Engelliler Haftas ile ilgili konuma metni
Engelliler Haftas Hakknda konuma metni
Engelliler Haftas iin hazrlanm Konuma metni
Engelliler Haftas rnek konuma metni



Sevgili Arkadalar!
10 ile 16 Mays gnleri aras Engelliler Haftasdr. Bu hafta boyunca Engellilern sorunlar tartlr. Sakatla sebep olan etkenler aklanr ve bu etkenlerin ortadan kaldrlmas iin areler aratrlr. Engellilern eitilebilmeleri ve i sahibi olabilmeleri iin gerekli artlar oluturulmaya allr.
Engelliler Haftas boyunca, her gn ayr bir sakatlk konusu ilenir. 10 Mays gn Engelliler Haftas'nn al yaplr. 11 Mays Grmeyenler Gn, 12 Mays itme ve Konuma Engellileri Gn, 13 Mays Ortopedik zrller Gn, 14 Mays Zeka ve Ruhsal zrller Gn, 15 Mays Gsz Yallar ve Korunmaya Muhta ocuklar Gn olarak deerlendirilir. 16 Mays gn ise Engelliler Haftas'nn genel deerlendirmesi yaplr.
Akraba evlilii, gebelik ncesi tedbirsizlikler, alarn zamannda yaplmamas ve kazalar, sakatln en nemli sebeplerindendir. Engellilern da, hayatlarn srdrebilmeleri iin, almalar ve gelir salamalar gerekir. Engellilera acyarak, ya da onlara bakp duygulanarak sorunlarn zemeyiz. Onlarn da yapabilecei iler vardr. Engellilern i sahibi olmalarna yardmc olmak zorundayz. Kanunlarmz, iyerlerinde alan her yz iiden ikisinin sakat ii olmasn zorunlu klmtr.
Grdmz Engellilerla alay etmeyelim ve glmeyelim. Bir gn bizim de sakat kalabileceimizi aklmzdan karmadan, onlara yardmc olalm.
Hepinize kazasz ve salkl gnler, mutlu bir mr diliyorum.