Engelliler haftası İle ilgili güzel sözler
Engelliler haftası hakkında güzel sözler
Engelliler haftası için söylenmiş sözler
Engelliler konulu güzel sözler
* Sakatlık bir kusur değildir.
* Sakatlar yardıma değil, şefkate muhtaçtır.
* Sakatlara saygı, onlara yaşama sevinci verir.