Osmanlı Devleti 31 Mart Vakası Nedenleri Hakkında Bilgiler & Sonuçlar

31 Mart Olayı'nın Çıkmasında Etkili Olan Olaylar nelerdi?


1. İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidarı yeterince ele geçirememesi.

2. Ahrar Partisi'nin meşrutiyet karşıtı çalışmaları.

3. Volkan Gazetesi ve İttihad-ı Muhammedi derneğinin meşrutiyet karşıtı çalışmaları

4. Halkın meşrutiyete ve gayrimüslimlerle olan eşitliğe sıcak bakmamaları

5. Ordudan atılan Meşrutiyet karşıtı subayların kışkırtması

6. Bulgaristan'ın 5 Ekim 1908'de bağımsızlığını ilan etmesi

7. 6 Ekim 1908'de Avusturya'nın Bosna-Hersek'i işgali

31 Mart Olayı Nasıl Oldu?


Volkan Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi 6 Nisan 1909'da öldürüldü

Cenazesi meşrutiyet karşıtı gösteriye dönüştü

Gösteri giderek isyana dönüştü

İsyan Selanik'te duyulunca Hareket Ordusu adındaki birlik İstanbul'a hareket etti

Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı Mustafa Kemal'di

İsyan 24 Nisan 1909'da bastırıldı

31 Mart Olayı'nın Sonuçları


1. II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reşat geçti

2. Padişah'ın yetkileri kısıtlandı meclisin yetkileri artırıldı

3. Mustafa Kemal ilk kez bir siyasi olaya karışmış oldu