Kayıt ol

Eger sitemize yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Lütfen öncelikle Yardım kriterlerini okuyunuz. Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar forumumuzda hiçbir şekilde aktivite uygulayamaz; Konu açamaz, Mesaj yazamaz, Eklenti indiremez, Özel mesajlasamaz. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için üye olabilirsiniz...

 • Konusunu Oylayın.: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Beden eğitiminin türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi


  5 Üzerinden | Toplam 0 Kişi
+ Yorum Gönder
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2
 1. #1

 2. #2
  Bilgi Lideri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  5.698
  Tecrübe Puanı
  10
  Sponsorlu Bağlantılar

  Standart Cevap: Beden eğitiminin türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi

  Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor
  Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor
  Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor
  Bu araştırmadaki amaç Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarda uygulanan programların etkinliği ile ilgili olarak öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere veriler Anket yoluyla elde edilmiştir.

  Araştırmada kullanılan anket benzer çalışmalardan ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan anket ile 40 kişilik bir öğretim elemanı grubuna ön uygulama yapılmış ve anketle ilgili son düzeltmeler yapılarak CRONBACH ALFA a güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştırAracın a güvenilirlik katsayısı 76 dır Araştırmanın evreni Türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve bölümlerinde çalışan kadrolu 364 öğretim elemanıdır Araştırmanın örneklemi ise 108 kişidir. Ancak posta ile ulaşılan bazı yüksekokullar ve bölümlerden anketler geri dönmemiştir. Böylece örneklem olarak yaklaşık evrenin %27’si alınmıştır. Araştırmaya Ankara, Gazi, HacettepeODTÜ, Akdeniz, Süleyman Demirel, Anadolu, Dumlupınar, Karadeniz Teknik, Uludağ Marmara Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları katılmıştır

  Araştırma sonucunda öğretim elemanları okul programlarında yer alan teorikuygulamalı ve uzmanlık ders saatlerinin yeterli olduğunu içerik ve kapsam yeterliliğinin ise kısmen yeterli olduğunu belirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretim elemanları dershane, kütüphane genel olarak fiziki koşullar ile ders araç gereçlerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir

  Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi, Spor, Öğretmenlik, Müfredat, Program.

  GİRİŞ VE AMAÇ
  Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte beden eğitimi ve sporun insan yaşamındaki önemi giderek artmış ve eğitim amaçlarının insana kazandırabileceği önemli bir disiplin durumuna gelmiştir. Çünkü beden eğitimi ve spor bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerini sağlayan bir Bilimdir. Beden eğitimi ve sporun bu işlevini yerine getirebilmesi için nitelikli, araştırıcı ve üretken beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu da ancak çok iyi hazırlanmış ve insan gelişiminin bütün boyutlarını ele alan çağın gereksinmelerine cevap verecek özeliklere sahip eğitim programlarının nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile gerçekleşebilir (6). Öğretmenin yetiştirilmesinde eğitim programları, toplumun değişik kesimlerine ait ilgi alanlarını ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek beceri ve teknolojiyi yansıtmak durumundadır (Dietrich 1979)

  Bir beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmesinde geliştirilecek olan eğitim programını eğitim sistemini ve okul yönetmeliklerini okul dışında bulunan farklı kesimlerin sosyal-kültürel birikim ve beklentilerini eğitim ve diğer davranışlarla ilgili yasa ve düzenlemeleri, mesleki ve alana ait bilimsel verileri yansıtması gerektiğini vurgulamıştır (1). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede gerek toplumun sosyo-kültürel eğitim ve beklentilerini yansıtabilmek, gerekse alana ve mesleğe ait bilimsel birikimleri takip etmek, gelişim düzeyinden kaynaklanan önemli sınırlamalar getirmektedir.

  Bu sınırlamaların başında, yeni bir alan olan beden eğitimi ve sporun bilgi birikimi açısından oldukça dışarıya bağımlı olması ve eğitim programlarının oluşturmasında toplumun değişik kesimlerine ait gelişmeleri takip edecek bilgi ve becerinin, yeterli düzeyde olmayışı sayılabilir (1). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği müfredat programlarının merkezi yönetim tarafından hazırlanması ve uygulatılması örnek olarak verilebilir

  Ülkemizde ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede uygulanacak müfredat programı düzenlenmesine yansıyacak şekilde fazlaca bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Ancak 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversite temsilcilerinden oluşan ve birçok uzmanın katıldığı bir komisyon yaklaşık iki yıl kadar çalışmış ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı oluşturulmuştur. Ancak komisyon sonrası M.E.B. öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü ile üniversitelerin işbirliğiyle hazırlanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı (4) (uygulamaya geçmesi beklenen söz konusu program) henüz uygulamaya konmamıştır

