Benzer ve Yaklaşık İşaretleri Hakkında Genel Bilgi
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri Hakkında Bİlgi
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri Hakkında Yazı
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri İle ilgili Bilgi
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri İle ilgili yazı
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri İle ilgili geniş bilgi
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri Nedir?
Benzer ve Yaklaşık İşaretlerini Kim bulmuştur
Benzer ve Yaklaşık İşaretleri Tarihi


BENZER VE YAKLAŞIK SEMBOLLERİ
Geometrideki tanıdık sembollerden olan benzer (solda) ve yaklaşık (sağda) sembolleri Leibniz tarafından bulunmuştur.
Leibniz matematik gösterimlerine katkıda bulunan en önemli kişilerden birisidir