Futbol Saha lleri-Top Standartlar,Oyuncu Degiikligi Hakknda Genel Bilgi
Futbol Saha lleri-Top Standartlar,Oyuncu Degiikligi Hakknda Bilgi
Futbol Saha lleri-Top Standartlar,Oyuncu Degiikligi le ilgili bigi
Futbol Saha lleri-Top Standartlar,Oyuncu Degiikligi le ilgili Geni bilgiuzunluk: minimum 90 maksimum 120 m
genilik: minimum 45 maksimum 90 m
uluslaras malarda,
uzunluk: minimum 45 maksimum 90 m
Genilik: minimum 64, maksimum 75 m
Boyutlar : Oyun Alan dikdrtgen eklinde olmaldr. Ta izgilerinin uzunluu kale izgilerinin uzunluundan fazla olmaldr.
Uzunluk: en az 90 m. (100 yarda) - en ok 120 m. (130 yarda)
Genilik : en az 45 m. (50 yarda) - en ok 90 m. (100 yarda)


ULUSLARARASI MALAR

Uzunluk : en az 100 m. (110 yarda) - en ok 110 m. (120 yarda)
Genilik : en az 64 m. (70 yarda) - en ok 75 m. (80 yarda)

ayrca :
penalt alan 16.5 metre eninde (18 yard), 40.3 metre uzunluunda olmaldr.
ceza yay, merkezi penalt noktas olacak ekilde 9.15 metre yarapl bir yaydr.
penalt noktas kale izgisinden 11 metre uzaktadr.
kalenin uzunluu 7.32 metre, genilii saha izgileri dna doru 2.44 metredir.
sahann ortasndaki merkez dairenin ap da 9.15 metredir.
kalecinin aut atn kulland izgi de (neydi ki ad?) 5.5 metre eninde 18.32 metre uzunluundadr.
ke noktalardan yaplan korner atlar 1'er metrelik daire dilimleri iinde kullanlr.

KALE LLER :
yerden yukseklik : 2 metre 44 santimetre
iki direk arasi uzaklik : 7 metre 32 santimetreOyun Alan
Boyutlar
Oyun alan dikdrtgen eklinde olmak zorundadr. Ta izgisi kale izgisinden uzun olmak zorundadr.
Uzunluk
Minimum 90 m maksimum 120 m. Genilik: Minimum 45 m maksimum 90 m.
Uluslararas malar
Uzunluk
Minimum 100 m maksimum 110 m.
Genilik
Minimum 64 m maksimum 75 m.
Oyun alannn iaretlenmesi
Oyun alan izgilerle belirlenmitir. Bu izgiler ait olduklar alan snrlayan izgilerdir.
Oyun alann evreleyen iki uzun izgi ta izgisi olarak adlandrlr. Ksa olanlar ise kale izgisidir.
Btn izgiler en ok 12 cm geniliinde olmaldr. Oyun alan orta saha izgisiyle ikiye ayrlmtr. Orta nokta orta alan izgisinin orta noktasndadr. evresine 9.15 m apnda bir daire izilmitir.
Kale alan
Kale alanlar oyun alannn her iki ucunda u ekilde belirlenir Kale izgisinden her iki kale direinden 5.5 m uzaklktan oyun alannn iine doru 5.5 m uzunlukta iki izgi ekilir ve bu izgiler kale izgisine paralel bir izgiyle birletirilir. Bu izgilerle ve kale izgisiyle snrl alan kale alandr.
Ceza alan
Ceza alan her iki tarafta yle belirlenir: Kale izgisi zerinden her kale direinden 16.5 m uzaklktan kale izgisine dik 16.5 m uzunlukta iki izgi ekilir ve bu izgiler kale izgisine paralel bir izgiyle birletirilir. Bu izgilerle ve kale izgisiyle snrl alan penalt alandr.
Ceza alannda kale direklerinin arasndaki izgiden 11 m uzaklkta ve tam orta hizasnda bir penalt noktas bulunur. Her penalt alann dna merkezi penalt noktas olan 9.15 m apnda bir yay izilir.
Bayrak direkleri
Ke direkleri ucu sivri olmayan ykseklii 1.5 m. den alak olamamak artyla bir bayrakla oyun alann tm kelerine konur. Bu bayrak direkleri istenirse ortasaha izgisi kenarlarna da ta izgisinden en az 1 m uzakla yerletirilebilir.