  Bunun yanı sıra Y.Ö.K nun mart 1998 itibari ile Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yüksekokul ve bölümlerde uygulanmak üzere beden eğitimi ve spor lisans programı gönderilmiştir. Oysa ki bilimdeki, toplumdaki ve okullardaki değişmeler ve gereksinmeler ile eğitim alanındaki araştırmalar göz önünde bulundurulmamıştır. Öte yandan kaldı ki program geliştirme devamlı bir süreç ve ekip işidir (7)

  Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmedeki bu karışıklık bir çok yüksekokul ve bölümde hangi programı uygulayacağım karmaşasını da beraberinde gündeme getirmiştir Bu bağlamda, beden eğitimi ve spor öğretmeninin yetiştirilmesini daha da önemli hale getirmiştir

  Türkiye’de cumhuriyet öncesinde başlayan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme çabaları, 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan beden eğitimi bölümüyle devam etmiş üniversiter düzeyde ise Ege Üniversitesinde 1976
  yılında kurulan beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile sürdürülmüştür Ne var ki bugün sayıları 48’e ulaşan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren okullarda uygulanan programların etkinliği henüz belirlenmemiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, program etkinliğini tespit etmeye yönelik olarak Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarında uygulanan programlarla ilgili öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir.

  YÖNTEM
  Bu araştırmanın evreni Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan 48 yüksek öğretim kurumunda çalışan 11 mayıs 1999 tarihi itibari ile görevli 364 öğretim elemanıdır (8). ilişkin veriler sayı ve % ile belirtilirken öğretim elemanlarının üniversitelerinde uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının yeterliliğine ilişkin görüşlerinin Aritmetik ortalamaları saptanmış aritmetik ortalamanın yaş değişkenine göre farkı ise tek yönlü araştırmanın örneklemi ise Ankara Üniversitesi (n=17), Gazi Üniversitesi
  (n=14), Hacettepe Üniversitesi (n=9), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  (n=9), Anadolu Üniversitesi (n=13), Karadeniz Teknik Üniversitesi
  (n=7), Dumlupınar

  Üniversitesi (n=7), Süleyman Demirel Üniversitesi (n=7) Akdeniz Üniversitesi
  (n=9) Marmara Üniversitesi (n=12), Uludağ Üniversitelerinin (n=4) yüksekokul veya bölümlerinde görev yapan 108 öğretim elemanından oluşmaktadır

  Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır Anket üniversitelerde uygulanan mevcut beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının incelenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan anket öncelikle 40 kişilik bir öğretim elemanı topluluğuna uygulamış ve alınan sonuçlara göre aracın a güvenirlik katsayısı saptanmıştır Ölçme aracının
  güvenilirlik katsayısı 76 olarak belirlenmiştir Ölçek 1998-1999 öğretim yılında araştırmacılar tarafından bizzat öğretim elemanlarına uygulanmıştır Bulgular bölümünde kişisel bilgiler varyans analizi tekniği ile saptanmıştır Farkın önemli olduğu durumlarda Tukey testi uygulanmıştır İstatistiksel anlamlılık için ise 05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir

  BULGULAR VE YORUMLAR
  1- Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular

  Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu %74.1 ‘i (80) Erkek, %25.9’u (28) ise Bayan’dır. Bu sonuca göre, üniversitelerde öğretim elemanı görevini çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği söylenebilir.

  Yaş Gurupları Sayı %
  -30 20 18.5
  31+ 51 47.2
  41+ 32 29.6
  51+ 5 4.6
  Toplam 108 100.0

  Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu
  31+ yaş grubundadır. 51+ yaş grubunda olanların oranı ise oldukça azdır (%4.6,
  (5)), Bu bulguya göre, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının orta yaş
  grubunda olduğu söylenebilir.

