KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler
KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler Hakknda Bilgi
KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler Hakknda Genel bilgi
KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler le ilgili Bilgi
KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler le ilgili Geni Bilgi
KPSS Tercih Aamasnda Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Klavuzda, baz kadrolarn yannda S, GH, THS, SHS gibi ksaltmalar ve dereceler bulunuyor. Adaylarn tercihlerini yaparken bu ayrntya dikkat etmesi zorunluluu bulunmuyor.Yine de bu ksaltmalarn ne anlama geldiini aklamakta yarar var.KILAVUZDAK SMGELER VE AIKLAMALARI: Snf ve derecelerle ilgili aklamalar: Klavuzda, baz kadrolarn yannda S, GH, THS, SHS gibi ksaltmalar ve dereceler bulunuyor. Adaylarn tercihlerini yaparken bu ayrntya dikkat etmesi zorunluluu bulunmuyor.Yine de bu ksaltmalarn ne anlama geldiini aklamakta yarar var. SINIFLAR: Klavuzda, yannda (S) yazan unvanlar 399 sayl KHK`ya tabi szlemeli statde allacan gsteriyor. Bunlar KT kadrolardr. KT`lerdeki maalar dier kurumlara gre yksek olup sosyal imknlar da daha iyidir. Yannda, GH, TH, SH, AH, DH, YH yazan kadrolar ise 657`ye tabi memur kadrolardr. Bu ksaltmalar allacak hizmet snfn gsteriyor. Hizmet snflar u ekil sralanyor: GH: Genel idare hizmetleri snf TH: Teknik hizmetler SH: Salk hizmetleri AH: Avukatlk hizmetleri YH: Yardmc hizmetler

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ki kez yerleememe kuralnn uygulanmad personel alm ekilleri unlardr:

1- KUR'ca yrtlen ii almlar,

2- SYM tarafndan yrtlsn veya yrtlmesin 4/B'li personel almlar,

3- Askeri personel ve akademik personel almlar,

4- Zabta memuru ve itfaiyeci almlar,

5- Adalet Bakanl'nca ilan edilen tm memur almlar,

6- Askeri kurumlarn memur almlar.

SYM tarafndan yerletirilen bir aday yukardaki 6 personel alm ekline bavuru hakkn kaybetmemektedir. Yani ki defa yerleememe' kural bu ilanlara bavurmaya engel deildir.

KPSS Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken 15 Altn Kural

1. Sertifika Tarihleri: Adaylarn, diploma veya geici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonlarn karsndaki bavuru artlar arasnda yer alan; zel Gvenlik Grevlisi Kimlik Kart, src belgesi, sertifika vb. dier belgelere, yerletirme ilemine son bavuru tarihi itibariyle sahip olmalar gerekmektedir.

2. Nitelik Kodlarna Dikkat : Adaylarn ncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karsnda yer alan renim kouluna sahip olmalar, ilaveten bu kadro/pozisyon iin aranlan dier zel niteliklerin tmne sahip olmalar gerekmektedir. Bu dorultuda, kadro/pozisyonlara ilikin baknz bavuru zel artlar blm aklamalarn dikkatlice okuyunuz.

3. Mezun Olduunuz Program: Adaylarn tercih edecekleri kadro ve pozisyonlarn karsndaki bavuru artlar blmnde birden fazla renim alan veya program belirtilmi ise, bunlarn sadece birinden mezun olmu bulunmalar yeterlidir.

4. Ustalk Kalfalk Belgesi art m: Tercih edilecek kadrolarn bavuru artlar arasnda mesleki renim grm olmak artna ilave olarak ustalk-kalfalk belgesi veya sertifika sahibi olmak art yer almas halinde, mesleki renimi olanlarn ayrca bu mesleklerle ilgili ustalk-kalfalk belgesi veya sertifika sahibi olmalar art deildir.

5. Yabanc Dil Belgeleri: Adaylarn tercih edecekleri kadrolarn karsndaki bavuru artlar blmnde belirtilen yabanc dil snav tr ve seviyesinin dengi snav tr ve seviyesinde ayn yabanc dili bilenler de sz konusu kadrolar tercih edebilirler. Denklik tablosu klavuzdadr.

