Jeoloji Hakkında Genel Bilgi
Jeoloji Hakkında bilgi
Jeoloji İle ilgili bilgi
Jeoloji Nedir?
Jeoloji


Jeoloji yerbilimi anlamına gelir.
Ge: Yer, Logos: Bilim sözlerinden alınmıştır.
Jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından, bunu teşkil
eden maddelerden, onun teşekkül ve oluşum tarihinden,ayrıca üzerinde yaşayan
hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik
oluşumlardan söz eder.
40-50 Km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve
anorganik oluşum tarihi jeolojide esas konuyu teşkil eder. Yerkabuğunun tüm
hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer
alır.
(Yer kürenin
şekli, ortası şişkince, kutupları basık bir küredir. ( Litosfer)
)
Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan, laboratuardan çok
doğadan öğrenilir. Jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırlarının çözülmesinde
bize yardımcı olur. Jeolojiyi meslek edinen Jeolog; yerküreyi anlamak, onun
sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı
irdeler.
Dağlar, okyanuslar, denizler, sıcak
çöller, derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır. Jeoloji bir bilim olarak
yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden, su, kömür, petrol
vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların oluşumlarını ve
dağılışlarını inceler.
Bundan dolayı diğer
bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, coğrafya...
bilimleri jeolojinin destekçileridirler.
Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar,
karşılaştırır, çözer.
Jeolojiyi anlamak;
doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş içinde geleceği
barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur.


TÜRKİYE JEOLOJİ HARİTASI