  Tablo - 2 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına İlişkin Görüşler

  Görüşler Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Toplam X Önem sırası

  Ders çeşitliliği yeterlidir 07.06.2005 47/43.5 54/50.0 108/100.0 3.407 8

  Uygulama derslerinin Saatleri yeterlidir 17/15.7 31/28.7 60/55.6 108/100.0 3.796

  Teorik derslerin saatleri yeterlidir 04.03.2007 32/29.6 72/66.7 108/100.0 4.259

  Derslerin içerikleri yeterlidir 16/14.8 42/38.9 50/46.3 108/100.0 3.629 6

  Dersler için yeterli sayıda araç-gereç vardır 29/26.9 48/44.4 31/28.7 108/100.0
  3.037 11

  Uzmanlık derslerinin saatleri yeterlidir 19/17.6 23/21.3 66/61.1 108/100.0 3.870

  Uzmanlık derslerinin kapsamları yeterlidir 19/17.6 33/30.6 56/51.9 108/100.0
  3.685 5

  Kütüphanesi yeterlidir 50/46.3 29/26.9 29/26.9 108/100.0 2.631 13

  Dershane sayısı yeterlidir 53/49.1 30/27.8 25/23.1 108/100.0 2.481 15

  Spor araç-gereci yeterlidir 38/35.2 38/35.2 32/29.6 108/100.0 2.888 12

  Öğretim elemanlarının sayısı yeterlidir 22/20.4 43/39.8 43/39.8 108/ 100.0 3.388

  Fiziki koşulları, belirlenen sayıda öğrenci alınmasına imkan tanır 57/52.8
  16/14.8 35/32.4 108/100.0 2.592 14

  Mesleki yaşantım için birikime sahibim 07.06.2005 24/22.2 77/71.3 108/100.0
  4.296 1

  Panel. söyleşi vb. yapılmaktadır 33/30.6 30/27.8 45/41.7 108/100.0 3.222 10
  Derslerin yarı yıllara göre dağılımları uygundur 17/15.7 47/43.5 44/40.7
  108/100.0 3.570 7


  Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının çoğunluğu (X=4.296) Aldığım eğitim-öğretim ile mesleki yaşantım için gerekli, mesleki birikime sahibim görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdir Bu görüşü takiben okulumdaki teorik derslerin saatleri yeterli” olduğunu belirtmişlerdir (X=4.259) ve okulumda uzmanlık derslerinin saatleri yeterli bulduklarını belirtmişlerdir Bunun yanı sıra ise öğretim elemanları okullarının dershane sayılarını” yeterli bulmamaktadırlar (X=2.481) Bu bulgular, araştırma kapsamına alınan okullarda uygulanan mevcut programların yeterliliği hakkında bilgi verebilmektedir

  Öğretim elemanlarının görüşleri çerçevesinde uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Programındaki uygulanan teorik ve uzmanlık ders saatlerinin yeterli olduğu ancak programda yer alan ders grupları ile uzmanlık eğitimi veren konu ve dersleri geliştirecek eğitsel etkinlikleri ve programı destekleyecek ”eğitim araç ve gereç ile dershane sayılarına ve kütüphanelerinin” yeterli olmadığı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir Bu durum spor eğitimi gibi teorik olduğu kadar uygulamalı ve laboratuvar etkinliklerinin oluşturduğu programın ayrıca araştırma ve inceleme olanakları olan bir alanda, eksikliklerin belirlenmesi spor eğitiminin ne kadar Sağlıklı bir ortamda yapıldığı konusunda kuşkular uyandırmaktadır

  Bu bulgular Açıkada 19-21/12/1991 tarihinde Eğitim kurulunda Beden Eğitimi ve Spor Sorunları kongresinde sunduğu bildiride vurgulanan görüşlerle aynı paraleldedir.Açıkada yaptığı çalışma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor derslerinin eğitim içinde daha etkin ve çağın gereklerine uygun müfredat programlarının
  yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır Öte yandan Açıkada sorunların bir nedeninin de öğretim elemanı sayısından kaynaklandığını belirtmiştir Aynı görüş Açıkada ve Ergen’in (1992) yaptıkları bir diğer araştırmada da açıkça vurgulanmıştır

  Öğretim elemanlarının yaş değişkenine göre okullarında uygulanan programın
  etkinliğine ilişkin görüşleri arasındaki farklılıklar Tablo-3’de gösterilmiştir.

  Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P
  Gruplar arası 3.886 3 1.295 .808 .492
  Gruplar içi Toplam 166.780 104 1.604
  170.667 107
  Gruplar arası 1.910 3 .637 .278 .841
  Gruplar içi Toplam 238.386 104 2.292
  240.296 107
  Gruplar arası 5.979 3 1.903 1.664 .179
  Gruplar içi Toplanı 124.539 104 1.197
  130.519 107
  Gruplar arası 4.597 3 1.532 .736 .533
  Gruplar içi Toplam 216.588 104 2.083
  221.185 107
  Gruplar arası 24.242 3 8.081 3.898 .011*
  Gruplar içi Toplam ı.610 104 2.073
  239.852 107
  Gruplar arası 2.399 3 .800 .325 .807
  Gruplar içi Toplam 255.786 104 2.459
  258.185 107
  Gruplar arası 4.869 3 1.623 .601 .560
  Gruplar içi Toplam 244.427 104 2.350
  249.296 107
  Gruplar arası 18.255 3 6.085 2.249 .087
  Gruplar içi Toplam 281.412 104 2.706
  299.667 107
  Gruplar arası 17.049 3 5.683 2.223 .090
  Gruplar içi Toplam 265.914 104 2.557
  282.983 107
  Gruplar arası 22.235 3 7.412 3.006 .034*
  Gruplar içi Toplam 256.432 104 2.466
  278.667 107
  Gruplar arası 26.627 3 8.876 4.253 .007*
  Gruplar içi Toplam 217.039 104 2.087
  243.667 107
  Gruplar arası 10.041 3 3.347 1.024 .385
  Gruplar içi Toplam 340.033 104 3.290
  350.074 107
  Gruplar arası 1.488 3 .496 .340 .797
  Gruplar içi Toplam 151.808 104 1.460
  153.296 107
  Gruplar arası 21.ı 3 7.072 2.576 .058
  Gruplar içi Toplam 285.451 104 2.745
  306.667 107
  Gruplar arası .253 3 8.427.E-02 .041 .989
  Gruplar içi Toplam 214.664 104 2.064
  214.917 107

  Tablo-3’de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının yaş değişkenine göre okullarda uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programının etkinliğine ilişkin görüşleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı her bir Madde için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Buna göre; okullarda uygulamalı ve laboratuvar dersleri için

  (anatomi, biyomekanik, spor sakatlıkları ve rehabilitasyon, fonksiyonel Anatomi vb.) yeterli sayıda çeşitlilikte olduğu görüşü için öğretim elemanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. (p 0.05) Teorik derslerin bir uzantısı olan laboratuvar uygulamalarında kullanılan arç gerecin varlığı görüşüne ilişkin fark

  30 yaş grubu öğretim elemanları lehinde anlamlı bulunurken, uygulamalı spor derslerinde kullanılan ders araç ve gereçlerinin yeterliliği konusundaki görüşler arasındaki fark ise 31+ yaş grubu öğretim elemanları lehinde anlamlı bulunmuştur. Bu durum teorik derslerin uzantısı olan laboratuvar uygulamalarında çoğunlukla akademik ünvanlı öğretim elemanları tarafından verilmesi ve böylece öğretim elemanlarının ilgili ders araç gereçlerini yeterli bulmamasından kaynaklanıyor olabilir.

  Öte yandan da spor derslerine çoğunlukla -30 yaş grubundaki öğretim elemanlarının girmesinden dolayı uygulamalı spor derslerinde kullanılan ders araç, gereç ve malzemenin, bu yaş grubu tarafından yeterli bulunulmadığı düşünülebilir. Bu durum, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının etkinliği açısından Türkiye’de gerek teorik, gerekse pratik uygulamalı ders araç, gereç, malzeme ve labarotuvar imkanlarının yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programları içinde yer alan ve önemli bir boyutunu teşkil eden bir çok dersin uygulamasının yeterli düzeyde yapılmadığını düşündürebilir. Yine bu düşünceden hareketle alanın özelliğinden kaynaklanan, insanla çalışılan bir alanda, araç gereç ve malzeme boyutunda var olan yetersizlikler, alanın diğer bilim dallarına göre gelişimini sağlamasını oldukça zorlayacaktır

  Ayrıca okullardaki öğretim elemanı sayısı eğitim öğretim için yeterli olduğu görüşü arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Fark-30 yaş grubu öğretim elemanları lehinedir. Yani; -30 yaş grubu öğretim elemanları okullarda ki öğretim elemanı sayısının yeterli olduğu görüşünde iken 41+ yaş grubu öğretim elemanları, öğretim elemanı sayısını yeterli bulmamışlardır. Bu durum 41+ yaş grubu akademik ünvanlı grubun, ihtiyaç belirlemede, ders ve konuları verecek elemanların uzmanlaşması gerektiği düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir.