Ke yay
Her korner bayrana oyun alan iine 1 m apnda bir yarm yay izilir.
Kaleler
Her kale direi 12 cm'yi gememek zere eit kalnlktadrlar. Gol izgisi kale direkleriyle eit kalnlktadr. Alar kale direklerinin arkasna kaleciyi rahatsz etmeyecek ekilde direklere ve yere salamca tutturulur.
Kale direkleri beyaz renkte olmaldrlar. ki direk arasndaki mesafe iten ie 7.32 metre st direin alt kenarnn yerden ykseklii 2.44 metre'dir.
Gvenlik
Kale direkleri topraa salamca sabitlenmelidir. Portatif kaleler ancak bu art salayabiliyorsa kullanlabilir.
Uluslararas Futbol Komitesi'nin Kararlar
Karar 1
Eer st direk yerinden kar veya krlrsa oyun st direk tamir edilip yerine taklncaya kadar durdurulur. Eer tamir imkan yoksa oyun tatil edilecektir. st direk yerine ip kullanlmasna izin verilmez. Eer st direk tamir edilebilirse oyun oyunun durdurulduu anda topun bulunduu yerden yaplacak hakem at ile tekrar balatlr.
Karar 2
Kale direkleri ve st direk tahta metal veya onaylanm dier cins malzemeden yaplmaldr. ekilleri kare dikdrtgen yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamaldr.
Karar 3
Takmlarn oyun alanna giri anndan devre arasnda oyun alanndan ayrlmalarna ve tekrar oyun alanna dnmelerinden man bitimine kadar oyun alanna ve oyun alanndaki gerelere (kale direkleri ve kale alar ile bunlarn snrlad alan da dahil) her trl hakiki veya sanal ticari Reklam koymak yasaktr. zellikle kalelere alara bayrak direkleri ve bayraklarna hi bir Reklam direkleri ve bayraklarna hi bir reklam malzemesi konamaz. Bu gerelere hi bir yabanc Madde (kamera mikrofon v.s.) taklmaz.
Karar 4
Teknik alann iinde veya ta izgisinden bir metrelik mesafede olan oyun sahas dndaki blgenin zemini zerinde herhangi bir reklam olmayacaktr. Ayrca gol izgisi ile fileler arasndaki blgeye de reklam konulmasna izin verilmeyecektir.
Karar 5
Karar 3'te belirtilen sreler dahilinde oyun alannda ve oyun alanndaki gerelerde (kale alar ve evirdikleri alanlar da dahil) FIFA'nn konfederasyonlarn ulusal federasyonlarn liglerin kulplerin veya dier kurumlarn hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarn yapmak yasaktr.
Karar 6
Ke vuruu yaplrken gereken uzakl salayabilmek iin ke yayndan 9.15 m. (10 yarda) uzaklkta kale izgisine dik ve oyun alan dnda bir izgi izilebilir.
Nitelikleri ve lleri
Top
Yuvarlak olmal.
Deriden ya da uygun bir maddeden yaplmal.
evresi 70 cm'den ok 68 cm'den az olmamal.
Man banda arl 450 gr'dan fazla 410 gr'dan az olmamal.
deniz seviyesinde Basnc 0.6 - 1.1 atmosfere eit olmal.
Hatal topun deitirilmesi Ma srasnda top patlar ya da kusurlu duruma gelirse:
Ma durdurulur.
Topun deitirilmesi ve topun oynanamaz duruma geldii noktadan hakem atyla ma balar.
Eer top balama vuruu kale vuruu korner vuruu penalt at frikik at ya da ta at srasnda kulanlmaz hale gelirse:
Ma anlatlan ekle gre balar.
Top oyun srasnda hakem karar vermeden deitirilemez. Uluslararas Futbol Komitesi'nin kararlar
1. Msabakalarda sadece Kural 2 'de belirtilen zellikleri tayan toplar kullanlr. FIFA msabakalarnda ve konfederasyonlar aras organize edilen malarda futbol topunun kabul edilebilirlii aadaki logodan birini tamasn gerektirir
Resmi "FIFA APPROVED" (FIFA ONAYLI) logo ya da resmi "FIFA INSPECTED" (FIFA DENETL) logo ya da referans "International Matchball Standard" (Uluslararas ma topu standart)
Topun zerindeki bu iaretler topun resmi olarak test edildii ve Kural 2'de belirlenen mininum nitelikleri ve deiik kategoriler iin bu niteliklere yaplan eklentileri karladn gsterir.
