Lityum elementi Hakkında Genel Bilgi
Lityum elementi Hakkında Bilgi
Lityum elementi İle ilgili Bilgi
Lityum elementi İle ilgili Bİlgi
Lityum elementi Nedir?
Lityum elementi

Lityum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lityum elementi ile ilgili bilgi.

Lityum 1A grubu elementlerindendir. Bu gruptaki elementlere alkali metaller denir. Lityumun sıvı haldeki yoğunluğu suyun sadece yarısı kadardır. Katı halde ise en hafif metaldir. Lityumun yüzeyinden kesilince yüzey gümüş renktedir, ancak bir dakika içinde havayla temasıyla beraber gri bir yüzeye dönüşür. Oksijenler reaksiyona girmiştir ve lityum oksit (Li2O) oluşturmuştur. Lityum elektron verme ve artı yüklenme eğilimindedir.

Sembolü: Li
Atom Numarası: 3
Atom Ağırlığı: 6.941(2) g/mol g/mol
Elektron Sayısı: 3
Elemet serisi: Alkali Metal
Periyodik Tablodaki Yeri: 1A

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşümsü gri, beyaz


Lityum kolayca oksitlenir. Bileşimleri kırmızı bir alevle yanar, soğuk suda çözünür. Arı durumdayken öteki alkali metallere oranla daha az tepkinir. Çözelti halinde güçlü bir indirgendir. Şiddetle yandığında göz kamaştırıcı beyaz renkli bir ışık verir.

Kullanım Alanları:

Başlıca kullanım alanı pillerdir. Lityum, lityum pil anot olarak kullanılmaktadır. Alkalin piller gibi, çinko pillere göre daha fazla güce sahiptir. Ayrıca ısı transferi alaşımlarında kullanılır. Lityum organolityum bileşikler yapmak için kullanılır. Bunlar çok güçlü bazlar için kullanılır.

Lityumlu bileşikler farmakolojik olarak sakinleştiricilerde kullanılır. Lityum niobate radyo vericileri, cep telefonlarında kullanılır. Bazı lityum bileşikleri de seramikte kullanılır. Lityum klorür, suyu abzorbe edebilir. Bazı lityum bileşikleri, sabun ve yağ yapmak için kullanılır.

İkinci Dünya Savaşından sonra lityum metalinin ve bileşiklerinin üretimi hızla arttı. Metalürjide bakırı ve bakır alaşımlarını zehirli gazlardan arıtmada kullanılır. Temelini kurşun ve kalsiyum oluşturduğu bazı alaşımları sertleştirir. Bunların yanısıra özgül ısısı en yüksek element olduğu için ısı aktarımında önemli yere sahiptir. Bileşiklerinden lityum klorür ve lityum bromür en güçlü nemçeker maddelerdir. Bu özelliği ile endüstride kurutma işlemlerinde ve nem çekici aygıtlarda kullanılır.

Lityumun Elde Edilmesi:

Öncelikle 1100 °C’ de a formu ısıtılarak daha yumuşak b formuna dönüştürülür. b formu sıcak sülfürik asit ile reaksiyona sokularak Li2SO4L2So4H5rt5 elde edilir. Elde edilen bu çökelek çözeltiden ayrılarak Na3CO3 ile yıkanır. Böylece suda çözünmeyen LiCO3 elde edilir.
Li2SO3 + Na2CO3 → Na2SO4 + Li2CO3 (katı)

Elde edilen Li2CO3 çökeleği HCl ile reaksiyona sokularak LiCl elde edilir.
Li2CO3 + 2 HCl → 2 LiCl + CO2 + H2O

LiCl erime noktası 600 °C den fazla olduğu için elektroliz ile saflaştırılması zor olduğundan LiCl (55%) ve KCl (45%) karışımı kullanılarak erime noktası 430 °C’ye düşürülür. Bu karışımın elektrolizi ile Li saf olarak elde edilir.

Katot: Li+ (s) + e- → Li (s)
Anot: Cl- (s) → ½ Cl2 (g) + e-