In Sourulmas Hakknda Genel Bilgi
In Sourulmas Hakknda Bilgi
In Sourulmas le ilgili Bilgi
In Sourulmas le ilgili geni bilgi
In Sourulmas Nedir?
In Sourulmas
In Sourulmas - Beyaz Ik Gerekten beyaz k mdr?


Ik , Gz , Ana ve Ara Renk Oluumu

In Sourulmas - Beyaz Ik Gerekten beyaz k mdr?

Ik Gz likisi:
Gzn grmeyi balatan noktas nlarn dt retinadr. Retinada parlaklk ve renge duyarl iki farkl eitte sinir hcreleri bulunur.

In; iddetine duyarl hcrelere ubuklar, rengine duyarl hcrelere koniler denir. Ik iddeti yetersiz olduunda koniler almaz renk algs kaybolur. Bu durumda grme ubuklar yardmyla salanr. Ancak grlen cisimlerin renkleri, yansttklar k iddetine gre grinin ak ve koyu tonlardr.

Renkli grmemizi salayan farkl koni vardr. Krmzms ( Uzun dalga ) klara duyarl olanlara L - konileri ya da krmz koniler,yeilimsi ( Orta dalga ) klara duyarl olanlara M - konileri ya da yeil koniler, mavimsi ( Ksa dalga ) klara duyarl olanlara S - konileri ya da mavi koniler denir.

Gze ayn anda gelen farkl miktardaki tek renk klar bu konilerde bileke bir renk olarak grlr. Tek renkli krmz ve tek renkli yeil k eit miktarda ve birlikte gze geldiinde gzde oluan alg sar renktir.

Bu nedenle gz alglad sar n tek renkli ya da krmz-yeil k karm olup olmadn ayrt edemez. Renk krl bu konilerden herhangi bir eidinin eksiklii sonucunda grlen bir gz kusurudur.

Ik Karmlarnn Grmeye Etkisi:

In krmz, yeil, mavi renklerinin farkl oranlarda karm gze geldiinde btn renklerin algsn oluturur.

Bu nedenle bu renk, n ana renkleri olarak kabul edilir. In ana renklerinin ayn orandaki ikili karmlar ara renkleri oluturur. Bu ara renkler sar, cyan, magentadr.

Ana renklerdeki klar gze ayn anda eit miktarda geldiinde gzde beyaz renk algs oluturur. Gze birlikte geldiklerinde beyaz algs oluturan iki renk a birbirlerinin tamamlaycs denir.

Birbirinin tamamlaycs k renkleri krmz ve cyan ( yeilimsi mavi ) Yeil ve magenta ( krmzms mor ) Mavi ve sardr.

Ik ve Cisim likisi:

zerine k gelen bir madde ya yanstr, ya tutar ya da geirir. Madde hangi yanstyor ve ya da geiriyorsa o renkte grnr. I tutan maddelerden gze k gelmediinden o cisim grnmez aydnlk bir ortamda grnmeyen cismin rengine siyah denir. Dolay ile siyah bir renk deildir. Gzn cismi alglayamamasdr.

Maddelerin renkli grnmelerinin farkl fiziksel ve kimyasal nedenleri vardr. Cisimlerin renkli grnme nedenlerinden birisi de boyanm olmalardr. Boyal cisimler yanstr ya da geirirken k renklerinden bazlarn tutarlar. Dolay ile boyal cisimden yansyarak gelen k, iinden renk eksiltilmi ktr. Sar boyal cisim n ana renkleri ile aydnlatldnda bu renklerden maviyi tutar. Krmz ve yeili yanstr. Bu klarda gzde sar algs oluturur.

Boya k kayna olmadndan k rengi ile boya renginin karm diye bir olgu yoktur. Boyalar yansttklar n renginde grndklerinden boya karmlarnn oluturduu renkler k karmlarndan farkldr. Boya karmlarnda ana renkler sar, magenta ve cyandr.

Boyann ana rengi eit miktarda bir yzeyde kartrlrsa sar boya mavi , magenta boya yeil , cyan boya krmz tutacandan n ana renkleri bu yzeyden yansyamayacaktr. Bu durumda yzey siyah grnecektir. Boyann iki ana rengi eit miktarda kartrlrsa yalnz her ikisinde ortak olan rengi yanstr.