Her kategori iin gerekli ilave gereklilikler Uluslararas Futbol Komitesi'nin onayndan gemelidir. Sz edilen testler FIFA onayl enstitler tarafndan yaplr.
Uluslararas organize edilen msabakalar bu logodan birini tamak zorundadrlar. teki tm malarda Kural 2'ye uyan tm toplar kullanlabilir.
2. FIFA msabakalar konfederasyon ve uluslararas organizasyonlarda kullanlan toplarda hibir reklama izin verilmez. Sadece turnuva organizatr amblemi ve retici markann amblemini tayabilir.Turnuva ynetmelikleri bu tr iaretlerin says ve byklne kstlama getirebilir.
Oyuncular
Ma iki takm arasnda oynanr ve biri kaleci olmak zere on bir kiiden fazla olamaz. Eer bir takm yedi kiiden az ise ma yaplamaz.
Resmi Karlamalar
Resmi karlamalarda en fazla oyuncu deiiklii yaplabilmektedir. Oyun kurallarna gre en fazla yedi oyuncu oyuncu deiiklii hakk iin aday gsterilebilir.
Dier Malar
Dier malarda eer
Takmlar deitirilecek azami oyuncu saysnda anlarlarsa
Hakeme matan nce bildirirlerse anlatklar sayda oyuncu deitirebilirler.
Hakeme bildirilmezse veya deitirilecek oyuncu saysnda anlama ma balamadan salanamazsa en ok 3 oyuncu deitirilebilir.
Btn malar Btn malarda oyuncu deiiklii hakeme nceden bildirilmelidir. smi verilmeyen yedek oyuncular mata oynayamazlar.
Oyuncu Deiiklii Yntemi
Oyuncu deiikliinde u artlara uyulmaldr:
Oyuncu deiiklii says nceden hakeme bildirilmi olmal.
Oyuncu deiiklii ancak kan oyuncunun sahay terk ettikten ve hakemin iaretinden sonra yaplabilir.
Yeni oyuncu yalnz ortasaha izgisinden ve oyun dururken girebilir.
Oyuncu deiiklii yeni oyuncu sahaya girdikten sonra tamamlanr.
Bu anda oyuncu eskisinin yerini alm ve onun yerindedir.
Tm yedek oyuncularn oyuna girmesine veya girmemesine hakemin kararna baldr.
Kaleci Deiiklii
Dier futbolculardan biri kaleci ile yer deitirecekse:
Hakemin izniyle yaplr
Oyuncu deiiklii duraklama anlarna eklenir. Kural hlali Nedeniyle Verilen CezaOyuncu deiiklii hakem izin vermeden yaplmsa:
Oyun durur.
Oyunu deiiklii ikaz edilir ve sar kart ile cezalandrlr.
Oyun topun en son bulunduu yerden Hava at ile balar *(bkz. nsz) Eer oyuncu; kaleci ile hakemin izni olmadan yer deitirirse:
Oyun devam eder.
Oyuncular oyun durduktan sonra uyarlarak sar kart ile cezalandrlr. Bu kural baka bir ekilde ihlal edilirse:
Oyuncu uyarlarak sar kart ile cezalandrlr
Oyunu Tekrar Balatma
Eer oyun yan hakemin uyarsyla orta hakem tarafndan durdurulursa:
Oyun topun en son oynand yerden ve kar takm oyuncular tarafndan endirek serbest vurula oyun balar.
Oyuncular ve yedek oyuncularn ihrac Eer oyun balamadan nce atlan oyuncunun yerine yedeklerde belirtilen oyunculardan biri girebilir. Eer bir oyuncu atldysa yerine yeni bir oyuncu giremez.
Uluslararas Futbol Komitesi'nin Kararlar
1. Kural 3'e gre eer bir takmn yedi oyuncudan az oyuncusu kalrsa oyun devam edemez.
2. Teknik direktr ve yardmclar teknik blge ierisinde sorumlu davranmaldrlar ve bu snrlanan blge ierisinde oyunculara taktik verebilir.
