Neon elementi Hakkında Genel Bilgi
Neon elementi Hakkında Bilgi
Neon elementi İle ilgili Geniş bilgi
Neon elementi İle ilgili bilgi
Neon elementi Nedir?
Neon elementi


Neon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neon elementi ile ilgili bilgi.

İlk kez 1898′de İngiliz kimyacısı Sir William Ramsay tarafından öteki gazlarla (argon, kripton, helyum, ksenon) birlikte bulundu. Renksiz, kokusuz ve tek atomludur. Düşük basınç altında bir tübe doldurularak içinden elektrik akımı geçirilince, portakal kırmızısı renginde bir güzel ışık verir. Havada 65.000′de 1 oranında bulunan ender gazlardan biridir. Sıvılaştırılmış havanın aşamalı olarak damıtılması sonunda öteki gazlardan ayrılarak elde edilir.

Sembolü: Ne
Atom Numarası: 10
Atom Ağırlığı: 20,1797
Elektron Sayısı: 10
Elemet serisi: Soygaz
Periyodik Tablodaki Yeri: Grup 8A

Maddenin Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz

Doğal neon üç ayrı izotopun karışımından oluşur. Normal gerilim ve akımlar altında en şiddetli ışık yayan bir gazdır. Işık vermesi açısından kullanım alanı çok geniştir. Neon lambalarının, televizyon tüplerinin, yüksek voltaj indikatörlerinin ve çeşitli ışıklı reklam araçlarının yapımında yaygın bir biçimde kullanılır. En yaygın kullanım biçimi olan neon lambası, basıncı düşürülmüş neon gazıyla dolu elektriksel boşalma tüpünden oluşur. Bir borunun içindeki düşük basınçlı neon gazına iki uçtan yüksek bir elektrik gerilim verilirse, uyarılmış duruma geçen neon atomları, kırmızı-turuncu karışımı bir ışık verir. Çok parlak olmayan bu güzel ışıktan yararlanılarak özellikle ışıklı reklamlar yapılır. Hafif ışık veren gece lambalarında, elektrikle çalışan çeşitli aletlerde kullanılır.
Alıntı