General Guro Fransız Kuvvetleri Komutanı Çanakkaleyi Anlatıyor


Çanakkale savaşlarında Fransız Kuvvetlerine komuta eden General Guro savaş sırasında bir kolu ile bir bacağının bir kısmını savaş sahasında bırakarak yurduna dönmüş bir askerdir. Daha sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor:

"Fransızlar Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için çocuklarınızla daima iftihar edebilirsiniz. Hiç unutmam. Biraz evvel doğa çevremizde en nefis güzellikteydi. Suçiçekleri papatyalar Peygamber çiçekleri leylaklar bir gökkuşağı âlemi yaratıyordu. Ve şimdi savaş sahasında dövüş bitmiş o güzelim tablo kan revan içindeydi. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır zâyiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış O'nun yaralarını sarıyor kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla bir konuşma yaptık:

Niçin öldürmek istediğin askere şimdi yardım ediyorsun?

Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi:

'Bu Fransız yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadın resmini çıkardı. Bir şeyler söyledi. Anlamadım! Ama herhalde annesi olacaktı. Benimse kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun anasının yanına dönsün!.

Bu asil ve âlicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk Askeri'nin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan gözyaşlarımın donduğunu hissettim! Çünkü; Türk askerinin göğsünden bizim askerinkinden çok ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı!

Az sonra ikisi de öldüler!.'

General Guro Fransız Kuvvetleri Komutanı.