Ofsayt pozisyonu
Oyuncu u pozisyondayken ofsayttadr
Kar takmn kale izgisine top ve rakipten daha yakn olursa.
Oyuncu u Pozisyonlarda ise Ofsayt Deildir
Kendi yar sahasndaysa ya da
Kaleci hari bir dier oyuncuyla ayn hizadaysa ya da
Dier iki rakip oyuncuyla ayn hizadaysa
Atakta iken
Oyuncu ofsayttayken topa dokunur veya ona top gelir ve dokunursa aktif duruma der aadaki durumlarda oyuncu ofsayt verilerek cezalandrlr:
Oyunu engellerse ya da
Rakibini engellerse ya da
Bu pozisyonla kazan salarsa
Atakta deilken
u ekillerde ofsayt olmaz
Kale vuruu
Ta at
Korner vuruu
Kural hlali Nedeniyle Verilen Ceza
Hcum yapan takmn bir oyuncusu ofsayttaysa kar takma endirek serbest vuru verilir ve vuru ofsaytn olduu noktadan kullanlr.
Direkt serbest at
Bir oyuncu aadaki 6 kusuru hakeme gre dikkatsizce ar ya da fazla g kullanarak yaparsa rakip takm lehine direk serbest vuru verilir:
Rakibe tekme atar ya da atmaya teebbs ederse
Rakibe elme takar ya da takmaya teebbs ederse
Rakibin stne srarsa
Rakibe arj uygularsa
Rakibine vurur ya da vurmaya teebbs ederse
Rakibini iterse
Oyuncunun aadakilerden birini yapmas halinde de rakip takma direk serbest vuru verilir:
Topa sahip olmak iin hamle yaparken toptan nce oyuncuya temas ederse
Rakibini tutarsa
Rakibe tkrrse
Kastl olarak topu ellerse (ceza alan iinde kaleci hari) Direk serbest vuru kusurlu hareketin yapld yerden atlr
Penalt Vuruu
Yukardaki on kusurlu hareket bir oyuncu tarafndan kendi ceza sahasnda yaplrsa top oyun iindeyse topun konumuna baklmakszn penalt vuruu verilir.
Endirek Serbest Vuru
Kaleci kendi ceza sahas iinde aadaki be kusurlu hareketi yaparsa endirek serbest vuru verilir.
Topu eliyle kontrol ettikten sonra 6 saniye iinde oyuna brakmazsa
Elinden braktktan sonra baka oyuncuya demeden topa tekrar elleriyle dokunursa
Takm arkada tarafndan kendisine kasti olarak atlan topa eliyle dokunursa
Topa takm arkadann kulland bir ta at sonras sahip olduktan sonra eliyle dokunursa
zaman geirirse. Hakemin inisiyatifine bal olarak u hallerde rakip takm lehine endirek serbest at verilir.
Tehlikeli bir ekilde oynuyorsa
Rakibin gidiini engelliyorsa
Kalecinin topu elinden karmasna izin vermiyorsa
Kural 12'de bahsedilen kusurlu hareketler dnda uyar almasn ya da atlmasn gerektiren baka her durum iin
Endirek serbest vuru kusurlu hareketin olduu yerden yaplr.
Disiplin cezalar
htar Verilecek Haller
Oyuncu aadaki yedi kusurlu hareketi yaparsa uyarlr ve sar kart gsterilir:
Sportmenlik d hareket ederse
Szl olarak ya da hareketleriyle karara kar geldiini gsterirse
Israrla oyun kurallarn ihlal ederse
Oyunun balamasn geciktirirse
Korner ve ke atlarnda gerekli uzakla gitmezse
Oyuna hakemin izni olmadan girerse
Kasti olarak oyun alann hakemin izni olmadan terk ederse
hra verilecek haller (Oyundan atlma)
Oyuncu aadaki yedi kusurlu hareketten birini yaparsa krmz kart gsterilir ve oyun alannn dna yollanr:
Tehlikeli ekilde faul yaparsa
Sert davranlarda bulunursa
Rakibe ya da baka birisine tkrrse
Bir gol ya da ak gol pozisyonunu eliyle engellerse (Ceza alann iindeki kaleci hari)
Ak bir gol pozisyonunu gole giden oyuncuyu serbest vuru ya da penalt vuruuna sebep olacak bir hareketle engelerse
Saldrgan aalayc ve terbiyesiz szler sylerse ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa
Ayn ma iinde ikinci sar kart grrse.
