmzde yeni ilm materyallerin eitlenip
oalmas neticesinde ortaya kan, sreli yayn, grafik, sesli ve grntl yaynlarn meydana getirdii
koleksiyonlardan meydana gelen ktphaneler de bulunmaktadr.
Bir fikir gayretinin sonucu olarak yazlm eserleri korumak, toplamak, organize etmek, onlar
insanlarn faydalanmasna hazr hale getirmek iin kurulmu olan ktphaneler, yaplm ve yaplacak
olan ilm aratrmalar, zamanmzda ve gelecekteki aratrclarn istifadesine en ucuz en abuk ve
kolay ekilde sunulmasn salar. Ktphaneler eitim ve retime de yardmc olurlar.
lkokuldan niversite bitinceye kadar eitli okullarda okuyan renciler, rencilerin yetimesinde
emek sarf eden retmenler ve ilm ve teknik gelimeleri takib eden kimseler de ktphanelerden
faydalanmaktadr.
Ktphanelerin varl insanlk tarihi kadar eskidir.

Asur, Babil ve Hitit medeniyetlerinden gnmze ulaan ve yaz yazmak
iin kullanlan kil tabletler ok eski devirlerdeki kitap ve ktphanecilikle ilgili bilgi vermektedir.
Ktphaneyle ilgili olarak yaplan aratrmalar ve kazlarda elde edilen bilgiler M.. 2400 yllarna
kadar uzanmaktadr. Asur Devleti Hkmdar Asurbanipal tarafndan M.. 625 ylnda kurulan Ninova
Ktphanesi bilinen en eski ktphanedir. Yaplan kazlar neticesinde elde edilen ve bu ktphanede
bulunan ivi yazsyla yazlm kil tabletlerden 20.000 kadar bugn ngilteredeki British Museum
koleksiyonlar arasnda yer almaktadr. Son zamanlarda Irakta yaplan kazlar, Nippur civarnda
Mlattan 3000 sene ncesine ait olduu tahmin edilen zengin bir ktphanenin enkazn ortaya
karmtr. Msr Hkmdar S.Ptolemeus tarafndan M.. 3. yzyln ilk yarsnda kurulmu olan
skenderiyye Ktphanesi devrinin en byk ktphanesidir. Bu ktphanede 700.000e yakn papirus
tomaryla pormen bulunuyordu. Sezarn M.. 47de skenderiyeyi igali srasnda byk lde
zarar gren ktphane M.S. 391 senesinde Msr piskoposunun emriyle tamamen ortadan
kaldrlmtr.

M.. 165te kurulmu olan Pergamon (Bergama) Ktphanesi, Romadaki Bibliotheca Ulphia ve M.S.
355te Byk Konstantin (Constantinus-I)in (stanbulda kurduu imparatorluk ktphaneleri ilk
alarn nemli ktphaneleri arasnda yer almaktadr. Ortaada manastrlarda kitap says 1000i
gemeyen kk ktphaneler kuruldu.

Avrupallar kitap basmna
nem verdiler. Bu sebeple ktphaneler de yaygnlat. 17. ve 18. yzylda byyen zel koleksiyonlar
Fransada Bibliotheque National, ngilterede British Museum, ABDnin Washington ehrinde Kongre
Ktphanesi (Library Of Congrers) gibi dnyann en zengin ktphaneleri ortaya kt. Moskovadaki
Milli ktphane hviyetindeki Lenin Ktphanesi ise 1917de kuruldu. Dier baz lkelerde de mill
ktphaneler ve niversite ktphaneleri kuruldu.

Gnmzdeki teknolojik gelimeler neticesinde ortaya kan sesli ve grntl yaynlara
fazla rabet gsterildii iin ktphanelerden faydalanan kimseler azalmtr.

ALnt