Gn nda sar ve magenta boyalar eit miktarda kartrlrsa; sar boya mavi , magenta boya yeil tutar, krmz k her iki boyadan de yansyacandan bu boyalarn karm krmz grnr.

evremizdeki eyalarn ou boyaldr. In boyal yzeylerde davran biraz karktr. Gne ile aydnlatlm boyal bir yzey gne ndaki renklerden bazlarn tutar bazlarn yanstr. Yzey gze gelen klardan youn ( gl ) olan renkte grlr

Boyalarn ana renkleri ( sar-magenta-cyan ) n tek bir ana rengini tutar. Dier iki ana rengi gl olarak yanstr. Yanstt ana renk klarn komu renklerinin de dk bir younlukta yanstr.

Boyalarn ana renkleri ( krmz-yeil-mavi ) n btn renklerini gl ve zayf olarak yanstrlar. Gl yansyanlar kendi renkleri zayf yansyanlar ise komu renkleridir.

Gze gelen k miktar azaldka ( k gc dtke ) n, renk konisindeki etkisi azalr. ubuk hcreler devreye girer ve gz bu gri tonlarda alglar.

Evlerde, sokaklarda ya da salonlarda farkl lambalar kullanlr. Bu lambalardan bazlar n tm renklerini yayarken bazlar bir ksm renkleri, bazlar da tek bir renkte yayar.

Bu nedenle lamba altnda rengini beendiimiz bir elbise gne na kldnda daha farkl renkte grlr.

Cisimlerin Deneysel Koullardaki Renkleri:

Olayn basitletirilmesi asndan sorularda maddelerden yansyan zayf malar nemsenmez dolay ile gri etkiler siyah olarak dnlr. Bir de aksi belirtilmedike soru amal kullanlan klarn renklerinin ana renkler ya da ana renklerin karm olan ara renkler olduu varsaylr. Beyaz k krmz, mavi ve yeil n olduu k karmdr.

Saf sar n iinde krmz olmadndan krmz boyal bir yzeyde zayf yansd sylenebilir. Ancak n saf sar olduu belirtilmiyorsa bu n krmz ve yeil ktan oluan sar k olduu dnlebilir. Bu durumda, sar kla aydnlatlan krmz yzey sar iindeki yeil tutar ve krmz yanstr.

Cisimler beyaz k altnda hangi renkte grnyorlar ise

1) Saydam olmayanlar kendi rengindeki klar gl, bu renge yakn enerjili ( komu ) renkleri zayf olarak yanstr.

2) Saydam olanlar kendi rengindeki klar gl, bu renge yakn renkleri zayf olarak geirir.

Gz zayf olarak gelen k ile renk konilerince alglanamayacandan renkli grlmezler. Ancak ubuk hcreleri uyararak gri tonlarda alglanrlar. Bu zellikten dolay cisimlerin komu renklerindeki klar nemsenmez

Buna gre aydnlatlm cisim saydam deil ise grld renkleri yanstr. Bunun dndakileri tutar. Cisim saydam ise geirdii n renginde grlr. Grld rengin dndaki renkleri tutar.

Sorularda cisimden yansyan ya da geen klarn hangisi olduunu sormakla zayf k etkileri de devreye gireceinden konuyu zorlamak olur. Bu nedenle konunun sadelii asndan cisimlerin nasl grneceini sormak daha reticidir.
***
Renkler kimyasal renkler ve k rengi olarak ikiye ayrlyor.eer kimyasal renkleri yani resimde kullanlan ana renkleri sorarsanz mavi,krmz ve sardr.ancak k konusundaki ana renkleri sorarsanz krmz,mavi ve yeil olacak.bizler de rettiimiz iin ana renkler krmz,yeil ve mavi olacak.umarm aklayc olmutur.
***
Ikta ana renkler yeil, mavi ve krmz.
Yeil+krmz= Sar
Yeil+mavi=Cyan
Mavi+krmz=meganta

Boyamada ana renk olarak sar, krmz ve mavi kabul edilmi.