Uluslararas Futbol Birlii Kararlar
1. Eer kaleci top oyunda iken kendi ceza alan iinde topu rakibine atarak ona vurursa veya vurmaya teebbs ederse bir penalt vuruu cezas verilir.
2. Bir oyuncu oyun alan iinde veya dnda rakibe takm arkadana hakeme yardmc hakeme veya herhangi bir dier kiiye kar ihtar veya ihra gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin ekline gre cezalandrlr.
3. Kaleci topa eli veya kolu ile dokunduunda topu kontrol Altna alm saylr. Topa sahip olmak kalecinin topu bilerek elle veya kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. Fakat hakem kaleci bir kurtar yaparken topu eldiine veya topun kaleciden sektiine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmi saylmaz.
Eer kaleci topu 5-6 saniyeden fazla elle veya kolla tutarsa zaman geiriyor olarak deerlendirilecektir.
4. 12. Kurala uygun olarak bir oyuncu kafasn veya gsn veya dizini vs. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. Fakat hakemin kansnca bir oyuncu bu kuraln boluundan faydalanmak iin bilerek hile yapyorsa o oyuncu sportmenlik d davrantan suludur. Oyuncuya ihtar verilip sar kart gsterilir ve ihlalin yapld yerden rakip takm lehine bir endirek serbest vuru verilir.
Bir serbest vuru yaparken bu kuraln boluundan faydalanmak iin bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenlie aykr davran iin ihtar verilip sar kart gsterilir. Serbest vuru tekrarlanr.
Bu durumlarda kalecinin daha sonra topu elle oynayp oynamad nemli deildir. hlal 12. kuraln lafzn ve ruhunu bozmaya alan oyuncu tarafndan yaplmtr.
5. Rakip takmn oyuncusunun saln tehlikeye sokan arkadan mdahaleler ciddi faull oyun olarak deerlendirilecektir.
6. Oyun alan zerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya ynetilk yapld tespit edilen her trl hareket sportmenlik d olarak deerlendirilecektir.
Hakemin iaretleri
Drdnc Hakem
Drdnc hakem msabaka ynetmeliine gre atanabilir ve eer hakemden biri greve devam edemezse onun yerine grev yapar.
Msabakadan nce msabakay dzenleyen kurulu hakemin oyuna devam edememesi halinde onun yerini drdnc hakemin mi alaca veya hakemin yerine kdemli yardmc hakemin geip onun yerine de drdnc hakemin mi geeceini ak bir ekilde belirtir.
Drdnc hakem ma ncesi ma sresi ve ma sonrasndaki her trl idari grevde hakemin istedii ekilde yardmc olur.
Drdnc hakem ma srasnda oyuncu deitirme iine yardmc olmaktan sorumludur.
Drdnc hakem gerektiinde yedek toplar kontrol eder. Eer ma srasnda ma topu deiecekse hakemin talimatna gre zaman kaybnn en az olaca ekilde bir yedek top temin eder.
Yedek oyuncularn kullandklar giysi ve gereleri oyuncu oyuna girmeden nce kontrol etme yetkisine sahiptir. Eer giysi ve gereleri Oyun Kurallar'na uygun deilse bu durumu hakeme bildirir.
Drdnc hakem her durumda hakeme yardmc olur. Drdnc hakem hatal tespit yznden yanl oyuncuya ihtar verildiinde ikinci defa ihtar ald halde oyuncu ihra edilmediinde veya hakemin ya da yardmc hakemlerin gr dnda meydana gelen iddetli hareketler olduunda hakeme haber vermek zorundadr. Hakem bununla birlikte oyunla ilgili tm hususlarda karar vermeye yetkilidir.
Drdnc hakem matan sonra hakemin ve yardmc hakemlerin grmedii her trl fena hareket veya dier olaylar yetkili kurululara rapor edecektir. Drdnc hakem yazd rapor hakknda hakeme ve yardmc hakemlere bilgi verecektir.
Teknik alan olarak belirlenmi blgede bulunanlarn tmnn sorumsuz davranlarn hakeme bildirme yetkisine sahiptir