Kimya bilimi Hakkında Genel Bilgi
Kimya bilimi Hakkında Bilgi
Kimya bilimi İle ilgili bilgi
Kimya bilimi Nedir?
KimyaKimya, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceleyen bilim dalı.

Kimya'nın Dalları
Kimya Bilimi sınırsız denecek sayıda çok bileşiğin incelenmesini kapsar ve bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçları gruplayan birçok alt dala ayrılır.
Kimya'nın alt dalları;

Fizikokimya
Biyokimya
Analitik kimya
Organik kimya
Anorganik kimya
Kaynak:Vikipedi, özgür ansiklopedi