6.ngilizce art Arayan Kadrolar: Bavuru artlar arasnda dil art olarak sadece NGLZCE BLMEK gibi bir yabanc dil bilme artnn yer almas halinde, bu kadro/pozisyonlar, -(5.maddede belirtilenler, -Ortaretimde yabanc dil hazrlk eitimi grp baarl olanlar, -Yabanc dil hazrlk snfn mteakip yabanc dil arlkl eitim veren Ortaretim kurumlarndan mezun olduunu belgelendirenler, -Yksekrenimde zorunlu/semeli yabanc dil hazrlk eitimi grp baarl olanlar, -Yabanc dil arlkl ya da yabanc dille eitim veren yksekretim kurumlarndan mezun olanlar, -Yurt iinde lisans dzeyinde renim grdkten sonra yabanc lkelerde ngilizce dilinde yksek lisans veya doktora yaptn belgelendirenler, tercih edebileceklerdir.

7. Src Belgesi art: Bavuru artlar arasnda B SINIFI SRC BELGES SAHB OLMAK nitelii aranan kadrolar, C, D ve E snf src belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

8. Bilgisayar letmeni Sertifikas: Bavuru artlar arasnda MEB'den Onayl Bilgisayar letmeni Sertifikas Sahibi Olmak nitelii aranan kadrolar, MEB'den Onayl Bilgisayar Programcs Sertifikas, MEB'den Onayl Bilgisayar Analist Programc Sertifikas sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

9. Daktilo Sertifikas: rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, M.E.B.'dan Onayl Bilgisayar letmeni Sertifikasna Sahip Olmak niteliine ve ayn ekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, M.E.B.'dan Onayl Daktilo Sertifikasna Sahip Olmak niteliine sahip olarak deerlendirilecektir.

10. Sertifikalr MEB Onayl Olmal: Adaylardan istenilen sertifikalarn, Milli Eitim Bakanlndan veya Milli Eitim Bakanlndan onayl kurslardan veya yksekrenim kurumlarndan alnm olmas gerekmektedir.

11. Mezun Olunan Program: Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonlarn nitelikleri arasnda birebir kendi mezun olduklar alan/programlarn yer ald kadro ve pozisyonlar tercih edebileceklerdir.

12. Mezun Olunan Program rnek: Yerletirme ilemleri, adaylarn mezun olduklar unvanlara gre deil, mezun olunan alan/program esas alnmak suretiyle yaplmaktadr. (rnein; nitelikleri arasnda (3017) Hemirelik, Salk Memurluu veya Salk Teknikerlii nlisans programlarndan birinden mezun olmak. koulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar bavurabilecek, dier programlardan Salk Teknikeri unvanyla mezun olanlar bavuramayacaktr.)

13. Klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarn yerleri il ya da ile dzeyinde gsterilmekte olup, ile dzeyinde gsterilen kadro ve pozisyonlara yerletirilen adaylar bu ilelerde, il dzeyinde gsterilen kadrolara atanma hakkn elde edenler ise, kamu kurum ve kurulularnn ihtiyalarna gre o il dhilindeki ilelere, blge dzeyinde tekilatlanan kurulularda ise kuruluun o blge dhilindeki il ve ilelerine atanabileceklerdir.

14. Teknisyen Kadrolarna Kimler Bavurabilir: 3795 sayl Kanun gerei Teknisyen kadrosuna Endstri Meslek Lisesi, Kz Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Kz Teknik Lisesi mezunlar atanabilmektedirler.Dier ortaretim kurumlarndan mezun adaylarn, Teknisyen kadrolarn tercih etmeleri halinde atamalar yaplmayacaktr.

15. Meteoroloji Genel Mdrlne ait stidlalci kadrolarna; ortaretim kurumlarnn Meteoroloji alan ile Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin Elektronik ya da Bilgisayar alanlarndan mezun olanlar atanabileceklerdir.


Kaynak: Kpssci.Com