Çanakkale Fransız Subayın Türk Askeri İçin Yazdığı Şiir

Soranlara der ki: “Yaşlıdır hala gözlerim
İnsanlık dersi için okunmalı sözlerim.
Çok kanlı bir boğuşmadan sonra dolaşırken
Bir Türk askerine gözüm takıldı aniden.
Bana tuhaf görünen hareketleri vardı
Ona doğru yöneldim beni bir merak sardı.
Bir de baktım ki ağır yaralı bir Fransız’ın
Yarasını sarıyordu hiç aldırmaksızın.
Kendi elbisesini kesip yaralı ere
Tampon yapıyordu kanın fışkırdığı yere.
Durdurmuştu can düşmanının akan kanını
O da ağır yaralıydı akıyordu kanı.
Kendi yarasına basmıştı bir avuç toprak
Düşmanına bakıyordu merhamet duyarak.
Rüyadaydım sanki olanları görüyordum
Koşarak yanına kadar gidip şunu sordum:
-O sana düşman değil mi yarasını sardın
Ne yapmak istiyorsun söyle nedir maksadın?
O Türk askeri yarı baygın zor cevap verdi;
-Bu asker yaşlıca bir kadın resmi gösterdi
Anladım ki anasına gitmek arzusudur
Belki a*n*a*s*ı*n*ı*n bir tanecik kuzusudur.
Kendim şehit olacağım bunu biliyorum
O anasına kavuşsun budur benim arzum.
Akan gözyaşlarımı silmeye çalışırken
Son nefeslerini vermişti ikisi birden.
Gözlerimin önünden hiç gitmez bu manzara
Türk’e hayran olarak gideceğim mezara.”