  Öyle ki günümüzde sporla ilgili meslek alanlarının varlığı ve beden eğitimi ve spor alanında yeni uzmanlık ve iş alanlarının yer alması bu düşünceyi desteklemektedir (2, 3, 5) Eğitsel oyunlar dersini takiben spor yönetimi kapsamında özellikle okullardaki mevcut eğitim yönetiminin yer alacağı ders
  (%20.0 (19)) ile rekreasyon dersini (%12.6 (12)) ve ritim eğitimi (%10.5 (10)) derslerini önermişlerdir. Öte yandan önerilen kamp uygulaması yüzme, aerobik Jimnastik, dağcılık, kayak gibi derslerin ise oranı oldukça düşüktür.

  Ayrıca öğretim elemanlarının %6.3’lük bir kısmı ise öğretmenlik staj uygulamasının yeterli hale getirilmesini ve %2.1’i de labratuvar uygulamalarının gerçekleşmesini de belirtmişlerdir. Anlaşılacağı üzere uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarındaki mevcut derslerin yeterli olduğu ancak, bazı rekreasyon kapsamında animasyon, dağcılık, kayak, aerobik jimnastik gibi özel alanlara ağırlık verilmesi gerektiği önerileri dikkate alınabilir

  SONUÇLAR VE ÖNERİLER
  Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretim elemanları, aldıkları eğitim ile mesleki yaşantıları için gerekli mesleki bilgi birikimine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca; beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı kapsamında teorik, uzmanlık ve spor uygulama ders saatlerinin yeterli olduğu saptanmıştır. Ancak beden eğitimi ve spor öğretmenliği programının uygulamasında önemli bir
  yer tutan ders ve laboratuvara ilişkin malzeme ile spor uygulaması ile ilgili araç gereç ve malzemenin yeterli olmadığı saptanmıştır ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okulların, kütüphaneleri ile dershane sayıları yetersizdir. Ayrıca; okullarda eğitim öğretim düzeyini ve kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek ve spor bilimleri genelinde olumlu katkılar sağlayacak kongre, sempozyum, panel vb. etkinliklerin yeterli düzeyde yapılmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda, sayıları yaklaşık 50’yi bulmuş beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan çoğu okulda yeterli ders ve labratuvar araç gereç ve malzeme ile dershane, kütüphane olanakları yetersizdir ayrıca okullarda öğretim elemanlarının sayısal dağılımı ile kongre, sempozyum ve panel gibi eğitsel etkinlikler yetersizdir.

  Bu sonuçlara göre şu öneriler geliştirilebilir

  1-Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullarda görev yapacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesine önem ve öncelik verilmeli bununla ilgili olarak spor bilimlerinin bütün alanlarında Yüksek Lisans ve doktora eğitimine öncelik verilmelidir. Ancak bu eğitimin sağlıklı yapılabileceği ortamı ve koşulları hazırlanmış üniversitelerde gerçekleştirilmelidir.

  2-Araştırmaya katılan öğretim elemanları her ne kadar teorik, uygulama ve uzmanlık ders saatleri için yeterli görüş bildirmişseler de ders içeriklerinin, çeşitliliğinin ve derslerin yarı yıllara göre dağılımı ile toplumun beden eğitimi ve spordan beklentileri tekrar tartışılarak araştırma sonuçlarının da değerlendirilip Y.Ö.K., M.E.B. ve diğer ilgili kuruluşların belirleyeceği uzman bir ekibin program geliştirme mantığı ve uygulaması çerçevesinde çalışma yapmalıdır.

  3-Beden eğitimi ve spor programı uygulayan okulların fiziki koşulları yeterli sayıda öğrenci alınmasına imkan taşımadığı gibi dershane sayısı ve kütüphanesi
  de yeterli değildir. Bu durum yalnızca beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmesine etki etmeyecek spor bilimlerinin gelişimine olumsuz katkı sağlayacaktır. Buna göre; yurt dışı örneklerinde olduğu gibi beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullar akreditasyon koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Akredite olma koşulları ise spor bilimlerinin özelliği ve dünyadaki yeterlilikler dikkate alınmalı ve uzmanlardan oluşan akreditasyon kurulu oluşturulmalıdır.

  4-Ülkemizin coğrafi yapısı göz önüne alınarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği programını zenginleştirecek tarzda seçmeli derslere geniş yer verilmelidir.

  5-Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullar, koordineli ve sistemli olarak ve yeterlilikleri ölçüsünde spor bilimleri ya da spor mesleğine ilişkin çeşitli özel konularda kongre, sempozyum ve panel düzenlemelidirlerLinkBacks (?)

 1. 27-03-2014, 18:59

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sabit Etiketler

Sabit Etiketler Düzenle
Ne,Nedir,Hakkında bilgi,haberler,ensonhaber,eğitim

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:18.
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250